Giới thiệu website các cơ sở giáo dục tại Bắc Giang

Danh sách các trường tiểu học, THCS, THPT tại tỉnh Bắc Giang được cập nhật chi tiết dưới đây.

Giới thiệu website các cơ sở giáo dục THPT tại Bắc Giang:

1. THPT Yên Hòa

Website: http://thpt-yenhoa-hanoi.edu.vn

Email: Lienhe@thpt-yenhoa-hanoi.edu.vn

2. Trường tiểu học Hợp Thanh A

Website: http://tieuhochopthanha.edu.vn

Email: Lienhe@tieuhochopthanha.edu.vn

3. THCS Hộ Đáp

Website: http://thcshodap.edu.vn

Email: Lienhe@thcshodap.edu.vn

4. THCS Ngô Sĩ Liên Bắc Giang

Website: http://thcs-ngosylien-bacgiang.edu.vn

Email: Lienhe@thcs-ngosylien-bacgiang.edu.vn

5. PT DTNT Lục Nam

Website: http://dtntlucnam.edu.vn

Email: Lienhe@dtntlucnam.edu.vn

6. KTKT Bắc Giang

Website: http://ktktbacgiang.edu.vn

Email: Lienhe@ktktbacgiang.edu.vn

7. GDTX-DN huyện Việt Yên

Website: http://gdtx-dnvietyen.edu.vn

Email: Lienhe@gdtx-dnvietyen.edu.vn

8. THPT Dân lập Quang Trung

Website: http://thptdlquangtrung.edu.vn

Email: Lienhe@thptdlquangtrung.edu.vn

9. THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm Bắc Giang

Website: http://nbkbg.edu.vn

Email: Lienhe@nbkbg.edu.vn

10. THPT An Lão

Website: http://truongthptanlao.edu.vn

Email: Lienhe@truongthptanlao.edu.vn

Tiếp tục cập nhật

Theo TTHN

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2023 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Viết bình luận: Giới thiệu website các cơ sở giáo dục tại Bắc Giang

  •  
Điểm chuẩn tất cả các trường ĐH