10 điều thí sinh cần lưu ý khi dự thi tuyển sinh đại học cao đẳng năm 2013

Cùng tham khảo 10 điều thí sinh cần lưu ý khi tham dự kỳ thi tuyển sinh đại học cao đẳng năm 2013 nhé!

1. Tìm hiểu tài liệu hướng dẫn và đăng kí dự thi

Đầu tháng 3/2013: tìm hiểu kĩ Quy chế tuyển sinh ĐH, CĐ; Những thông tin về tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2013 và mua Hồ sơ đăng kí dự thi tại trường Trung học Phổ thông (THPT) hoặc tại Sờ GD&ĐT. Các thí sinh nên tìm hiêu thông tin chi tiêt vê ngành, chuyên ngành đào tạo, chỉ tiêu tuyển sinh và những thông tin cần thiết khác tại địa chỉ website cùa từng trưòng.

Từ 11/3/2013 đến 11/4/2013: khai và nộp hồ sơ đăng kí dự thi + lệ phí tuyền sinh tại trường THPT (thí sinh tự do nộp tại địa điểm do Sở GD&ĐT quy định).

Từ 12/4/2013 đến 19/4/2013: nếu chưa nộp hồ sơ và lệ phí tuyển sinh theo tuyến Sở GD&ĐT thì nộp trực tiếp tại trường sẽ dự thi (không nộp qua bưu điện).

Ghi chú: Thí sinh có nguyện vụng học tại trường ĐH, CĐ không tô chức thi tuyên sinh hoặc hệ CĐ của trường ĐH hoặc trường CĐ thuộc các ĐH phải nộp hô sơ, lệ phí tuyên sinh và dự thi tại một trường ĐH tổ chức thi có cùng khối thi để lấy kết quả tham gia xét tuỵển vào trường có nguyện vọng học. Khi nộp hồ sơ và lệ phí tụyên sinh nhũng thí sinh này cần đông thời nộp bản photocopy mặt trước tờ phiêu đáng kí dự thi sô 1.

Thí sinh có nguyện vọng học tại trường ĐH, CĐ không tô chức thi tuyển sinh hoặc hệ CĐ của trường ĐH hoặc trường CĐ thuộc các ĐH. sau khi đã khai mục 2 trong phiêu ĐKDT (không ghi mã ngành, chuyên ngành), cần khai đây đú mục 3 (tên trường có nguyên vọng học, kí hiệu trường, khối thi và mã ngành). Thí sinh có nguyện vọng học tại trường có tô chức thi tuyên sinh chỉ khai mục 2 mà không khai mục 3.

2. Nhận Giấy báo dự thi

Tuần đầu tháng 6/2013: nhận Giấy báo dự thi tại nơi đã nộp hồ sơ ĐKDT. Đọc kĩ nội dung Giấy báo dự thi nếu phát hiện có sai sót cần thông báo cho Hội đồng tuyển sinh trường điều chỉnh.

3. Làm thủ tục dự thi

8h00 ngày 3/7/2013 (đối với thí sinh thi khối A, A1 và khối V).

8h00 ngày 8/7/2013 (đối với thí sinh khối B, c, D).

8H00 ngày 14/7/2013 (đối với thí sinh thi cao đẳng).

-  Mang theo đến phòng thi: Giấy báo dự thi; Bằng tốt nghiệp THPT hoặc tương đương (đối với thí sinh tốt nghiệp từ năm 2012 về trước) hoặc Giây chúng nhận tột nghiệp tạm thời hoặc tương đương (đôi với thí sinh tôt nghiệp năm 2013); Chứng minh thư; Giây chứng nhận sơ tuyên (nếu thi vào các ngành có yêu cầu sơ tuyển).

-  Điều chỉnh các sai sót trong Giấy báo dự thi. Nếu có sai sót thì yêu cầu cán bộ cùa trường điều chỉnh, ghi xác nhận và kí tên vào phiếu ĐKDT số 2.

- Nghe phổ biến quy chế.

4. Dự thi

Thí sinh phải có mặt tại phòng thi: trước 6h30' ngày 4/7/2013 (đối với thi sinh thi khối A, A1 và khối V), trước 6h30’ ngày 9/7/2013 (đối với thí sinh thi khối B, C, D và các khôi năng khiếu) và trước 6h30’ ngày 15/7/2013 (đối với thí sinh dự thi cao đăng) để dự thi.

Chú ỷ:

-  Đến chậm 15 phút sau khi bóc đề thi thì không được dự thi.

-  Chỉ được mang vào phòng thi bút viết, bút chì, compa, tẩy, thước kẻ, thước tính, máy tính bỏ túi không có thẻ nhớ cắm thêm vào và không soạn thảo được văn bản; các loại máy ghi âm và ghi hình chỉ có chức năng ghi thông tin mà không truyền được thông tin và không nhận được tín hiệu âm thanh và hình ảnh trực tiếp nếu không co thiết bị hỗ trợ khác; giấy thấm chưa dùng, giấy nháp (giấy nháp phải có chữ kí của cán bộ coi thi).

- Thí sinh thi các ngành năng khiếu, sau khi dự thi môn văn hoá, thi tiếp các môn năng khiêu theo lịch thi cùa trường.

5. Lịch thi tuyển sinh

a) Đối với hệ đại học:

Đợt I, ngày 4 - 5/7/2013 thi đại học khối A, A1 và V:

Ngày

Buổi

Môn thi

Khối A

Khối A1

Ngày 3/7/2013

Sáng

Từ 8g00

Làm thủ tục dự thi, xử lý những sai sót trong đăng ký dự thi của thí sinh.

Ngày 4/7/2013

Sáng

Toán

Toán

Chiều

Ngày 5/7/2013

Sáng

Hóa

Tiếng Anh

Chiều

Dự trữ

Đợt II, ngày 9 - 10/7/2013, thi đại học khối B, C, D và các khối năng khiếu:

Ngày

Buổi

Môn thi

Khối B

Khối C

Khối D

Ngày 8/7/2013

Sáng

Từ 8g00

Làm thủ tục dự thi, xử lý những sai sót trong đăng ký dự thi của thí sinh

Ngày 9/7/2013

Sáng

Toán

Địa

Toán

Chiều

Sinh

Sử

Ngoại ngữ

Ngày 10/7/2013

Sáng

Hóa

Ngữ văn

Ngữ văn

Chiều

Dự trữ

b) Đối với hệ cao đẳng:

Đợt III, ngày 15 - 16/7/2013, các trường cao đẳng tổ chức thi tất cả các khối.

         Ngày

Buổi

Môn thi

Khối A

Khối A1

Khối B

Khối C

Khối D

Ngày 14/7/2013

Sáng

từ 8g00

Làm thủ tục dự thi, xử lý những sai sót trong đăng ký dự thi của thí sinh.

Ngày 15/7/2013

Sáng

Toán

Toán

Toán

Địa

Toán

 

Chiều

Hoá

Tiếng Anh

Hoá

Sử

Ngoại ngữ

Ngày 16/7/2013

Sáng

Sinh

Ngữ văn

Ngữ văn

 

Chiều

Dự trữ

 

6. Thời gian biểu

Thời gian biểu từng buổi thi các môn tự luận:

Thời gian

Nhiệm vụ

Buổi sáng

Buổi chiều

6g30 – 6g45

13g30 – 13g45

Cán bộ coi thi đánh số báo danh vào chỗ ngồi của thí sinh; gọi thí sinh vào phòng thi; đối chiếu, kiểm tra ảnh, thẻ dự thi.

6g45 – 7g00

13g45 – 14g00

Một cán bộ coi thi đi nhận đề thi tại điểm thi

7g00 – 7g15

14g00 – 14g15

Bóc túi đựng đề thi và phát đề thi cho thí sinh

7g15 – 10g15

14g15 – 17g15

Thí sinh làm bài thi

10g15

17g15

Cán bộ coi thi thu bài thi

Thời gian biểu từng buổi thi các môn trắc nghiệm:

Thời gian

                                    Nhiệm vụ

Buổi sáng

Buổi chiều

6g30 – 6g45

13g30 – 13g45

Cán bộ coi thi nhận túi phiếu trả lời trắc nghiệm (TLTN) và túi tài liệu; đánh số báo danh vào chỗ ngồi của thí sinh; gọi thí sinh vào phòng thi; đối chiếu, kiểm tra ảnh, thẻ dự thi.

6g45 – 7g00

 

13g45 – 14g00

Một cán bộ coi thi đi nhận đề thi tại điểm thi; một cán bộ coi thi phát phiếu TLTN và hướng dẫn các thí sinh điền vào các mục từ 1 đến 9 trên phiếu TLTN.

7g00 – 7g15

14g00 – 14g15

Kiểm tra niêm phong túi đề thi; mở túi đề thi và phát đề thi cho thí sinh; sau khi phát đề xong, cho thí sinh kiểm tra đề và ghi mã đề thi vào phiếu TLTN.

7g15

14g15

Bắt đầu giờ làm bài (90 phút)

7g30

14g30

Thu đề thi và phiếu TLTN còn dư tại phòng thi giao cho thư ký điểm thi.

8g30

15g30

Cán bộ coi thi nhắc thí sinh còn 15 phút làm bài.

8g45

15g45

Hết giờ làm bài thi trắc nghiệm, thu và bàn giao phiếu TLTN.

Thời gian làm bài của mỗi môn thi tuyển sinh:

-  Các môn thi tự luận: 180 phút.

-  Các môn thi theo phương pháp trắc nghiộm: 90 phút.

7. Nhận kết quả thi và kết quả xét tuyến

Trước ngày 20/8/2013: các trường công bố kết quả thi và điểm trúng tuyên trên mạng internet và trên các báo, đài. Thí sinh đến nơi đã nộp hồ sơ đăng kí dự thi để:

-  Nhận Giấy báo trúng tuyển.

-  Nhận Giấy chứng nhận kết quả thi (nếu khône trúng tuyển đợt 1 nhưng có kết quả thi bằng hoặc cao hơn điểm sàn cao đẳng).

-  Nhận Phiếu báo điểm (nếu kết quá thi thấp hơn điểm sàn cao đắng).

8. Tham gia đăng kí xét tuyển

Sau khi xét tuyển và triệu tập thí sinh trúng tuyên nhập học đôi với thí sinh đăng ký dự thi vào trưòng, nếu còn chi tiêu, các trường thông báo công khai trên trang thông tin điện tứ cùa trường, trang thông tin điện tứ tuyển sinh của Bộ GD&ĐT và các phương tiện thông tin đại chúng khác về điều kiện xét tuyển: thời gian nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển; chỉ tiêu cần tuyên; ngành và khối xét tuyển; mức điểm nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển; vùng tuyển; thời gian công bố điểm trúng tuyển;...

-  Hồ sơ đăng kí xét tuyển nộp cho trường theo đườne bưu điện chuyển phát nhanh, chuyên phát uu tiên hoặc nộp trực tiếp tại các trường (Hô sơ gồm: Giấy chúng nhận kết quả thi có đóng dấu đỏ của trường + lệ phí xét tuyển + một phong bì đã dán sẵn tem và ghi rõ địa chỉ liên lạc của thí sinh).

-  Thí sinh đã dự thi ngành năng khiếu, nếu môn văn hoá thi theo đề thi chung, dược tham gia xét tuyển vào chính ngành đó cúa các trường có nhu cầu xét tuyển, trong vùng tuyển của trường.

9. Phúc khảo và khiếu nại

-  Nếu thấy kết quả thi các môn văn hoá không tưong xúng với bài làm và đáp án. thang điếm đã công bố công khai, thí sinh nộp đơn phúc kháo kèm theo lệ phí cho trường trong thời
hạn 15 ngày kể từ ngày trường công bố điểm thi trên các phương tiện thông tin đại chúng. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày hết hạn nhận đơn phúc khảo, các trưòng công bố kết quả phúc khảo cho thí sinh.

-  Mọi thắc mắc và đơn thư khiếu nại, tố cáo cùa thí sinh liên quan đến tuyển sinh ĐU, CĐ đều gửi trực tiếp cho các trường và do các trường xử lí theo thẩm quyền.

10. Nhập học

-  Thí sinh trúng tuyển phải đến nhập học theo đúng yêu cầu ghi trong Giấy triệu tập trúng tuyển của trường. Đến chậm 15 ngày trở lên (kể từ ngày ghi trong giấy triệu tập trúng tuyển), nếu không có ií do chính đáng, coi như bỏ học. Đến chậm do ốm đau, tai nạn có giấy xác nhận cùa bệnh viện quận, huyện trở lên hoặc do thiên tai có xác nhận của UBND quận, huyện trở lên. được xem xét vào học hoặc báo lưu sang năm sau.

-  Khi đến nhập học cần mang theo: Học bạ; Bằng tốt nghiệp THPT hoặc tương đương (nêu tốt nghiệp trước năm 2012) hoặc Giấy chúng nhận tốt nghiệp tạm thời hoặc tưong đương (nêu tôt nghiệp năm 2013); Giấy triệu tập trúníỊ tuyển,...

Học sinh đạt giải quốc tế lưu ý:

-  Trước ngày 20/6/2013, học sinh tham gia tập huấn đội tuyển dự thi Olympic khu vực và quốc tế; trong đội tuyển tham dự hội thi sána tạo khoa học kĩ thuật quốc tế nộp hồ sơ đăng kí tuyển thắne vào các trường ĐH và lệ phí xét tuyển. Các trường ĐH sẽ công bô kêt quá tuyên thẳng trên mạng internet và thông báo kết quả trước 30/6/2013.

-  Học sinh đạt giải quốc tế nhung chưa tốt nghiệp THPT, sẽ được tuyển thẳng vào ĐH vào đúng năm tốt nghiệp THPT.

 

Đăng ký nhận thông tin Tỷ lệ chọi 2013 nhanh nhất, chính xác nhất,  Soạn tin:

CH Mã trường gửi 8712

VD : Để tra tỷ lệ chọi của trường BKA

Soạn tin: CH BKA gửi đến số 8712

Xem Danh sách Mã trường tại đây.

 

Tuyensinh247 Tổng hợp

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

3 bình luận: 10 điều thí sinh cần lưu ý khi dự thi tuyển sinh đại học cao đẳng năm 2013

  •  
Điểm chuẩn tất cả các trường ĐH