Cao đẳng Sư Phạm Hòa Bình tuyển sinh năm 2017

Phương thức 1: Căn cứ vào kết quả kỳ thi THPT quốc gia để xét tuyển hoặc xét tuyển kết hợp thi tuyển (Áp dụng đối với thí sinh tuyển sinh vào ngành Giáo dục Mầm non, Sư phạm Âm nhạc, Sư phạm Mỹ thuật)

2. Các thông tin tuyển sinh năm 2017
2.1. Đối tượng tuyển sinh


Theo Điều 6 của Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy ban hành theo Thông tư số 05/2017/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 01năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và các văn bản hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

2.2. Phạm vi tuyển sinh

Tuyển sinh các thí sinh có hộ khẩu tại tỉnh Hòa Bình đối với các ngành Sư phạm.

2.3. Phương thức tuyển sinh

2.3. 1. Phương thức 1: Căn cứ vào kết quả kỳ thi THPT quốc gia để xét tuyển hoặc xét tuyển kết hợp thi tuyển (Áp dụng đối với thí sinh tuyển sinh vào ngành Giáo dục Mầm non, Sư phạm Âm nhạc, Sư phạm Mỹ thuật).

2.3.2. Phương thức 2: Căn cứ kết quả học tập 02 học kỳ lớp 12 THPT (Hoặc tương đương) để xét tuyển hoặc xét tuyển kết hợp thi tuyển (Áp dụng đối với thí sinh tuyển sinh vào ngành Giáo dục Mầm non, Sư phạm Âm nhạc, Sư phạm Mỹ thuật).

2.4. Chỉ tiêu tuyển sinh: Chỉ tiêu theo ngành/nhóm ngành, theo từng phương thức tuyển sinh và trình độ đào tạo

2.4.1. Chỉ tiêu tuyển sinh theo từng phương thức tuyển sinh

- Chỉ tiêu tuyển sinh theo phương thức 1: 30% (trong tổng chỉ tiêu được xác định)

- Chỉ tiêu tuyển sinh theo phương thức 2: 70% (trong tổng chỉ tiêu được xác định)

2.4.2. Chỉ tiêu theo ngành đào tạo

TT

Ngành học/

Mã ngành

Dự kiến chỉ tiêu tuyển sinh

Ghi chú

 

 

 

 

 

1

Sư phạm Toán

51140209

15

 

 

 

 

 

 

2

Sư phạm Hóa

51140212

15

 

 

 

 

 

 

3

Sư phạm Ngữ văn

51140217

15

 

 

 

 

 

 

4

Giáo dục Tiểu học

51140202

81

 

 

 

 

 

 

5

Sư phạm Tiếng Anh

51140231

20

 

 

 

 

 

 

6

Giáo dục Mầm non

51140201

220

 

 

 

 

 

 

7

Sư phạm Âm nhạc

51140221

15

 

 

 

 

 

 

8

Sư phạm Mỹ thuật

51140222

15

 

2.5. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận ĐKXT 2.5.1. Đối với thí sinh đăng ký xét tuyển theo phương thức 1

- Đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương.

- Thí sinh nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển vào Trường Cao đẳng Sư phạm Hòa Bình.

- Tham dự kỳ thi THPT quốc gia có kết quả thi 3 bài thi/môn thi theo nhóm bài thi/môn thi đăng ký xét tuyển đạt điểm theo quy định của Quy chế thi và tuyển sinh ĐH, CĐ hệ chính quy hiện hành.

* Ghi chú: Đối với ngành Giáo dục Mầm non, Sư phạm Âm nhạc, Sư phạm Mỹ thuật, điểm trung bình chung các bài thi/môn thi trong tổ hợp dùng để xét tuyển phải đạt

4

điểm đỗ tốt nghiệp THPT, kết quả thi môn năng khiếu đạt từ 5,0 điểm trở lên (thang điểm
10).

2.5.2. Đối với thí sinh đăng ký xét tuyển theo phương thức 2

- Đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương.

- Thí sinh nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển vào trường Cao đẳng Sư phạm Hòa Bình.

- Hạnh kiểm cả năm lớp 12 đạt loại khá trở lên.

- Điểm trung bình chung 3 môn (Theo tổ hợp xét tuyển) của 2 học kỳ năm lớp 12 đạt từ 5,0 trở lên.

* Ghi chú: Đối với ngành Giáo dục Mầm non, Sư phạm Âm nhạc, Sư phạm Mỹ thuật, điểm trung bình chung các môn văn hóa của 2 học kỳ lớp 12 dùng để xét tuyển phải đạt 5.0 điểm trở lên (thang điểm 10), kết quả thi môn năng khiếu đạt từ 5,0 điểm trở lên (thang điểm 10).

Theo thethaohangngay

Viết bình luận: Cao đẳng Sư Phạm Hòa Bình tuyển sinh năm 2017

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!