Cao đẳng cộng đồng KonTum công bố chỉ tiêu tuyển sinh 2019

Năm 2019, trường Cao đẳng Cộng đồng KonTum đã cập nhật thông tin chi tiết về việc tuyển sinh của trường dưới 2 phương thức xét tuyển dưới đây.

               

2.1. Đối tượng tuyển sinh:          Đã tốt nghiệp THPT theo hình thức giáo dục chính quy hoặc giáo dục thường xuyên.

2.2. Phạm vi tuyển sinh:                Thí sinh có hộ khẩu ở tỉnh Kon Tum.

2.3. Phương thức tuyển sinh:    Kết hợp thi tuyển và xét tuyển;

Ghi chú:                2.3.1. Phương thức 1: Xét tuyển dựa vào kết quả thi trung học phổ thông quốc gia đối với ngành Sư phạm Tin học, Sư phạm Tiếng Anh, Giáo dục Tiểu học; Xét tuyển kết quả thi trung học phổ thông quốc gia kết hợp thi tuyển các môn năng khiếu đối với ngành Giáo dục Mầm Non.

a. Tiêu chí xét tuyển:

- Không có môn thi nào trong tổ hợp xét tuyển có kết quả từ 1,0 điểm trở xuống.

- Điểm trúng tuyển xét từ cao xuống thấp theo ngành đến mức đạt chỉ tiêu đã công bố.

- Mỗi thí sinh khi đăng ký xét tuyển vào trường không giới hạn số nguyện vọng, phải xếp nguyện vọng theo thứ tự ưu tiên từ cao xuống thấp (nguyện vọng 1 là nguyện vọng cao nhất). Trong trường hợp thí sinh trượt nguyện vọng ưu tiên thì được xét tuyển vào nguyện vọng kế tiếp và được xét bình đẳng với những thí sinh khác vào ngành đó. Thí sinh chọn lựa 01 tổ hợp môn theo ngành phù hợp nhất để đăng ký xét tuyển.

- Điểm xét tuyển (ĐXT) = Tổng điểm thi 3 môn THPT + Điểm ưu tiên (nếu có)

+ Tổng điểm xét tuyển được làm tròn đến hai chữ số thập phân.

+ Điểm ưu tiên: Áp dụng theo Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy hiện hành (đối tượng ưu tiên và khu vực ưu tiên) của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

b. Xét tuyển kết hợp thi tuyển năng khiếu (Ngành Giáo dục Mầm non -Mã ngành: 51140201). Nguyên tắc: xét tuyển kết hợp thi tuyển môn năng khiếu:

- Lấy kết quả thi THPT Quốc gia theo các tổ hợp môn khối năng khiếu.

- Thi tuyển môn năng khiếu (Đọc, Kể diễn cảm, Hát) theo Quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Quy chế tuyển sinh riêng của Trường.

- Điểm xét tuyển (ĐXT) = Tổng điểm thi 2 môn THPT + Điểm thi môn năng khiếu *2 + Điểm ưu tiên (nếu có)

+ Tổng điểm xét tuyển được làm tròn đến hai chữ số thập phân.

Thí sinh có thể dùng kết quả đã tham dự kỳ thi năng khiếu có cùng nội dung ở trên tại các trường đại học, cao đẳng trong cả nước thay cho phần thi năng khiếu của trường để tham gia xét tuyển.

- Điểm môn thi năng khiếu nhân hệ số 2.

- Thí sinh nộp hồ sơ thi môn năng khiếu và hồ sơ xét tuyển.

2.3.2. Phương thức 2: Xét tuyển điểm trung bình môn lớp 12 đối với ngành Sư phạm Tin học, Sư phạm Tiếng Anh, Giáo dục Tiểu học; Xét tuyển kết quả điểm trung bình môn lớp 12 kết hợp thi tuyển các môn năng khiếu đối với ngành Giáo dục Mầm Non.

a. Tiêu chí xét tuyển:

- Thí sinh đăng ký xét tuyển theo kết quả học tập lớp 12 ở THPT: xếp loại học lực lớp 12 từ loại khá trở lên.

- Quá trình xét tuyển được thực hiện theo nguyên tắc từ cao xuống thấp đến khi đủ chỉ tiêu dự kiến. Mỗi thí sinh khi đăng ký xét tuyển vào trường không giới hạn số nguyện vọng, phải xếp nguyện vọng theo thứ tự ưu tiên từ cao xuống thấp (nguyện vọng 1 là nguyện vọng cao nhất). Trong trường hợp thí sinh trượt nguyện vọng ưu tiên thì được xét tuyển vào nguyện vọng kế tiếp và được xét bình đẳng với những thí sinh khác vào ngành đó. Thí sinh chọn lựa 01 tổ hợp môn theo ngành phù hợp nhất để đăng ký xét tuyển.

b. Cách tính điểm xét tuyển

+ Điểm xét tuyển (ĐXT) = Tổng điểm trung bình 3 môn lớp 12 + Điểm ưu tiên(nếu có); Riêng ngành Giáo dục Mầm non ĐXT = Tổng điểm trung bình 2 môn lớp 12 + Điểm thi môn năng khiếu *2 + Điểm ưu tiên (nếu có).

+ ĐXT, Tổng của ĐTB môn lớp 12 và điểm năng khiếu làm tròn đến hai chữ số thập phân.

Ví dụ: Đối với ngành Giáo dục mầm non:

Điểm xét tuyển (ĐXT)= ĐTB môn Toán+Ngữ Văn (lớp 12) + Năng khiếu (Đọc, Kể diễn cảm, Hát) x 2 + ĐƯT (nếu có).

2.4. Chỉ tiêu tuyển sinh:

 

TT Ngành học Mã ngành Chỉ tiêu (dự kiến) Tổ hợp môn xét tuyển 1 Tổ hợp môn xét tuyển 2 Tổ hợp môn xét tuyển 3 Tổ hợp môn xét tuyển 4
Theo xét KQ thi THPT QG Theo phương thức khác Mã tổ hợp môn Mã tổ hợp môn Mã tổ hợp môn Mã tổ hợp môn
1 Các ngành đào tạo cao đẳng              
1.1
Giáo dục Mầm non 51140201 24 6 M06 M07    
1.2
Giáo dục Tiểu học 51140202 15 5 A00 C00 C03 D01
1.3
Sư phạm Tin học 51140210 15 5 A00 A01 D01  
1.4
Sư phạm Tiếng Anh 51140231 15 5 D01 D09 D14 D15
           

2.5. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận ĐKXT:               

2.5.1. Điều kiện trúng tuyển

+ Đối với Phương thức 1: Thí sinh đáp ứng các điều kiện và tiêu chí ở điểm a và điểm b của mục 2.3.1 của Đề án và ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào do Bộ Giáo dục và Đào tạo xác định.

+ Đối với Phương thức 2: Thí sinh có kết quả học bạ đáp ứng các điều kiện và tiêu chí ở điểm a, b của mục 2.3.2 của Đề án.

* Đối với ngành Giáo dục Mầm non, thí sinh có kết quả thi môn năng khiếu đạt từ 4,00 điểm trở lên (thang điểm 10 và chưa nhân hệ số);

* Chỉ xét tuyển những thí sinh nộp đăng ký xét tuyển vào trường với hồ sơ đầy đủ, hợp lệ và đúng quy định;

Sau khi hết thời gian nhận hồ sơ của từng đợt, Ban Thư ký Hội đồng tuyển sinh Trường tổng hợp dữ liệu xét tuyển trên cơ sở tiêu chí xét tuyển.

2.5.2. Công bố kết quả trúng tuyển và nhập học

Trên cơ sở tiêu chí và chỉ tiêu từng ngành Hội đồng tuyển sinh Trường họp để xác định mức điểm trúng tuyển.

Công bố kết quả danh sách thí sinh trúng tuyển đợt 1 trước 17h0 00 ngày 09/8 và các đợt xét bổ sung theo kết hoạch xét tuyển của Trường được đăng trên Website và bản tin của Trường.

Gửi giấy báo trúng tuyển cho thí sinh ngay sau kết thúc đợt xét tuyển; Thí sinh nhập học theo thời gian cụ thể trên giấy báo trúng tuyển của Trường.

2.6. Các thông tin cần thiết khác để thí sinh ĐKXT vào các ngành của trường:        

mã số trường, mã số ngành, tổ hợp xét tuyển và quy định chênh lệch điểm xét tuyển giữa các tổ hợp; các điều kiện phụ sử dụng trong xét tuyển...

Mã số trường, mã số ngành, tổ hợp xét tuyển/thi tuyển:

STT

Ngành học

ngành

Tổ hợp môn thi/
xét tuyển

Ghi chú

 

Mã trường: C36

1

 

Sư phạm Tiếng Anh

51140231

Ngữ Văn, Toán, Tiếng Anh (D01)

Ngữ Văn, Lịch sử, Tiếng Anh (D14)

Ngữ Văn, Địa lý, Tiếng Anh (D15)

Toán, Lịch sử, Tiếng Anh (D09)

 

2

Sư phạm Tin học

51140210

Toán, Vật lý, Hóa học (A00)
Toán, Vật lý, Tiếng Anh (A01)

Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh (D01)

 

3

Giáo dục Tiểu học

51140202

Toán, Vật lý, Hóa học (A00)

Ngữ Văn, Lịch sử, Địa lý (C00)

Ngữ Văn, Toán, Tiếng Anh (D01)

Ngữ Văn, Toán, Lịch sử (C03)

 

4

Giáo dục Mầm non

51140201

Ngữ văn, Toán, Năng khiếu (Đọc, Kể diễn cảm, Hát) (M06).

Ngữ văn, Địa lý, Năng khiếu (Đọc, Kể diễn cảm, Hát) (M07).

Môn năng khiếu nhân hệ số 2

           

 Ghi chú: Không tính chênh lệch điểm xét tuyển giữa các tổ hợp xét tuyển.

2.7. Tổ chức tuyển sinh:

Thời gian; hình thức nhận ĐKXT/thi tuyển; các điều kiện xét tuyển/thi tuyển, tổ hợp môn thi/bài thi đối từng ngành đào tạo.

2.7.1. Thời gian nhận ĐKXT/thi tuyển

- Thời gian nhận ĐKXT: trước ngày 03/7/2019 đối với ngành Giáo dục Mầm Non và trước 18/7/2019 đối với các ngành còn lại.

- Thời gian nhận hồ sơ và thi các môn năng khiếu ngành Giáo dục Mầm non:

+ Nhận hồ sơ từ ngày 20/4 đến 03/7/2019.

+ Thi tuyển năng khiếu: ngày 05 - 07 tháng 7/2019.

- Thực hiện quy trình xét tuyển đợt 1: từ 06/8 đến 17 giờ 00 ngày 08/08/2019.

- Công bố kết quả trúng tuyển đợt 1: trước 17 giờ 00 ngày 09/08/2019.

- Kế hoạch cụ thể xét tuyển và kế hoạch, lịch thi môn năng khiếu được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Trường tại địa chỉ Website: cdcdkontum.edu.vn.

2.7.2. Hình thức nhận ĐKXT/thi tuyển:

-  Hồ sơ xét tuyển đợt 1: Thí sinh nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển theo quy định của Bộ GD&ĐT (đối với thí sinh xét kết quả thi THPT quốc gia) hoặc nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển trực tiếp tại Trường hoặc qua đường bưu điện chuyển phát nhanh (đối với thí sinh xét học bạ lớp 12).

- Hồ sơ xét tuyển các đợt bổ sung:  Thí sinh nộp trực tiếp tại Trường hoặc qua đường bưu điện chuyển phát nhanh.

- Hồ sơ thi tuyển các môn năng khiếu: Thí sinh nộp trực tiếp tại Trường hoặc qua đường bưu điện chuyển phát nhanh.

- Hồ sơ gồm:

+ Đối với Phương thức 1: Phiếu đăng ký xét tuyển theo mẫu của Bộ GD&ĐT, nhận trực tiếp hoặc tải ở địa chỉ Website: cdcdkontum.edu.vn;

+ Đối với Phương thức 2:

- Phiếu đăng ký xét tuyển theo mẫu của Trường, nhận trực tiếp hoặc tải ở địa chỉ Website: cdcdkontum.edu.vn;

- Bản sao bằng tốt nghiệp THPT có chứng thực hoặc Giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT tạm thời (đối với thí sinh vừa tốt nghiệp năm xét tuyển);

- Bản sao học bạ THPT hoặc tương đương có chứng thực;

- Giấy chứng nhận ưu tiên (nếu có);

- 02 phong bì đã dán tem, ghi rõ địa chỉ, số điện thoại liên lạc của thí sinh.

- 02 ảnh 4x6 ghi ở mặt sau mỗi ảnh họ tên, ngày tháng năm sinh, ngành xét tuyển (đối với các ngành có thi bổ sung môn năng khiếu).

+ Đối với thí sinh đăng ký xét tuyển vào ngành Giáo dục Mầm non, ngoài hồ sơ như quy định trên phải đăng ký dự thi các môn năng khiếu, mẫu phiếu do Trường Cao đẳng Cộng đồng phát hành.

 2.8. Chính sách ưu tiên:               

Xét tuyển thẳng; ưu tiên xét tuyển

Tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển thẳng theo Lịch tuyển sinh đại học chính quy; tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy và Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy, tuyển sinh cao đẳng nhoam ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy năm 2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

2.9. Lệ phí xét tuyển/thi tuyển: 

Thực hiện theo quy định hiện hành của Nhà

2.10. Học phí dự kiến với sinh viên chính quy; lộ trình tăng học phí tối đa cho từng năm (nếu có):               

không đóng học phí.

2.11. Các nội dung khác (không trái quy định):

Theo TTHN

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học năm 2021, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. Đã có đầy đủ các khóa học từ nền tảng tới luyện thi chuyên sâu.

Viết bình luận: Cao đẳng cộng đồng KonTum công bố chỉ tiêu tuyển sinh 2019

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!