Chỉ tiêu tuyển sinh Cao đẳng Lương Thực Thực Phẩm năm 2013

Năm nay trường Cao đẳng Lương Thực Thực Phẩm không tổ chức thi mà xét tuyển với tổng chỉ tiêu toàn trường là 1200.

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LƯƠNG THỰC THỰC PHẨM

CLT

   Mã ngành

Khối thi 

Chỉ tiêu 2013

1.200

101B Lê Hữu Trác - Quận Sơn Trà - Tp. Đà Nẵng. Tel :  0511-3831228; Website:  http://cfi.edu.vn;

Email: tuyensinh@cfi.edu.vn

 

 

 

 

Các ngành đào tạo cao đẳng:

 

 

 

1.200

Quản trị kinh doanh

 

C340101

A,A1,D1

 

Tài chính - Ngân hàng

 

C340201

A,A1,D1

 

Kế toán

 

C340301

A,A1,D1

 

Công nghệ sinh học

 

C420201

A,A1,B,D1 

 

Công nghệ thực phẩm

 

C540102

A,A1,B,D1 

 

Quản lí chất lượng thực phẩm

 

C540110

A,A1,B,D1 

 

- Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước.

- Phương thức tuyển sinh: Trường không tổ chức thi mà xét tuyển theo đề thi 3 chung.
- Nhà trường có khu KTX cho sinh viên.
 
Tuyensinh247 Tổng hợp

1 bình luận: Chỉ tiêu tuyển sinh Cao đẳng Lương Thực Thực Phẩm năm 2013

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!