Chỉ tiêu tuyển sinh Đại học Điều Dưỡng Nam Định năm 2013

Trường Đại học Điều Dưỡng Nam Định đã công bố thông tin chỉ tiêu tuyển sinh đại học cao đẳng năm 2013 cụ thể như sau:

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐIỀU DƯỠNG NAM ĐỊNH

 Mã

Khối thi

Chỉ tiêu

Số 257 Hàn Thuyên, TP Nam Định, Nam Định. ĐT: (0350)3649.666; Fax: (0350)3643.669. Website: www.ndun.edu.vn

YDD 

 

750

Các ngành đào tạo đại học:

 

 

 

Điều dưỡng

D720501

B

500

Các ngành đào tạo cao đẳng:

 

 

 

Điều dưỡng

C720501

B

200

Hộ sinh

C720502

B

50

Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước.

 
- Phương thức tuyển sinh:

+ Trình độ đại học: Trường tổ chức thi tuyển sinh;

+ Trình độ cao đẳng: Trường không tổ chức thi mà xét tuyển theo đề thi 3 chung

Viết bình luận: Chỉ tiêu tuyển sinh Đại học Điều Dưỡng Nam Định năm 2013

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!