Cao đẳng Công nghiệp hóa chất tuyển sinh riêng năm 2014

Trường cao đẳng Công nghiệp hóa chất công bố đề án tuyển sinh riêng năm 2014, theo đó trường sẽ tổ chức tuyển sinh sinh theo 2 phương thức xét tuyển: dựa vào kết quả thi đại học - cao đẳng, dựa vào kết quả học tập bậc THPT.

Trường Cao đẳng Công nghiệp Hóa chất tuyển sinh năm 2014 theo 2 phương thức xét tuyển như sau:

- Phương thức 1:

Xét tuyển dựa vào kết quả thi đại học, cao đẳng hệ chính quy theo đề thi chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo (dành 30% chỉ tiêu);

- Phương thức 2:

- Xét tuyển thí sinh tốt nghiệp THPT dựa vào kết quả học tập bậc trung học phổ thông (dành 70% chỉ tiêu).

1. Xét tuyển theo phương thức 1: Xét tuyển dựa vào kết quả thi đại học, cao đẳng hệ chính quy theo đề thi chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo:

1.1. Tiêu chí xét tuyển:

Việc xét tuyển sinh dựa vào các tiêu chí sau:

- Tiêu chí 1: Thí sinh thi đại học, cao đẳng hệ chính quy theo đề thi chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

- Tiêu chí 2: Kết quả thi từ điểm sàn trở lên tương ứng với từng khối thi bậc đại học, cao đẳng, không có môn nào bị điểm 0;

- Tiêu chí 3: Chỉ xét tuyển những thí sinh nộp đăng ký xét tuyển vào trường với hồ sơ đầy đủ, hợp lệ và đúng quy định;

- Tiêu chí 4: Điểm trúng tuyển của đợt xét tuyển sau không thấp hơn điểm trúng tuyển của đợt xét tuyển trước;

Chính sách ưu tiên trong tuyển sinh theo quy định hiện hành theo đối tượng và khu vực.

1.2. Nguyên tắc xét tuyển:

Lấy thí sinh có kết quả thi cao trở xuống cho đủ chỉ tiêu và đúng tiêu chí đã xác định.

1.3. Thủ tục đăng ký xét tuyển:

a) Hồ sơ đăng ký xét tuyển gồm: Giấy chứng nhận kết quả thi (bản gốc) và 01 phong bì đã dán sẵn tem, có ghi rõ địa chỉ, số điện thoại liên lạc của thí sinh.

b) Trong thời hạn quy định của trường, thí sinh nộp hồ sơ ĐKXT và lệ phí ĐKXT qua đường bưu điện chuyển phát nhanh hoặc chuyển phát ưu tiên hoặc nộp trực tiếp Phòng Tuyển sinh của trường.

c) Hồ sơ và lệ phí ĐKXT của thí sinh dù nộp qua đường bưu điện chuyển phát nhanh hoặc dịch vụ chuyển phát ưu tiên hoặc nộp trực tiếp tại Phòng Tuyển sinh trong thời hạn quy định của trường, đều hợp lệ và có giá trị xét tuyển như nhau.

d) Nếu không trúng tuyển thí sinh được đăng ký vào học hệ Trung cấp chuyên nghiệp của Trường.

1.4. Thời gian nhận hồ sơ và xét tuyển

- Nhận hồ sơ đăng ký nguyện vọng 1: Từ ngày 10/3/2014 đến hết ngày 22/6//2014.

  - Xét tuyển đợt 1: trước ngày 20/8/2014, đối với thí sinh đăng ký nguyện vọng 1 trong hồ sơ đăng ký dự thi vào trường.

  - Xét tuyển đợt 2: Từ ngày 21/8/2014 đến hết ngày 10/9/2014.

  - Xét tuyển đợt 3: Từ ngày 15/9/2014 đến hết ngày 5/10/2014.

  - Xét tuyển đợt 4: Từ ngày 6/10/2014 đến hết ngày 25/10/2014

2. Xét tuyển theo phương thức 2: Xét tuyển thí sinh tốt nghiệp THPT dựa vào kết quả học tập bậc trung học phổ thông:

2.1. Tiêu chí xét tuyển:

Việc xét tuyển sinh dựa vào các tiêu chí sau:

- Tiêu chí 1: Tốt nghiệp THPT;

- Tiêu chí 2: Điểm trung bình chung cả năm lớp 12 của tất cả các môn đạt 5,5 trở lên;

- Tiêu chí 3: Tổng điểm trung bình cả năm lớp 12 của 03 môn thuộc khối xét tuyển đạt từ 16,5 điểm trở lên.

- Tiêu chí 4: Xếp loại hạnh kiểm từ loại Khá trở lên.

Cộng điểm ưu tiên đối tượng và khu vực vào cả tiêu chí 2 và tiêu chí 3.

Đây là ngưỡng xét tối thiểu đối với với những thí sinh đăng ký xét tuyển vào trường.

2.2. Nguyên tắc xét tuyển:

- Lấy thí sinh đạt ngưỡng xét tối thiểu quy định của Trường và có tổng điểm trung bình cả năm lớp 12 của 03 môn thuộc khối xét tuyển (cộng cả điểm ưu tiên) có kết quả từ cao xuống thấp cho đến hết chỉ tiêu đã xác định.

- Trường hợp các thí sinh có tổng điểm trung bình cả năm lớp 12 của 03 môn thuộc khối xét tuyển có kết quả bằng nhau phải xem xét lựa chọn thì Nhà trường chọn thí sinh có điểm trung bình chung cả năm lớp 12 của tất cả các môn từ cao xuống thấp.

2.3. Thủ tục đăng ký xét tuyển của thí sinh:

Quy trình và hồ sơ như sau:

a) Bước 1:

Thí sinh nhận mẫu đơn dự tuyển tại Phòng Tuyển sinh của Trường hoặc download từ website của Trường (Websitewww.ccipt.edu.vn).

Điền đầy đủ thông tin trong mẫu đơn.

b) Bước 2:

Thí sinh nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển qua đường bưu điện hoặc trực tiếp tại Phòng Tuyển sinh của Trường, được vào Sổ đăng ký căn cứ theo con dấu bưu điện hoặc ngày nộp trực tiếp. Hồ sơ gồm:

- Đơn dự tuyển;

- Bản sao công chứng bằng tốt nghiệp THPT hoặc bản sao Giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT tạm thời;

- Bản sao công chứng học bạ.

c) Bước 3:

Cuối thời hạn nộp hồ sơ, Hội đồng Tuyển sinh xét tuyển theo các tiêu chuẩn đã nêu trên. Ra quyết định công nhận danh sách thí sinh trúng tuyển.

d) Bước 4:

Thông báo thí sinh trúng tuyển đến Trường làm thủ tục nhập học. 

2.4. Thời gian nhận hồ sơ và xét tuyển:

- Nhận hồ sơ và xét tuyển đợt 1:

+ Thí sinh nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển: Từ ngày 10/3/2014 đến trước ngày 26/6/2014.

+ Xét tuyển và công bố kết quả trúng tuyển: từ ngày 26/6/2014 đến hết ngày 30/6/2014.

- Nhận hồ sơ và xét tuyển đợt 2:

+ Thí sinh nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển: Từ ngày 02/7/2014 đến trước ngày 25/9/2014.

+ Xét tuyển và công bố kết quả trúng tuyển: Từ ngày 26/9 đến hết ngày 30/9/2014.

- Nhận hồ sơ và xét tuyển đợt 3:

+ Thí sinh nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển: Từ ngày 01/10/2014 đến trước ngày 25/12/2014.

+ Xét tuyển và công bố kết quả trúng tuyển: từ ngày 26/12/2014 đến hết ngày 31/12/2014.

3. Chính sách ưu tiên trong tuyển sinh:

Trường thực hiện chính sách ưu tiên theo khu vực và theo đối tượng đươc quy định tại Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

Ngoài ra trường còn ưu tiên tuyển thẳng các thí sinh thuộc các huyện nghèo theo Nghị quyết 30a và thí sinh có hộ khẩu thường trú tại các tỉnh vùng Tây bắc, Tây Nguyên và Tây Nam bộ, cụ thể:

a) Học sinh có hộ khẩu thường trú từ 3 năm trở lên, học 3 năm và tốt nghiệp trung học phổ thông tại các huyện nghèo theo Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 62 huyện nghèo và Quyết định số 293/QĐ-TTg ngày 05 tháng 02 năm 2013 của Thủ tướng chính phủ về việc hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách trung ương cho 23 huyện có tỷ lệ hộ nghèo cao được áp dụng cơ chế, chính sách đầu tư cơ sở hạ tầng theo quy định của Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 62 huyện nghèo (sau đây viết tắt là Quyết định số 293/QĐ-TTg).

Những học sinh này phải học bổ sung kiến thức 01 năm học trước khi vào học chính thức. Chương trình bổ sung kiến thức do Hiệu trưởng các trường qui định.

b) Là người dân tộc rất ít người theo quy định tại Đề án phát triển giáo dục đối với các dân tộc rất ít người giai đoạn 2010 - 2015 theo Quyết định số 2123/QĐ-TTg ngày 22 tháng 11 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ được xét tuyển thẳng vào đại học, cao đẳng.

Những học sinh này phải học bổ sung kiến thức 01 năm học trước khi vào học chính thức. Chương trình bổ sung kiến thức do Hiệu trưởng các trường qui định.

c) Có hộ khẩu thường trú từ 3 năm trở lên, học 3 năm liên tục và tốt nghiệp trung học phổ thông tại các tỉnh thuộc khu vực Tây Bắc, Tây Nguyên và Tây Nam bộ, được xét tuyển những học sinh này (trừ những học sinh 20 huyện nghèo biên giới, hải đảo thuộc khu vực Tây Nam Bộ được xét tuyển thẳng vào ĐH, CĐ) với kết quả thi thấp hơn điểm sàn 1,0 điểm và phải học bổ sung kiến thức 01 học kỳ trước khi vào học chính thức.

4. Lệ phí tuyển sinh:

Thực hiện theo các quy định tại Thông tư liên tịch số 21/2010/TTLT/BTC-BGDĐT ngày 11 tháng 2 năm 2010 của Liên tịch Bộ Tài chính - Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định chế độ thu và sử dụng lệ phí dự thi, dự tuyển (lệ phí tuyển sinh) đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp và Thông tư liên tịch số 25/2013/TTLT-BTC-BGDĐT về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 21/2010/TTLT/BTC-BGDĐT.

5. Các ngành, chuyên ngành đăng ký xét tuyển đào tạo:

STT

CÁC NGÀNH, CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TÀO

MÃ NGÀNH

KHỐI XÉT TUYỂN

1

Công nghệ kỹ thuật hoá học

C510401

A, A1, B

 

Công nghệ kỹ thuật hoá phân tích                                              

 

 

Công nghệ hoá silicat

 

 

Công nghệ hoá vô cơ - điện hoá

 

 

Công nghệ hoá dược

 

 

Công nghệ phân khoáng

 

 

Công nghệ hoá môi trường

 

 

Công nghệ hoá hữu cơ

 

 

Công nghệ lọc hoá dầu

 

 

2

Kế toán

C340301

A, A1, D1

 

Kế toán hành chính sự nghiệp

 

 

Kế toán doanh nghiệp

 

 

3

CN kỹ thuật điện – điện tử

C510301

A, A1

 

Tự động hoá công nghiệp

 

 

Điện công nghiệp và dân dụng

 

 

Điện tử công nghiệp

 

 

Tuyensinh247 tổng hợp

Viết bình luận: Cao đẳng Công nghiệp hóa chất tuyển sinh riêng năm 2014

  •  
Điểm chuẩn tất cả các trường Đại học