12 tỉnh công bố thời gian tựu trường, khai giảng năm học mới

Hàng loạt tỉnh công bố lịch tựu trường và khai giảng năm học mới 2021 - 2022 như Hưng Yên, Hà Nam, Sơn La,... cụ thể như sau:

Trước đó, đã có 8 tỉnh công bố thời gian tựu trường, khai giảng năm học mới: Bình Dương, Hòa Bình, Nghệ An, Ninh Bình, Bắc Giang, Yên Bái, Tuyên Quang, Hà Tĩnh

Thêm 4 tỉnh công bố thời gian tựu trường:

Theo quyết định của UBND tỉnh Hà Nam, học sinh các cấp học trên địa bàn tựu trường sớm nhất vào ngày 01/9/2021. Riêng đối với lớp 1 tựu trường sớm nhất từ ngày 23/8/2021. Tổ chức khai giải vào ngày 05/9/2021.

Thời gian kết thúc học kỳ I trước ngày 16/01/2022; kết thúc học kỳ II (hoàn thành kế hoạch giáo dục) trước ngày 25/05/2022; kết thúc năm học trước ngày 31/5/2022.

Xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học và xét công nhận tốt nghiệp THCS trước ngày 30/06/2022. Hoàn thành tuyển sinh đầu cấp năm học 2022 -2023 trước ngày 31/7/2022.

Đối với tỉnh Lào Cai thời gian tựu trường: Các cấp học mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên tựu trường ngày 01/9/2021. Riêng lớp 1 có thể tựu trường sớm hơn, kể từ ngày 23/8/2021. Thời gian khai giảng: Tất cả các trường học trên địa bàn tỉnh thống nhất tổ chức khai giảng vào buổi sáng ngày 05/9/2021.

Tỉnh Hưng Yên ban hành Quyết định số 1896/QĐ-UBND ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2021 - 2022 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên tỉnh Hưng Yên.

Theo đó, thời gian tựu trường sớm nhất vào ngày 1.9.2021, riêng đối với lớp 1 tựu trường sớm nhất vào ngày 25.8.2021; tổ chức khai giảng năm học vào ngày 5.9.2021. 

Kế hoạch thời gian cụ thể: Đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông có 35 tuần thực học; trong đó, học kỳ I có 18 tuần, học kỳ II có 17 tuần. Học kỳ I bắt đầu từ ngày 6.9.2021, kết thúc trước ngày 16.1.2022; hoàn thành chương trình giáo dục học kỳ II trước ngày 25.5.2022; kết thúc năm học trước ngày 31.5.2022. 

Theo khung kế hoạch thời gian năm học 2021-2022 vừa được UBND tỉnh Sơn La vừa ban hành, học sinh hệ giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên ở tỉnh sẽ tựu trường vào ngày 16/8/2021; riêng bậc giáo dục mầm non thì tựu trường vào ngày 1/9/2021.

Các trường hợp đặc biệt không thể thực hiện tựu trường đúng ngày quy định, Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ kịp thời báo cáo UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện.

Về ngày khai giảng, toàn bộ các cấp học mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên sẽ cùng khai giảng vào ngày 5/9/2021.

Theo TTHN

 

Viết bình luận: 12 tỉnh công bố thời gian tựu trường, khai giảng năm học mới

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!