Bộ GD công bố đáp án đề thi tốt nghiệp THPT 2020 - Tất cả các môn

Đáp án chính thức của Bộ GD&ĐT trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 tất cả các môn: Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa, GDCD tất cả các mã đề.

Bộ GD công bố đáp án đề thi tốt nghiệp THPT 2020 - Tất cả các môn

Đáp án môn Toán:

101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124

Bo GD cong bo dap an de thi tot nghiep THPT 2020 - Tat ca cac mon

>> Lưu ý: Điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2020 dự kiến sẽ công bố ngày 27/8, các em theo dõi tại đây: https://diemthi.tuyensinh247.com/diem-thi-tot-nghiep-thpt.html

Đáp án môn Văn:

Bo GD cong bo dap an de thi tot nghiep THPT 2020 - Tat ca cac mon

Đáp án môn Anh:

 Mã đề 401, 402, 403, 404, 405, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424.

Bo GD cong bo dap an de thi tot nghiep THPT 2020 - Tat ca cac mon

Đáp án môn Lý:

Mã đề: 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224.

Bo GD cong bo dap an de thi tot nghiep THPT 2020 - Tat ca cac mon

>> Xem đề thi click vào từng mã đề phía dưới: 

Đáp án đề thi môn Lý tốt nghiệp THPT năm 2020 mã đề 201 

Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT môn Lý năm 2020 mã đề 202 

Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Lý mã đề 203 

Đáp án đề thi môn Lý mã đề 204 thi tốt nghiệp THPT năm 2020 

Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Lý mã đề 205 

Đáp án đề thi môn Lý mã đề 206 thi tốt nghiệp THPT năm 2020 

Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT môn Lý năm 2020 mã đề 207 

Đáp án đề thi môn Lý mã đề 208 thi tốt nghiệp THPT năm 2020 

Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT 2020 môn Lý mã đề 209 

Đáp án đề thi môn Lý tốt nghiệp THPT năm 2020 mã đề 210 

Đáp án đề thi môn Lý tốt nghiệp THPT mã đề 211 năm 2020 

Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT 2020 môn Lý mã đề 212 

Đáp án đề thi môn Lý tốt nghiệp THPT năm 2020 mã đề 213  

Đáp án đề thi môn Lý mã đề 214 thi tốt nghiệp THPT 2020  

Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT năm 2020 mã đề 215 môn Lý 

Đáp án đề thi môn Lý mã đề 216 thi tốt nghiệp THPT 2020  

Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT 2020 môn Lý mã đề 217 

Đáp án đề thi môn Lý tốt nghiệp THPT 2020 mã đề 218 

Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Lý mã đề 219 

Đáp án đề thi môn Lý tốt nghiệp THPT 2020 mã đề 220 

Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT môn Lý mã đề 221 năm 2020 

Đáp án đề thi môn Lý mã đề 222 thi tốt nghiệp THPT 2020 

Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT 2020 môn Lý mã đề 223

 Đáp án đề thi môn Lý mã đề 224 thi tốt nghiệp THPT năm 2020

Đáp án môn Hóa:

Mã đề: 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224.

Bo GD cong bo dap an de thi tot nghiep THPT 2020 - Tat ca cac mon

>> Xem đề thi của từng mã đề phía dưới đây: 

Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT 2020 mã đề 201 môn Hóa 

Đáp án đề thi môn Hóa mã đề 202 thi tốt nghiệp THPT 2020 

Đáp án đề thi môn Hóa tốt nghiệp THPT 2020 mã đề 203  

Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT mã đề 204 môn Hóa năm 2020 

Đáp án đề thi môn Hóa mã đề 205 tốt nghiệp THPT năm 2020 

Đáp án đề thi môn Hóa tốt nghiệp THPT 2020 mã đề 206 

Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT mã đề 207 môn Hóa năm 2020 

Đáp án mã đề thi 208 môn Hóa thi tốt nghiệp THPT năm 2020 

Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT 2020 mã đề 209 môn Hóa 

Đáp án đề thi môn Hóa mã đề 210 thi tốt nghiệp THPT năm 2020 

Đáp án đề thi môn Hóa tốt nghiệp THPT năm 2020 mã đề 211  

Đáp án đề thi môn Hóa mã đề 212 tốt nghiệp THPT năm 2020 

Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT môn Hóa năm 2020 mã đề 213 

Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT mã đề 214 môn Hóa 2020 

Đáp án đề thi môn Hóa tốt nghiệp THPT năm 2020 mã đề 215 

Đáp án đề thi môn Hóa mã đề 216 tốt nghiệp THPT năm 2020  

Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Hóa mã đề 217 

Đáp án đề thi môn Hóa tốt nghiệp THPT 2020 mã đề 219 

Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT mã đề 220 môn Hóa năm 2020 

Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT mã đề 221 môn Hóa năm 2020 

Đáp án đề thi môn Hóa tốt nghiệp THPT mã đề 222 năm 2020 

Đáp án đề thi môn Hóa mã đề 223 thi tốt nghiệp THPT 2020 

Đáp án đề thi môn Hóa tốt nghiệp THPT 2020 mã đề 224

Đáp án môn Sinh:

Mã đề: 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224.

Bo GD cong bo dap an de thi tot nghiep THPT 2020 - Tat ca cac mon

Đáp án môn Sử:

Mã đề: 301; 302; 303; 304; 305; 306; 307; 308; 309; 310; 311; 312; 313; 314; 315; 316; 317; 318; 319; 320; 321; 322; 323; 324.

Bo GD cong bo dap an de thi tot nghiep THPT 2020 - Tat ca cac mon

>> Xem đề thi click vào từng mã đề phía dưới: 

Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Sử mã đề 301 

Đáp án đề thi môn Sử mã đề 302 thi tốt nghiệp THPT năm 2020 

Đáp án mã đề 303 môn Sử thi Tốt nghiệp THPT năm 2020 

Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT môn Sử mã đề 304 năm 2020 

Đáp án đề thi môn Sử Tốt nghiệp THPT năm 2020 mã đề 305 

Đáp án đề thi Tốt nghiệp THPT mã đề 306 môn Sử năm 2020 

Đáp án mã đề 307 thi Tốt nghiệp THPT môn Sử năm 2020 

Đáp án đề thi Tốt nghiệp THPT mã đề 308 môn Sử năm 2020 

Đáp án đề thi Tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Sử mã đề 309 

Đáp án đề thi môn Sử mã đề 310 thi Tốt nghiệp THPT năm 2020 

Đáp án đề thi Tốt nghiệp THPT môn Sử mã đề 311 năm 2020 

Đáp án đề thi môn Sử thi Tốt nghiệp THPT năm 2020 mã đề 312 

Đáp án đề thi Tốt nghiệp THPT mã đề 313 môn Sử năm 2020 

Đáp án mã đề 314 thi Tốt nghiệp THPT môn Sử năm 2020 

Đáp án đề thi Tốt nghiệp THPT mã đề 315 môn Sử năm 2020 

Đáp án đề thi Tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Sử mã đề 316 

Đáp án đề thi môn Sử mã đề 317 thi Tốt nghiệp THPT năm 2020 

Đáp án đề thi Tốt nghiệp THPT môn Sử mã đề 318 năm 2020 

Đáp án đề thi Tốt nghiệp THPT mã đề 319 môn Sử năm 2020 

Đáp án đề thi Tốt nghiệp THPT mã đề 320 môn Sử năm 2020 

Đáp án mã đề 321 thi Tốt nghiệp THPT môn Sử năm 2020 

Đáp án đề thi Tốt nghiệp THPT mã đề 322 môn Sử năm 2020 

Đáp án đề thi Tốt nghiệp THPT môn Sử mã đề 323 năm 2020 

Đáp án đề thi Tốt nghiệp THPT mã đề 324 môn Sử năm 2020

Đáp án môn Địa:

Mã đề: 301; 302; 303; 304; 305; 306; 307; 308; 309; 310; 311; 312; 313; 314; 315; 316; 317; 318; 319; 320; 321; 322; 323; 324.

Bo GD cong bo dap an de thi tot nghiep THPT 2020 - Tat ca cac mon

>> Xem đề thi click vào từng mã đề phía dưới:

Đáp án đề thi Tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Địa mã đề 301 

Đáp án đề thi môn Địa mã đề 302 thi Tốt nghiệp THPT năm 2020 

Đáp án mã đề 303 môn Địa thi Tốt nghiệp THPT năm 2020 

Đáp án đề thi Tốt nghiệp THPT môn Địa mã đề 304 năm 2020 

Đáp án đề thi môn Địa thi Tốt nghiệp THPT năm 2020 mã đề 305 

Đáp án đề thi Tốt nghiệp THPT mã đề 306 môn Địa năm 2020 

Đáp án mã đề 307 thi Tốt nghiệp THPT môn Địa năm 2020 

Đáp án đề thi Tốt nghiệp THPT mã đề 308 môn Địa năm 2020 

Đáp án đề thi Tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Địa mã đề 309 

Đáp án mã đề 310 môn Địa thi Tốt nghiệp THPT năm 2020 

Đáp án đề thi Tốt nghiệp THPT môn Địa mã đề 311 năm 2020 

Đáp án đề thi môn Địa thi Tốt nghiệp THPT năm 2020 mã đề 312 

Đáp án đề thi môn Địa thi Tốt nghiệp THPT năm 2020 mã đề 313 

Đáp án đề thi Tốt nghiệp THPT mã đề 314 môn Địa năm 2020  

Đáp án mã đề 315 thi Tốt nghiệp THPT môn Địa năm 2020 

Đáp án đề thi Tốt nghiệp THPT mã đề 316 môn Địa năm 2020 

Đáp án đề thi Tốt nghiệp THPT mã đề 317 môn Địa năm 2020 

Đáp án đề thi Tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Địa mã đề 318 

Đáp án đề thi môn Địa mã đề 319 thi Tốt nghiệp THPT năm 2020 

Đáp án mã đề 320 môn Địa thi Tốt nghiệp THPT năm 2020 

Đáp án đề thi Tốt nghiệp THPT môn Địa mã đề 321 năm 2020 

Đáp án đề thi Tốt nghiệp THPT môn Địa mã đề 322 năm 2020 

Đáp án đề thi Tốt nghiệp THPT mã đề 323 môn Địa năm 2020

Đáp án môn GDCD:

mã đề: 301; 302; 303; 304; 305; 306; 307; 308; 309; 310; 311; 312; 313; 314; 315; 316; 317; 318; 319; 320; 321; 322; 323; 324.

Bo GD cong bo dap an de thi tot nghiep THPT 2020 - Tat ca cac mon

Theo TTHN

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Viết bình luận: Bộ GD công bố đáp án đề thi tốt nghiệp THPT 2020 - Tất cả các môn

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!