Cấu trúc đề thi tốt nghiệp THPT môn Hóa - Mới nhất

Cùng thầy Phạm Thanh Tùng - GV Hóa học của Tuyensinh247 phân tích cấu trúc đề thi môn Hóa tốt nghiệp THPT mới nhất. Việc nắm chắc cấu trúc đề thi sẽ giúp các sĩ tử 2k4 ôn tập tốt cho kỳ thi đại học 2022 sắp tới

Nhận xét chung:  

Sau khi phân tích cụ thể Đề thi tốt nghiệp THPT môn Hóa năm 2021, thầy Phạm Thanh Tùng công tác tại Tuyensinh247.com cho biết:

+ Về độ khó: khó/dễ/phù hợp để xét tốt nghiệp THPT không?

+ Về phổ điểm: phổ điểm chủ yếu nằm trong khoảng nào?

+ Về nội dung: kiến thức thuộc những lớp nào? chủ yếu thuộc lớp nào? có phù hợp với chương trình tinh giản mà Bộ GD đã công bố không?

Phân tích cấu trúc:

Theo chuyên đề:

Lớp

Tên chuyên đề

Số câu

Hóa 12

Este - Lipit

5

Cacbohiđrat

3

Amin, amino axit và protein

3

Polime và vật liệu polime

2

Đại cương về kim loại

5

Kim loại kiềm, kim loại kiềm thổ, nhôm

8

Sắt và một số kim loại quan trọng

3

Tổng hợp hóa học vô cơ

3

Tổng hợp hóa học hữu cơ

4

Hóa học với vấn đề phát triển kinh tế, xã hội, môi trường

1

Hóa 11

Sự điện li

1

Cacbon - Silic

0

Nito - Photpho

0

Đại cương hóa học hữu cơ

0

Hiđrocacbon

1

Ancol - Phenol

1

Hóa 10

   

Theo mức độ:

Mức độ

Số câu

Nhận biết

20

Thông hiểu

7

Vận dụng

8

Vận dụng cao

5

Theo lớp: 

Lớp

Số câu

12

37

11

2

10

1

Theo dạng bài (lý thuyết/tính toán/thực hành): 

Dạng bài

Số câu

Lý thuyết

27

Tính toán

12

Thực hành

1

 Nhận xét chi tiết:  

  • Đề thi tốt nghiệp THPT môn Hóa năm 2021 có 37 câu thuộc kiến thức lớp 12 (chiếm 92,5%); 2 câu thuộc kiến thức lớp 11 (chiếm 5%) có câu 01 thuộc kiến thức lớp 10.
  • Các câu hỏi nằm trong các chuyên đề: đầy đủ các chuyên đề hóa học 12; thêm một vài chuyên đề lớp 11 như sự điện ly, hidrocacbon, ancol và có nhắc tới chuyên đề hóa học 10.
  • Các câu ở mức VD và VDC rơi vào các chuyên đề: este – chất béo; đại cương kim loại, tổng hợp hữu cơ, tổng hợp vô cơ.
  • Nhận xét một số câu nổi bật

Đề thi có số lượng câu hỏi lý thuyết nhiều, tương tự cấu trúc đề minh họa.

Đề thi có một số câu hỏi nằm ở hóa học 8 và hóa học 10. Có thể một số học sinh không nhớ cách làm.

Các câu hỏi VDC ý tưởng tương tự đề minh họa.

  • Đề thi có sự phân hóa HS như thế nào? Có phù hợp để xét tốt nghiệp THPT không?
  • Đề thi phân hóa tương đối rõ rệt ở mức điểm 7,5 và 9,0 điểm.

       Học sinh đạt mức dưới 7,5 sẽ là chủ yếu phù hợp xét tốt nghiệp.

       Số học sinh đạt 7,5 tới 9 sẽ ít dần.

Kết luận

  • Cấu trúc đề thi có thể thay đổi theo từng năm. Các chủ đề cũng có sự thay đổi. Có năm hỏi khó ở chủ đề này, có năm ở chủ đề khác. Do đó học sinh đặt mục tiêu 9++ phải lưu ý tránh học lệch quá nhiều.
  • Số lượng câu lý thuyết rất nhiều do đó học sinh cần có phương án làm đề hiệu quả.

Theo TTHN

Viết bình luận: Cấu trúc đề thi tốt nghiệp THPT môn Hóa - Mới nhất

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!