Tính điểm thi tốt nghiệp 2016
  • Điểm Toán
  • Điểm Văn
  • Điểm Ngoại Ngữ
  • Điểm Môn thứ tư
  • Điểm TB lớp 12 (Ví dụ: 8,5)
  • Điểm khuyến khích
  • Điểm ưu tiên