Cấu trúc đề thi tốt nghiệp THPT môn GDCD 2023

Nắm bắt cấu trúc đề thi môn GDCD tốt nghiệp THPT sẽ giúp các thí sinh 2k5 định hướng được việc ôn tập của mình trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022. Các em cùng tham khảo cấu trúc đề thi đại học môn GDCD được Tuyensinh247 thống kê dưới đây.

Nhận xét chung: 

+ Về độ khó: mức độ đề đúng tiêu chí Tốt nghiệp THPT, đề sát với các đề thi minh hoạ và đề thi khảo sát của Bộ. So với đề thi THPT Quốc Gia mọi năm thì mức độ dễ nhiều hơn.

+ Về nội dung: Nội dung chủ yếu tập trung vào chương trình GDCD 12. Đề thi cũng bao gồm một số câu hỏi liên quan tới kiến thức 11. 

Phân tích cấu trúc:

Về nội dung kiến thức: 

Lớp

Tên chuyên đề

Số câu

GDCD 12

Pháp luật với đời sống

2

Thực hiện Pháp luật

7

Công dân bình đẳng trước pháp luật

1

Quyền bình đẳng của công dân trong một số lĩnh vực của đời sống xã hội

5

Quyền bình đẳng giữa các dân tộc, tôn giáo

3

Công dân với các quyền tự do cơ bản.

7

Công dân với các quyền dân chủ.

7

Pháp luật với sự phát triển của công dân.

3

Pháp luật với sự phát triển bền vững của đất nước.

1

GDCD 11

Công dân với sự phát triển kinh tế

1

Hàng hóa- Tiền tệ- thị trường

1

Quy luật giá trị trong sản xuất và lưu thông hàng hóa

1

Cạnh tranh trong sản xuất và lưu thông hàng hoá

1

Cung- cầu trong sản xuất và lưu thông hàng hóa

 

1

Về mức độ:

Mức độ

Số câu

Nhận biết

20

Thông hiểu

10

Vận dụng

6

Vận dụng cao

4

Nhận xét chi tiết: 

Đề thi tốt nghiệp THPT 2022 có 36 câu thuộc kiến thức lớp 12 (chiếm 90%); 4 câu thuộc kiến thức lớp 11 (chiếm 10%).

Các câu hỏi nằm trong các chuyên đề quen thuộc của lớp 12: Thực hiện pháp luật; Quyền bình đẳng của công dân trong một số lĩnh vực của đời sống (Hôn nhân gia đình, Lao động, Kinh doanh); Công dân với các quyền tự do cơ bản (Quyền bất khả xâm phạm về thân thể, quyền được bảo hộ về tính mạng sức khoẻ..); Công dân với các quyền dân chủ (Quyền khiếu nại, tố cáo; quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội..)

Các câu ở mức vận dụng thấp và vận dụng cao rơi vào các chuyên đề: Quyền bình đẳng trong một số lĩnh vực của đời sống xã hội; Các loại vi phạm pháp luật; Quyền cơ bản của công dân.

Nhận xét một số câu nổi bật: Các câu hỏi nằm trong tầm kiến thức cơ bản, không đánh đố. Câu hỏi vận dụng cao tương đối phức tạp, nhiều tình tiết, đòi hỏi học sinh phải hiểu chắc lý thuyết để phân tích đúng tính chất vi phạm của các nhân vật. Yêu cầu sự tư duy tốt, nhanh nhạy trong việc xử lí các tình huống.

Chúc các em làm bài tốt và đạt kết quả cao.

>> THAM KHẢO CÁC KHÓA HỌC MÔN GDCD DÀNH CHO 2K5 TẠI ĐÂY

Theo TTHN

Viết bình luận: Cấu trúc đề thi tốt nghiệp THPT môn GDCD 2023

  •  
Điểm chuẩn tất cả các trường Đại học