Cao đẳng Sư phạm trung ương TPHCM tuyển sinh 2017

Tuyển sinh năm 2017 vào trường cao đẳng sư phạm trung ương TPHCM xét tuyển 544 chỉ tiêu đào tạo.

1.  Thông tin chung về Trường

1.1.  Tên trường, sứ mệnh, địa chỉ các trụ sở và địa chỉ trang thông tin điện tử

Tên TrườngTrường Cao đẳng Sư phạm Trung ương TP. Hồ Chí Minh

                        (The National College of  Education Ho Chi Minh City)

Sứ mệnh: Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương Thành phố Hồ Chí Minh là nơi đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực chất lượng cao cho xã hội, là trung tâm nghiên cứu khoa học và dịch vụ về giáo dục và phát triển trẻ em.

Địa chỉ:

Cơ sở 1Số 182, Nguyễn Chí Thanh, Phường 3, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh

+ Cơ sở 2: Đường Liên phường, P.Phước Long B, Quận 9, TP.Hồ Chí Minh.

Địa chỉ Website:    www.cdsptw-tphcm.vn

 1.2. Quy mô đào tạo

Nhóm ngành

Quy mô hiện tại

ĐH

CĐSP

GD CQ

GDTX

GD CQ

GDTX

Nhóm ngành I.  Sư phạm

0

0

1.780

1.350

Tổng

0

0

1.780

1.350

 1.3. Thông tin về tuyển sinh chính quy của 2 năm gần nhất (2015 và 2016)

1.3.1. Phương thức tuyển sinh của 2 năm gần nhất.

Kết hợp giữa tổ chức thi tuyển các môn Năng khiếu và kết quả các môn văn hóa từ kỳ thi THPT Quốc gia đối với các ngành: Giáo dục Mầm non, Giáo dục Đặc biệt, Sư phạm Âm nhạc và Sư phạm Mỹ thuật. Các ngành còn lại, xét tuyển từ kết quả kỳ thi THPT Quốc gia tại cụm thi do các trường Đại học tổ chức.

 1.3.2. Điểm trúng tuyển của 2 năm gần nhất.

Nhóm ngành/ Ngành/ tổ hợp xét tuyển

Năm tuyển sinh -2

(2015)

Năm tuyển sinh -1

(2016)

Chỉ tiêu

Số trúng tuyển

Điểm trúng tuyển

Chỉ tiêu

Số trúng tuyển

Điểm trúng tuyển

1. Giáo dục Mầm non 

 Văn, Toán, Năng khiếu

400

403

18.5

400

402

17.5

2. Giáo dục Đặc biệt 

Văn, Toán, Năng khiếu

60

50

14.5

50

59

15.0

3. Giáo dục công dân

Tổ hợp 1: Văn, Sử, Địa

Tổ hợp 2: Toán, Văn, T. Anh

Tổ hợp 3: Văn, Sử, T. Anh

60

63

14.5

60

42

15.0

4. Sư phạm Âm nhạc

Văn, Thanh nhạc, Nhạc cụ    

80

53

17.0

60

31

15.0

5. Sư phạm Mỹ thuật

Văn, Trang trí, Hình họa    

40

13

16.5

40

6

12.5

6. Sư phạm Tiếng Anh

Văn, Toán, Tiếng Anh

100

96

24.5

70

58

22.0

Tổng số

740

678

 

680

598

 

2.  Các thông tin của năm tuyển sinh 2017

2.1. Đối tượng tuyển sinh

Đã tốt nghiệp Trung học phổ thông (THPT)

Lưu ý: Người đã tốt nghiệp THPT các năm trước có thể nộp học bạ THPT để lấy kết quả các môn văn hóa hoặc chỉ đăng ký các môn thi phục vụ cho xét tuyển cao đẳng tại các hội đồng thi THPT quốc gia năm 2017 theo tổ hợp môn xét tuyển của ngành đăng ký.

2.2. Phạm vi tuyển sinh: Tuyển sinh toàn quốc

2.3. Phương thức tuyển sinh

  Năm 2017, Trường thực hiện tuyển sinh theo 2 phương thức:

-       Phương thức 1: Xét tuyển từ kết quả học tập bậc THPT (học bạ) và từ kết quả thi THPT Quốc gia năm 2017, cụ thể như sau:

Đối với ngành Giáo dục công dân:  Xét tuyển từ kết quả học tập học bạ THPT (dự kiến 20% tổng chỉ tiêu) và từ kết quả thi THPT Quốc gia năm 2017 (dự kiến 80% tổng chỉ tiêu).

Đối với ngành Sư phạm Tiếng Anh:  Chỉ xét tuyển từ kết quả thi THPT Quốc gia năm 2017.

STT

Tên ngành

Mã ngành

Tỷ lệ  xét tuyển/chỉ tiêu

Tổ hợp môn xét tuyển

Từ học bạ THPT

Từ kết quả thi THPT Quốc gia

1

Giáo dục công dân

51140204

20%

80%

Tổ hợp 1: Văn, Sử , Địa

Tổ hợp 2: Văn , Toán , Tiếng Anh

Tổ hợp 3: Văn, Sử, Tiếng Anh

Tổ hợp 4: Văn, Toán, GD công dân

2

Sư phạm Tiếng Anh

51140231

0%

100%

Văn , Toán , Tiếng Anh  (Môn Tiếng Anh hệ số 2)

Đối với trường hợp xét tuyển sử dụng kết quả từ học bạ THPT: Là điểm trung bình của môn học (có trong tổ hợp môn xét tuyển) cả 03 năm học THPT, làm tròn đến 0,1.

-       Phương thức 2: Kết hợp xét tuyển từ kết quả học tập bậc THPT (học bạ), từ kết quả thi THPT Quốc gia năm 2017 và môn Năng khiếu do Trường tổ chức thi (đối với ngành Giáo dục Mầm Non, Giáo dục Đặc biệt, Sư phạm Âm nhạc và Sư phạm Mỹ thuật). Các môn xét tuyển, môn thi Năng khiếu từng ngành cụ thể như sau:

STT

Tên ngành

Mã ngành

Tỷ lệ  xét tuyển/chỉ tiêu

Tổ hợp môn xét tuyển

Từ học bạ THPT

Từ kết quả thi THPT Quốc gia

Kết quả môn từ thi THPT QG (hoặc từ học bạ THPT)

Trường tổ chức thi các môn năng khiếu

1

Giáo dục Mầm non

51140201

20%

80%

Văn, Toán

Năng khiếu (Hát, đọc diễn cảm)

2

Giáo dục Đặc biệt

51140202

20%

80%

Văn, Toán

Năng khiếu (Hát, đọc diễn cảm)

3

Sư phạm Âm nhạc

51140221

20%

80%

Văn

-    Thanh nhạc

-    Nhạc cụ

4

Sư phạm Mỹ thuật

51140222

20%

80%

Văn

-       Hình họa

-       Trang trí

+ Đối với trường hợp xét tuyển sử dụng kết quả từ học bạ THPT: Là điểm trung bình của môn học (có trong tổ hợp môn xét tuyển) cả 03 năm học THPT, làm tròn đến 0,1.

+ Thủ tục, hồ sơ đăng ký và lịch thi các môn Năng khiếu: Thông báo trên Website của Trường.

2.4. Chỉ tiêu tuyển sinh: 

- Tổng chỉ tiêu: 544

- Chỉ tiêu theo ngành:

STT

Tên ngành

Chỉ tiêu

STT

Tên ngành

Chỉ tiêu

1

Giáo dục Mầm non

364

4

Sư phạm Mỹ thuật

20

2

Giáo dục Đặc biệt

40

5

Sư phạm Tiếng Anh

50

3

Sư phạm Âm nhạc

30

6

Giáo dục công dân

40

2.5. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận ĐKXT

2.5.1. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào

Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo

2.5.2.  Điều kiện nhận hồ sơ ĐKXT

   -  Thí sinh đã tốt nghiệp THPT;

   -  Có đầy đủ hồ sơ theo quy chế tuyển sinh do Bộ giáo dục và Đào tạo quy định;

   -  Đối với ngành Giáo dục Mầm Non, Giáo dục Đặc biệt, Sư phạm Âm nhạc, Sư phạm Mỹ thuật thí sinh cần phải đáp ứng yêu cầu về điểm thi Năng khiếu.

   - Điểm trúng tuyển sẽ do Hội đồng tuyển sinh quy định trên cơ sở căn cứ vào số lượng thí sinh đăng ký xét tuyển theo tỷ lệ và chỉ tiêu tuyển sinh năm 2017.

2.6. Các thông tin cần thiết khác để thí sinh ĐKXT vào các ngành của Trườngmã số trường, mã số ngành, tổ hợp xét tuyển và quy định chênh lệch điểm xét tuyển giữa các tổ hợp; các điều kiện phụ sử dụng trong xét tuyển...

- Mã trường: CM3

- Tổ hợp môn xét tuyển, môn chính và chỉ tiêu xét tuyển

Ngành

Mã ngành

Tổ hợp môn xét tuyển

(Môn chính được nhân hệ số 2)

Môn chính

Chỉ tiêu

Nhóm ngành I.  Các ngành đào tạo giáo viên

544

  1. Giáo dục Mầm non

51140201

Văn, Toán, Năng khiếu (Hát, Đọc diễn cảm)

 

364

  1. Giáo dục Đặc biệt

51140202

Văn, Toán, Năng khiếu (Hát, Đọc diễn cảm)

 

40

  1. Sư phạm Âm nhạc

51140221

Văn, Thanh nhạc, Nhạc cụ

 

30

  1. Sư phạm Mỹ thuật

51140222

Văn, Hình họa, Trang trí

 

20

  1. Sư phạm Tiếng Anh

51140231

Văn , Toán , Tiếng Anh 

Tiếng Anh

50

  1. Giáo dục công dân

51140204

- Văn, Sử , Địa

- Văn , Toán , Tiếng Anh

- Văn, Sử, Tiếng Anh

- Văn, Toán, GD công dân

 

40

Các yêu cầu cụ thể sẽ được Trường quy định và thông báo qua Thông báo tuyển sinh, cập nhật trên Website của Trường.

2.7. Tổ chức tuyển sinh: Thời gian; hình thức nhận ĐKXT/ thi tuyển; các điều kiện xét tuyển/ thi tuyển, tổ hợp môn thi/ bài thi đối từng ngành đào tạo...

- Thời gian, hình thức nhận ĐKXT của các đợt xét tuyển: Theo quy định của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Tổ hợp môn thi đối với từng ngành đào tạo: Xem mục 2.6

- Thời gian tổ chức thi năng khiếu (dự kiến):

+ Đợt 1: Ngày 10, 11 tháng 7 năm 2017

Đợt 2: Ngày 10, 11 tháng 8 năm 2017 (nếu xét tuyển đợt 1 còn thiếu chỉ tiêu)

Trường sẽ có quy định và thông báo riêng qua Thông báo tuyển sinh, cập nhật trên Website của Trường.

2.8. Chính sách ưu tiên: Xét tuyển thẳng; ưu tiên xét tuyển;...

 Thực hiện theo đúng quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

2.9. Lệ phí xét tuyển/ thi tuyển

Thực hiện theo đúng quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính.

2.10. Học phí dự kiến với hệ chính quy

Thực hiện theo đúng quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính. Hiện tại không thu học phí đối với các ngành Sư phạm hệ chính quy.

Theo thethaohangngay

Viết bình luận: Cao đẳng Sư phạm trung ương TPHCM tuyển sinh 2017

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!