Bộ GD&ĐT công bố đáp án môn Sử, Địa, GDCD thi tốt nghiệp THPT năm 2020

Bộ GD&ĐT đã công bố đáp án kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 các môn Sử, Địa và GDCD. Các thí sinh cùng tra cứu đáp chính thức phía dưới.

Đáp án đề thi môn Sử tốt nghiệp THPT năm 2020

Bo GD&DT cong bo dap an mon Su, Dia, GDCD thi tot nghiep THPT nam 2020

>> Xem đề thi click vào từng mã đề phía dưới: 

Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Sử mã đề 301 

Đáp án đề thi môn Sử mã đề 302 thi tốt nghiệp THPT năm 2020 

Đáp án mã đề 303 môn Sử thi Tốt nghiệp THPT năm 2020 

Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT môn Sử mã đề 304 năm 2020 

Đáp án đề thi môn Sử Tốt nghiệp THPT năm 2020 mã đề 305 

Đáp án đề thi Tốt nghiệp THPT mã đề 306 môn Sử năm 2020 

Đáp án mã đề 307 thi Tốt nghiệp THPT môn Sử năm 2020 

Đáp án đề thi Tốt nghiệp THPT mã đề 308 môn Sử năm 2020 

Đáp án đề thi Tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Sử mã đề 309 

Đáp án đề thi môn Sử mã đề 310 thi Tốt nghiệp THPT năm 2020 

Đáp án đề thi Tốt nghiệp THPT môn Sử mã đề 311 năm 2020 

Đáp án đề thi môn Sử thi Tốt nghiệp THPT năm 2020 mã đề 312 

Đáp án đề thi Tốt nghiệp THPT mã đề 313 môn Sử năm 2020 

Đáp án mã đề 314 thi Tốt nghiệp THPT môn Sử năm 2020 

Đáp án đề thi Tốt nghiệp THPT mã đề 315 môn Sử năm 2020 

Đáp án đề thi Tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Sử mã đề 316 

Đáp án đề thi môn Sử mã đề 317 thi Tốt nghiệp THPT năm 2020 

Đáp án đề thi Tốt nghiệp THPT môn Sử mã đề 318 năm 2020 

Đáp án đề thi Tốt nghiệp THPT mã đề 319 môn Sử năm 2020 

Đáp án đề thi Tốt nghiệp THPT mã đề 320 môn Sử năm 2020 

Đáp án mã đề 321 thi Tốt nghiệp THPT môn Sử năm 2020 

Đáp án đề thi Tốt nghiệp THPT mã đề 322 môn Sử năm 2020 

Đáp án đề thi Tốt nghiệp THPT môn Sử mã đề 323 năm 2020 

Đáp án đề thi Tốt nghiệp THPT mã đề 324 môn Sử năm 2020


Đáp án đề thi môn Địa tốt nghiệp THPT năm 2020

Bo GD&DT cong bo dap an mon Su, Dia, GDCD thi tot nghiep THPT nam 2020

>> Xem đề thi click vào từng mã đề phía dưới:

Đáp án đề thi Tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Địa mã đề 301 

Đáp án đề thi môn Địa mã đề 302 thi Tốt nghiệp THPT năm 2020 

Đáp án mã đề 303 môn Địa thi Tốt nghiệp THPT năm 2020 

Đáp án đề thi Tốt nghiệp THPT môn Địa mã đề 304 năm 2020 

Đáp án đề thi môn Địa thi Tốt nghiệp THPT năm 2020 mã đề 305 

Đáp án đề thi Tốt nghiệp THPT mã đề 306 môn Địa năm 2020 

Đáp án mã đề 307 thi Tốt nghiệp THPT môn Địa năm 2020 

Đáp án đề thi Tốt nghiệp THPT mã đề 308 môn Địa năm 2020 

Đáp án đề thi Tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Địa mã đề 309 

Đáp án mã đề 310 môn Địa thi Tốt nghiệp THPT năm 2020 

Đáp án đề thi Tốt nghiệp THPT môn Địa mã đề 311 năm 2020 

Đáp án đề thi môn Địa thi Tốt nghiệp THPT năm 2020 mã đề 312 

Đáp án đề thi môn Địa thi Tốt nghiệp THPT năm 2020 mã đề 313 

Đáp án đề thi Tốt nghiệp THPT mã đề 314 môn Địa năm 2020  

Đáp án mã đề 315 thi Tốt nghiệp THPT môn Địa năm 2020 

Đáp án đề thi Tốt nghiệp THPT mã đề 316 môn Địa năm 2020 

Đáp án đề thi Tốt nghiệp THPT mã đề 317 môn Địa năm 2020 

Đáp án đề thi Tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Địa mã đề 318 

Đáp án đề thi môn Địa mã đề 319 thi Tốt nghiệp THPT năm 2020 

Đáp án mã đề 320 môn Địa thi Tốt nghiệp THPT năm 2020 

Đáp án đề thi Tốt nghiệp THPT môn Địa mã đề 321 năm 2020 

Đáp án đề thi Tốt nghiệp THPT môn Địa mã đề 322 năm 2020 

Đáp án đề thi Tốt nghiệp THPT mã đề 323 môn Địa năm 2020


Đáp án đề thi môn GDCD tốt nghiệp THPT năm 2020

Bo GD&DT cong bo dap an mon Su, Dia, GDCD thi tot nghiep THPT nam 2020

>> Xem đề thi click vào từng mã đề phía dưới:

1. Đáp án đề thi Tốt nghiệp THPT năm 2020 môn GDCD mã đề 301

2. Đáp án đề thi môn GDCD mã 302 thi Tốt nghiệp THPT năm 2020

3. Đáp án mã đề 303 môn GDCD thi Tốt nghiệp THPT năm 2020

4. Đáp án mã đề 304 thi Tốt nghiệp THPT môn GDCD năm 2020

5. Đáp án đề thi Tốt nghiệp THPT mã đề 305 môn GDCD năm 2020

6. Đáp án đề thi Tốt nghiệp THPT mã đề 306 môn GDCD năm 2020

7. Đáp án đề thi Tốt nghiệp THPT năm 2020 môn GDCD mã đề 307

8. Đáp án đề thi môn GDCD mã 308 thi Tốt nghiệp THPT năm 2020

9. Đáp án mã đề 309 môn GDCD thi Tốt nghiệp THPT năm 2020

10. Đáp án đề thi Tốt nghiệp THPT môn GDCD mã đề 310 năm 2020

11. Đáp án đề thi môn GDCD thi Tốt nghiệp THPT năm 2020 mã 311

12. Đáp án đề thi Tốt nghiệp THPT mã đề 312 môn GDCD năm 2020

13. Đáp án mã đề 313 thi Tốt nghiệp THPT môn GDCD năm 2020

14. Đáp án đề thi Tốt nghiệp THPT mã đề 314 môn GDCD năm 2020

15. Đáp án đề thi Tốt nghiệp THPT năm 2020 môn GDCD mã đề 315

16. Đáp án đề thi môn GDCD mã 316 thi Tốt nghiệp THPT năm 2020

17. Đáp án đề thi Tốt nghiệp THPT môn GDCD mã 317 năm 2020

18. Đáp án đề thi GDCD thi Tốt nghiệp THPT năm 2020 mã đề 318

19. Đáp án đề thi Tốt nghiệp THPT mã đề 319 môn GDCD năm 2020

20. Đáp án mã đề 320 thi Tốt nghiệp THPT môn GDCD năm 2020

21. Đáp án đề thi Tốt nghiệp THPT mã đề 321 môn GDCD năm 2020

22. Đáp án đề thi Tốt nghiệp THPT mã đề 322 môn GDCD năm 2020

23. Đáp án đề thi Tốt nghiệp THPT năm 2020 môn GDCD mã đề 323

24. Đáp án mã đề 324 môn GDCD thi Tốt nghiệp THPT năm 2020


Theo TTHN

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học năm 2021, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. Đã có đầy đủ các khóa học từ nền tảng tới luyện thi chuyên sâu.

Viết bình luận: Bộ GD&ĐT công bố đáp án môn Sử, Địa, GDCD thi tốt nghiệp THPT năm 2020

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!