Cấu trúc đề thi vào lớp 10 môn Toán THPT chuyên Lê Hồng Phong 2015

Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, Nam Định công bố nội dung kiến thức, yêu cầu của đề thi tuyển sinh vào lớp 10 năm 2015 - 2016 môn Toán đề chuyên và đề chung.

NỘI DUNG KIẾN THỨC, YÊU CẦU CỦA ĐỀ THI

TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT CHUYÊN LÊ HỒNG PHONG, NĂM HỌC 2015-2016

MÔN: TOÁN - ĐỀ CHUYÊN

I. Yêu cầu chung

1. Nội dung đề thi tuyển sinh nằm trong chương trình THCS, coi trọng việc đánh giá năng lực người học, có các câu hỏi dạng mở, vận dụng kiến thức bộ môn giải quyết các tình huống thực tiễn.

2. Yêu cầu về các cấp độ nhận thức:

- Nhận biết: khoảng 20%;

- Thông hiểu: khoảng 20%;

- Vận dụng: khoảng 30%;

- Vận dụng cao: khoảng 30%.

II. Hình thức thi: tự luận.

III. Thời gian làm bài: 150 phút

IV. Nội dung kiến thức:

1. Biểu thức đại số và các vấn đề liên quan (1,5 đến 2,5 điểm)

- Rút gọn biểu thức;

- Chứng minh đẳng thức; bất đẳng thức;

- Tính chất của đa thức.

2. Phương trình, hệ phương trình. (2,0 đến 3,5 điểm)

- Phương trình, hệ phương trình đại số bậc nhất, bậc hai;

- Phương trình, hệ phương trình vô tỉ.

3. Hình học phẳng (2,5 đến 4,0 điểm)

- Chứng minh đồng quy, thẳng hàng;

- Các vấn đề về tam giác, tứ giác, đường tròn;

- Các tính chất của tứ giác nội tiếp, tiếp tuyến của đường tròn.

4. Số học (1,0 đến 2,0 điểm)

- Các vấn đề về số nguyên, nghiệm nguyên của phương trình;

- Tính chất chia hết trên tập số nguyên.

5. Tổng hợp (1,0 đến 2,0 điểm)

- Bất đẳng thức, giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất;

- Các bài toán về tổ hợp suy luận logic.

MÔN: TOÁN - ĐỀ CHUNG 

I. Yêu cầu chung

1. Nội dung đề thi tuyển sinh nằm trong chương trình THCS, coi trọng việc đánh giá năng lực người học, có các câu hỏi dạng mở, vận dụng kiến thức bộ môn giải quyết các tình huống thực tiễn.

2. Yêu cầu về các cấp độ nhận thức:

- Nhận biết: khoảng 30%;

- Thông hiểu: khoảng 30%;

- Vận dụng: khoảng 20%;

- Vận dụng cao: khoảng 20%.

II. Hình thức thi: tự luận.

III. Thời gian làm bài: 120 phút

IV. Nội dung kiến thức:

1. Kiểm tra  nhanh vận dụng kiến thức cơ bản (1,0 đến 2,5 điểm)

Các kiến thức cơ bản về hình học, đại số trong chương trình THCS.

2. Rút gọn biểu thức và các vấn đề liên quan (1,0 đến 2,0 điểm)

- Rút gọn biểu thức;

- Tính giá trị biểu thức;

- Chứng minh đẳng thức.

3. Phương trình, hệ phương trình. (2,0 đến 3,0 điểm)

- Phương trình, hệ phương trình đại số bậc nhất, bậc hai;

- Phương trình, hệ phương trình vô tỉ.

4. Hình học phẳng (2,5 đến 4,5 điểm)

- Chứng minh đồng quy, thẳng hàng;

- Các vấn đề về tam giác, tứ giác;

- Các tính chất của tứ giác nội tiếp, tiếp tuyến của đường tròn.

5. Tổng hợp (1,0 đến 2,0 điểm)

- Các bài toán liên quan đến phương trình, bất phương trình;

- Bất đẳng thức, giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất.

Tuyensinh247 tổng hợp

Tham Gia Group 2K9 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com, cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Viết bình luận: Cấu trúc đề thi vào lớp 10 môn Toán THPT chuyên Lê Hồng Phong 2015

  •  
Ôn thi vào 10 - Tuyensinh247