Cao Đẳng Sư Phạm Hòa Bình đưa ra thông tin tuyển sinh 2019

Năm 2019, trường Cao đẳng Sư Phạm Hòa Bình xét tuyển tất cả 664 chỉ tiêu, trong đó 133 chỉ tiêu theo kết quả THPT Quốc Gia.

               

2.1. Đối tượng tuyển sinh:          A. HỆ CAO ĐẲNG

Theo Điều 6 của Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy ban hành theo Thông tư số 05/2017/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 01 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, được sửa đổi bổ sung theo Thông tư 07/2018/TT-BGDĐT ngày 01 tháng 3 năm 2018, Thông tư 02/2019/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 02 năm 2019 và các văn bản hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

B. HỆ TRUNG CẤP

Theo Điều 6 của Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy ban hành theo Thông tư số 05/2017/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 01năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục, được sửa đổi bổ sung theo Thông tư 07/2018/TT-BGDĐT ngày 01 tháng 3 năm 2018 và Thông tư 02/2019/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 02 năm 2019.

2.2. Phạm vi tuyển sinh:                Tuyển sinh trên toàn quốc.

2.3. Phương thức tuyển sinh:    Xét tuyển; Kết hợp thi tuyển và xét tuyển;

2.4. Chỉ tiêu tuyển sinh:

 

TT Ngành học Mã ngành Chỉ tiêu (dự kiến) Tổ hợp môn xét tuyển 1 Tổ hợp môn xét tuyển 2 Tổ hợp môn xét tuyển 3 Tổ hợp môn xét tuyển 4
Theo xét KQ thi THPT QG Theo phương thức khác Mã tổ hợp môn Môn chính Mã tổ hợp môn Môn chính Mã tổ hợp môn Môn chính Mã tổ hợp môn Môn chính
1 Các ngành đào tạo cao đẳng                      
1.1
Giáo dục Mầm non 51140201 50 200 M00 NK1 M02 NK1 M03 NK1 M07 NK1
1.2
Giáo dục Tiểu học 51140202 37 148 C00 VA C04 VA C15 VA D01 VA
1.3
Giáo dục Công dân 51140204 4 16 C00 VA C15 VA C19 VA C20 VA
1.4
Sư phạm Toán học 51140209 4 16 A00 TO A02 TO A14 TO D01 TO
1.5
Sư phạm Ngữ văn 51140217 4 16 C00 VA C03 VA C15 VA D15 VA
1.6
Sư phạm Lịch sử 51140218 4 16 C00 SU C15 VA C19 SU C20 VA
1.7
Sư phạm Âm nhạc 51140221 4 16 N00 NK3 N01 NK3 N03 N1 N04 NK2
1.8
Sư phạm Mỹ thuật 51140222 4 16 H00 NK6 H01 NK5 H02 NK5 H07 NK6
1.9
Sư phạm Tiếng Anh 51140231 12 48 D01 N1 D10 N1 D14 N1 D15 N1
2 Các ngành đào tạo trung cấp                      
2.1
Sư phạm mầm non 42140201 10 39 M00 NK1 M02 NK1 M03 NK1 M07 NK1
                   

2.5. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận ĐKXT:               

A. HỆ CAO ĐẲNG

2.1.5.1. Đối với thí  sinh đăng ký xét tuyển theo phương thức 1

- Đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương.

- Học lực lớp 12 đạt loại khá trở lên (Riêng ngành sư phạm Âm nhạc, sư phạm Mỹ thuật có lực lớp 12 xếp loại trung bình trở lên)

- Điểm trung bình cộng 3 bài thi/môn thi theo nhóm bài thi/môn thi đăng ký xét tuyển đạt điểm theo quy định của Quy chế thi và tuyển sinh ĐH, CĐ hệ chính quy hiện hành.

* Ghi chú: Đối với ngành Giáo dục Mầm non, Sư phạm Âm nhạc, Sư phạm Mỹ thuật, điểm trung bình cộng các bài thi/môn thi văn hóa trong tổ hợp dùng để xét tuyển và điểm thi môn năng khiếu phải đạt điểm theo quy định của Quy chế thi và tuyển sinh ĐH, CĐ hệ chính quy hiện hành.

2.1.5.2. Đối với thí sinh đăng ký xét tuyển theo phương thức 2

- Đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương;

- Học lực lớp 12 đạt loại khá trở lên (Riêng ngành sư phạm Âm nhạc, sư phạm Mỹ thuật có lực lớp 12 xếp loại trung bình trở lên);

- Điểm trung bình cộng 3 môn (Theo tổ hợp xét tuyển) của lớp 12 đạt từ 5,0 trở lên.

* Ghi chú: Đối với ngành Giáo dục Mầm non, Sư phạm Âm nhạc, Sư phạm Mỹ thuật điểm trung bình cộng các môn văn hóa dùng để xét tuyển và điểm thi môn Năng khiếu phải đạt 5.0  điểm trở lên (thang điểm 10).

2.1.5.3. Đối với thí sinh đăng ký xét tuyển theo phương thức 3

- Đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương.

- Học lực lớp 12 đạt loại khá trở lên (Riêng ngành sư phạm Âm nhạc, sư phạm Mỹ thuật có học lực lớp 12 xếp loại trung bình trở lên).

* Ghi chú: Đối với ngành Giáo dục Mầm non, Sư phạm Âm nhạc, Sư phạm Mỹ thuật điểm thi môn Năng khiếu phải đạt 5.0  điểm trở lên (thang điểm 10).

2.1.5.4. Đối với thí sinh thuộc diện bảo lưu điểm thi bài tại điều 35 của quy chế thi THPTQG ban hành kèm theo Thông tư số 04/2017/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 01 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo được sửa đổi bổ sung theo Thông tư 04/2018/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 2 năm 2018: Nhà trường sử dụng điểm bảo lưu trong kỳ thi THPTQG để xét tuyển.

B. HỆ TRUNG CẤP

- Đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương.

- Học lực lớp 12 đạt loại khá trở lên

- Đối với thí sinh đăng ký xét tuyển theo phương thức 1: Điểm trung bình cộng  bài thi/môn thi văn hóa theo nhóm bài thi/môn thi đăng ký xét tuyển đạt điểm theo quy định của Quy chế thi và tuyển sinh ĐH, CĐ hệ chính quy hiện hành; môn năng khiếu đạt từ 5,0 điểm trở lên (thang điểm 10).

- Đối với thí sinh đăng ký xét tuyển theo phương thức 2: Điểm trung bình cộng  2 môn (Theo tổ hợp xét tuyển) của lớp 12 và thi môn năng khiếu đạt từ 5,0 điểm trở lên (thang điểm 10).

- Đối với thí sinh đăng ký xét tuyển theo phương thức 3: Điểm trung bình cộng kết quả học tập lớp 12 đạt từ 6.5 điểm trở lên, điểm thi môn năng khiếu đạt từ 5,0 điểm trở lên (thang điểm 10).

2.6. Các thông tin cần thiết khác để thí sinh ĐKXT vào các ngành của trường:        

A. HỆ CAO ĐẲNG

- Mã số trường Cao đẳng Sư phạm Hòa Bình: C23

- Mã số ngành, tổ hợp bài thi/môn thi xét tuyển:

TT

Ngành học

Mã ngành

Tổ hợp bài thi/môn thi dùng để xét tuyển

Mã tổ hợp

1

Sư phạm Toán

51140209

Toán, Vật lý, Hóa học

A00

Toán, Vật lý, Sinh học

A02

Toán, Khoa học Tự nhiên, Địa lý

A14

Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh

D01

2

Giáo dục Công dân

51140204

Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý

C00

Ngữ văn, Toán, Khoa học Xã hội

C15

Ngữ văn, Lịch sử, Giáo dục Công dân

C19

Ngữ văn, Địa lý, Giáo dục Công dân

 

C20

3

Sư phạm Ngữ văn

51140217

Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý

C00

Ngữ văn, Toán, Lịch sử

C03

Ngữ văn, Toán, Khoa học Xã hội

C15

Ngữ Văn, Địa lý, Tiếng Anh

D15

4

Giáo dục Tiểu học

51140202

Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý

C00

Ngữ văn, Toán, Địa lý

C04

Ngữ văn, Toán, Khoa học Xã hội

C15

Ngữ Văn, Toán, Tiếng Anh

D01

5

Sư phạm Tiếng Anh

51140231

Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh

D01

Toán, Địa lý, Tiếng Anh

D10

Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh

D14

Ngữ Văn, Địa lý, Tiếng Anh

D15

6

 

Sư phạm Âm nhạc

 

51140221

 

Ngữ văn, Năng khiếu AN 1, Năng khiếu AN 2

N00

Toán, Năng khiếu AN 1, Năng khiếu AN 2

N01

Ngữ văn, Tiếng Anh, Năng khiếu AN

N03

Ngữ văn, Thuyết trình NK, Năng khiếu

N04

7

Sư phạm Mỹ thuật

51140222

Ngữ văn, Năng khiếu vẽ NT 1,Năng khiếu vẽ NT 2

H00

Toán, Ngữ văn, vẽ MT

H01

Toán, Tiếng Anh, Vẽ MT

H02

Toán, Năng khiếu vẽ NT 1, Năng khiếu vẽ NT 2

H07

8

Giáo dục Mầm non

51140201

Ngữ văn, Toán, Đọc diễn cảm - Hát.

M00

Toán, KHXH, Năng khiếu

M02

Ngữ văn, KHXH, Năng khiếu

M03

Ngữ văn, Địa lý, Năng khiếu

M07

9

Sư phạm Lịch sử

51140218

Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý

C00

Ngữ văn, Toán, Khoa học Xã hội

C15

Ngữ văn, Lịch sử, Giáo dục Công dân

C19

Ngữ văn, Địa lý, Giáo dục Công dân

C20

 - Không xét mức chênh lệch điểm trúng tuyển của tổng điểm giữa các tổ hợp môn xét tuyển trong cùng một ngành.

- Các điều kiện phụ trong xét tuyển: Thực hiện theo tiêu chí đã quy định.

+ Nếu số thí sinh đăng kí lớn hơn chỉ tiêu xét tuyển thì: Điểm xét tuyển = Tổng điểm của 3 bài thi/ môn theo tổ hợp môn đăng ký xét tuyển + Điểm ưu tiên (nếu có).

- Tuyển thí sinh theo điểm xét tuyển, lấy điểm từ cao xuống đến đủ chỉ tiêu của các ngành.

- Chính sách ưu tiên: Thực hiện theo đúng Quy chế tuyển sinh đại học và cao đẳng của Bộ Giáo dục và Đào tạo; thí sinh thuộc diện ưu tiên được cộng điểm ưu tiên theo mức điểm được hưởng vào tổng điểm chung để xét tuyển.

B. HỆ TRUNG CẤP

TT

Ngành học

Mã ngành

Tổ hợp bài thi/môn thi dùng để xét tuyển, Mã tổ hợp

Mã tổ hợp

1

Sư phạm Mầm non

42140201

Ngữ văn, Toán, Đọc diễn cảm - Hát

M00

Toán, KHXH, Năng khiếu

M02

Ngữ văn, KHXH, Năng khiếu

M03

Ngữ văn, Địa lý, Năng khiếu

M07

2.7. Tổ chức tuyển sinh:

2.3.1. Thời gian; hình thức nhận ĐKXT/thi tuyển:

- Thời gian: Từ tháng 5/2019

- Hình thức nhận ĐKXT/thi tuyển:

+ Nộp trực tiếp tại phòng Quản lý Đào tạo, trường CĐSP Hòa Bình;

+ Gửi chuyển phát nhanh qua đường bưu điện về trường theo địa chỉ: Phòng Quản lý Đào tạo, Trường CĐSP Hòa Bình, Đường Võ Thị Sáu, phường Chăm Mát, TP Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình.

2.3.2. Hồ sơ xét tuyển

Túi hồ sơ bao gồm:

- Phiếu đăng ký xét tuyển theo mẫu của trường (tải Phiếu tại website của nhà trường: www. cdsphoabinh.edu.vn).

- Bằng tốt nghiệp THPT hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT (tạm thời) đối với thí sinh vừa tốt nghiệp năm 2019 (bản photo công chứng).

- Giấy chứng nhận kết quả kỳ thi THPT Quốc gia năm 2019 (bản chính) – áp dụng đối với những thí sinh sử dụng kết quả thi THPT quốc gia để xét tuyển.

- Học bạ THPT (bản photo công chứng).

- 2 phong bì dán tem và ghi rõ địa chỉ, số điện thoại của người nhận.

- Các  giấy tờ ưu tiên (bản photo công chứng) (nếu có)

- Lệ phí xét tuyển: Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo

2.8. Chính sách ưu tiên:

Thực hiện theo Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy hiện hành.

2.9. Lệ phí xét tuyển/thi tuyển: 

Theo quy định tuyển sinh hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

2.10. Học phí dự kiến với sinh viên chính quy; lộ trình tăng học phí tối đa cho từng năm (nếu có):               

Theo quy định hiện hành (Đối với đối tượng có hộ khẩu thường trú ngoài tỉnh Hòa Bình).

2.11. Các nội dung khác (không trái quy định):    

- Địa chỉ website của đơn vị: cdsphoabinh.edu.vn

- Thông tin trực hỗ trợ để giải đáp thắc mắc:

TT

Họ và tên

Chức danh, chức vụ

Điện thoại

Email

1

Bùi Thị Hương

Trưởng P. QLĐT

034.739.5599

buihuonghb1971@gmail.com

2

Bùi Thị Hằng Thơ

P. Trưởng P. QLĐT

097.911.7845

huongkhanhhb@gmail.com

3

Lê Thành Nam

Phó GĐTTTH-NN&KNNN

0914.177049

nam­_cdsphb@yahoo.com

4

Bùi Thị Giang

Cán bộ P. QLĐT

0912.858836

giang210784@gmail.com

5

Nguyễn Văn Tuấn

Cán bộ P. QLĐT

098.6980788

tuank26dlysp2@gmail.com

3. Thời gian dự kiến tuyển sinh các đợt bổ sung trong năm

                        Bổ sung đợt 1:   15 tháng 8 năm 2019

                        Bổ sung đợt 2:   15 tháng 9 năm 2019

                        Bổ sung đợt 3:   15 tháng 10 năm 2019

                        Bổ sung đợt 4:   15 tháng 11 năm 2019

                        Bổ sung đợt 5:   15 tháng 12 năm 2019   

Theo TTHN

>> Học trực tuyến luyện thi THPTQG, Đại học 2020, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. Đã có đầy đủ các khóa học từ nền tảng tới nâng cao.

Viết bình luận: Cao Đẳng Sư Phạm Hòa Bình đưa ra thông tin tuyển sinh 2019

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!