Chỉ tiêu Đại học Kỹ thuật công nghiệp - ĐH Thái Nguyên năm 2014

Trường ĐH Kỹ thuật công nghiệp Thái Nguyên thông báo tuyển sinh năm 2014 là 1750 chỉ tiêu tăng so với năm 2013 là 200 chỉ tiêu.

Đại học Kỹ Thuật Công nghiệp - ĐH Thái Nguyên tuyển sinh năm 2014 với chỉ tiêu cụ thể như sau:

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP

DTK

 

 

1.750

Các ngành đào tạo đại học:

 

 

 

1.750

Kĩ thuật cơ khí

 

D520103

A, A1

350

Kĩ thuật cơ khí (chương trình tiên tiến)

 

D905218

A, A1

50

Kĩ thuật cơ điện tử

 

D520114

A, A1

70

Kĩ thuật vật liệu

 

D520309

A, A1

70

Kĩ thuật điện, điện tử

 

D520201

A, A1

180

Kĩ thuật điện (chương trình tiên tiến)

 

D905228

A, A1

50

Kĩ thuật điện tử, truyền thông

 

D520207

A, A1

140

Kĩ thuật máy tính

 

D520214

A, A1

70

Kĩ thuật điều khiển và tự động hóa

 

D520216

A, A1

210

Kĩ thuật công trình xây dựng

 

D580201

A, A1

70

Kĩ thuật môi trường

 

D520320

A, B

70

Công nghệ chế tạo máy

 

D510202

A, A1

70

Công nghệ kĩ thuật điện, điện tử

 

D510301

A, A1

70

Công nghệ kĩ thuật ô tô

 

D510205

A, A1

70

Sư phạm Kĩ thuật công nghiệp

 

D140214

A, A1

70

Kinh tế công nghiệp

 

D510604

A, A1, D1

70

Quản lí công nghiệp

 

D510601

A, A1, D1

70

Phương thức tuyển sinh: - Vùng tuyển sinh: Các trường, khoa trực thuộc của Đại học Thái Nguyên đều tuyển sinh trong cả nước

+ Đại học Thái Nguyên tổ chức thi tuyển sinh theo 3 chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Tuyensinh247 tổng hợp

Viết bình luận: Chỉ tiêu Đại học Kỹ thuật công nghiệp - ĐH Thái Nguyên năm 2014

  •  
Điểm chuẩn tất cả các trường Đại học