Chỉ tiêu tuyển sinh ĐH Bách Khoa - ĐH Quốc gia TPHCM năm 2013

Trường Đại học Bách Khoa TPHCM - ĐH Quốc gia TPHCM vừa công bố chỉ tiêu tuyển sinh năm 2013 với tổng chỉ tiêu 3.950 cho 16 ngành tuyển sinh bậc Đại học và Cao đẳng Bảo dưỡng Công nghiệp. Trong đó, có 3.800 chỉ tiêu dành cho bậc Đại học va 150 chỉ tiêu dành cho bậc Cao đẳng.

Trường tuyển sinh khối A, A1 cho tất cả các ngành, riêng kiến trúc khối V. Thí sinh dự thi vào Trường nếu chưa trúng tuyển theo NV1 sẽ có cơ hội xét tuyển theo NV1B, NV1C.

Chỉ tiêu tuyển sinh dự kiến trường ĐH Bách Khoa - ĐH Quốc gia TPHCM năm 2013 như sau:

STT

Tên trường/Ngành học

Mã ngành

Khối

Chỉ tiêu

 

Trường Đại học Bách Khoa - Đại học Quốc gia TPHCM

Ký hiệu trường: QSB

3.950

 

Các ngành đào tạo đại học

3.800

 

- Nhóm ngành Công nghệ thông tin

 

 

 

+ Kỹ thuật Máy tính

D520214

A, A1

330

 

+ Khoa học Máy tính

D480101

 

 

 

- Nhóm ngành Điện - Điện tử

 

 

 

+ Kỹ thuật Điện (Điện năng)

D520201

A, A1

650

 

+ Kỹ thuật điêu khiển tự động

D520216

 

+ Kỹ thuật điện tử - truyền thông

D520207

 

 

 

- Nhóm ngành Cơ khí - Cơ điện tử

 

 

 

+ Kỹ thuật cơ khí (Kỹ thuật chế tạo, Kỹ thuật Thiết kế, Kỹ thuật Máy Xây dựng & Nâng chuyển)

D520103

A, A1

500

 

+ Cơ điện tử

D520114

 

 

 

+ Kỹ thuật nhiệt (Nhiệt lạnh)

D520115

 

 

 

- Kỹ thuật Dệt May

D540201

A, A1

70

 

- Nhóm ngành CN Hoá - Thực phẩm - Sinh học

A, A1

430

 

+ Kỹ thuật hoá học (KT Hoá, CN Chế

D520301

         

 

bến dầu khí, Quá trình và thiết bị,...)

 

 

 

 

+Khoa học và Công nghệ Thực phẩm

D540101

 

 

 

+ Công nghệ Sinh học

D420201

 

 

 

- Nhóm ngành Xây dựng

 

 

 

+ Kỹ thuật xây dựng (XD Dân dụng và Công nghiệp)

D580201

 

 

 

+ Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (Cầu Đường)

D580205

A, A1

520

 

+ Kỹ thuật Cảng và Công trình biển

D580203

 

 

 

+ Kỹ thuật tài nguyên nuớc(Thủy lợi - Thủy điện - Cấp thoát nước)

D580212

 

 

 

- Kiến trúc (Kiến trúc Dân dụng & Công nghiệp)

D580102

V

50

 

- Nhóm ngành Kỹ thuật Địa chất - Dầu khí

 

 

 

+ Kỹ thuật dầu khí (Địa chất dầu khí, Công nghệ khoan và khai thác cầu khí)

D520604

A, A1

150

 

+ Kỹ thuật địa chất (Địa kỹ thuật, Địa chất khoáng sản, Địa chất môi trường)

D520501

 

 

 

- Quản lý công nghiệp (Quản lý Công nghiệp, Quản trị Kinh doanh)

D510601

A, A1

160

 

- Nhóm ngành Môi trường

 

 

 

+ Kỹ thuật Môi trường

D520320

A, A1

160

 

+ Quản lý tài nguyên và môi trường (Quản lý Công nghệ Môi trường)

D850101

 

 

- Nhóm ngành Kỹ thuật giao thông

 

 

 

+ Kỹ thuật hàng không

D520120

A, A1

180

 

+ Kỹ thuật ô tô - Máy động lực

D510205

 

 

         

 

+ Kỹ thuật tàu thủy

D520122

 

 

 

- Kỹ thuật Hệ thống Công nghiệp

D510602

A, A1

80

 

- Kỹ thuật vật liệu (Vật liệu Kim loại, Polyme, Silicat)

D520309

A, A1

200

 

- Kỹ thuật vật liệu xây dựng

D510105

A, A1

80

 

- Kỹ thuật trắc địa - bản đồ (Trắc địa, Địa chính, GIS - Hệ thống thông tin địa lý)

D520503

A, A1

90

 

- Nhóm ngành Vật lý Kỹ thuật - Cơ Kỹ thuật

A, A1

150

 

+ Vật lý kỹ thuật (Kỹ thuật Y sinh, Kỹ thuật Laser)

D520401

 

+ Cơ Kỹ thuật

D520101

 

Các ngành đào tạo cao đăng:

 

150

 

- Bảo dưỡng cô ng nghiệp (chương trình do các trường IUT của Pháp tài trợ - được liên thông lên bậc Đại học ngành Cơ khí - Kỹ thuật chế tạo).

C510505

A, A1

150

 

Thông tin chung Tuyển sinh 2013 trường ĐH Bách Khoa - ĐH Quốc gia TPHCM (QSB):

1. Tuyển sinh theo nhóm ngành/ngành: Điểm chuẩn xây dựng riêng cho từng mã tuyển sinh. Sau khi trúng tuyển và nhập học, sinh viên sẽ đăng ký và được phân ngành/chuyên ngành trong năm thứ 2 căn cứ theo kết quả học tập tại trường.

2. Tuyển sinh ngành Kiến trúc: thi khối V gồm toán, vật lý thi theo đề khối A cộng với môn năng khiếu “Vẽ đầu tượng” thi riêng (toán - hệ số 2, lý và năng khiếu - hệ số 1). Điều kiện tiên quyết là môn năng khiếu phải có điểm thi ³ 5. Thí sinh thuộc diện tuyển thẳng đăng ký vào ngành Kiến trúc phải thi môn năng khiếu, điểm thi phải ≥ 5 mới được xét tuyển.

Thí sinh đăng ký thi ngành kiến trúc tại trường Đại học Bách khoa sẽ có cơ hội được đăng ký tham gia thi thêm môn Anh văn (theo khối A1) để đăng ký chuyển ngành trong nội bộ trường Đại học Bách khoa.

3. Tuyển sinh ngành Bảo dưỡng CN (CĐ) (chương trình do các trường IUT của Pháp tài trợ - được liên thông lên bậc Đại học ngành Cơ khí- Kỹ thuật chế tạo).

4. Điểm chuẩn và chỉ tiêu cho khối A và khối A1: Tất cả các nhóm ngành/ngành thi khối A đều mở thêm khối A1 để cho thí sinh lựa chọn đăng ký dự thi (QSB không giải quyết đổi khối thi sau khi đã đăng ký). Chỉ tiêu tuyển ghi trong bảng trên là tính gộp chung cho cả hai khối A và A1 - Trường QSB xây dựng điểm chuẩn (từng nhóm ngành/ngành) xét chung cho cả khối A và khối A1, là tổng điểm 3 môn không nhân hệ số (Toán + Lý + Hóa hoặc Tiếng Anh). Như vậy thí sinh được quyền chọn lựa giữa 2 môn thi Hóa/Tiếng Anh để tham gia thi và xét tuyển vào QSB.    

Kể từ năm 2014, nếu còn tuyển sinh chung thì QSB dự kiến sẽ có ngành Hóa (QSB-114) chỉ nhận thí sinh dự thi theo khối A (không nhận thí sinh thi khối A1)

5. Quy trình đăng ký - xét trúng tuyển và xét tuyển phân ngành, chuyển ngành (QSB): Tại phòng thi – ngày 03/07/2013 các thí sinh dự thi tại hội đồng thi QSB sẽ được đăng ký thêm 02 nguyện vọng bổ sung phân ngành (bên cạnh nguyện vọng chính NV1 – trong hồ sơ ĐKDT).

Hướng dẫn về danh mục các ngành được đăng ký (có khả năng xét tuyển chuyển ngành) ghi tại mặt sau giấy báo dự thi. Ngay khi công bố kết quả thi (vào cuối tháng 7/2013), trường QSB sẽ xây dựng phương án xét tuyển / phân ngành chung xét cho các thí sinh đủ điểm xét tuyển vào trường (điểm sàn QSB). Xét và gọi nhập học một lần chung cho các diện sau:

- Thí sinh đăng ký nguyện vọng chính ghi trên giấy báo dự thi (NV1 - hồ sơ ĐKDT) có tổng điểm 03 môn thi lớn hơn hoặc bằng điểm chuẩn dành cho NV1 vào ngành tương ứng.

- Thí sinh đủ điểm sàn - chưa trúng tuyển NV1 có đăng ký nguyện vọng bổ sung thứ nhất (NVBS1) chuyển vào một ngành thuộc QSB chưa tuyển đủ chỉ tiêu theo NV1 và có tổng điểm 03 môn thi lớn hơn hoặc bằng điểm chuẩn dành cho nguyện vọng bổ sung thứ nhất vào ngành tương ứng. Nhóm thí sinh này bao gồm cả các thí sinh khối V đã cam kết và dự thi thêm môn tiếng Anh (khối A1) để xét tuyển chuyển ngành trong trường QSB (xem I.4).

- Thí sinh đủ điểm sàn - chưa trúng tuyển NV1 và NVBS1 có đăng ký nguyện vọng bổ sung thứ hai (NVBS2) chuyển ngành vào cao đẳng Bảo dưỡng công nghiệp hoặc một ngành khác (thuộc QSB) chưa tuyển đủ chỉ tiêu và có tổng điểm 03 môn thi lớn hơn hoặc bằng điểm chuẩn dành cho nguyện vọng bổ sung thứ hai vào ngành tương ứng.
Lưu ý : Thí sinh chưa trúng tuyển có thể theo dõi thông tin từ các trường khác trong Đại học Quốc gia Tp.HCM để tham gia xét tuyển (nếu có cùng khối thi).

6. Tuyển sinh Đào tạo Không chính quy: Đào tạo từ xa qua mạng ngành CNTT và các hình thức đào tạo không chính quy khác (vừa làm vừa học) tổ chức tuyển sinh 02 đợt vào tháng 3-4 và 10-11 hàng năm.  Thí sinh đạt điểm sàn Ts2013 theo quy định của bộ GDĐT thì cũng được phép tham gia xét tuyển vào học theo các hình thức đào tạo này.

Xem những điều cần biết về tuyển sinh đại học cao đẳng năm 2013 - trường ĐH Quốc gia TPHCM tại đây: http://tuyensinh247.com/themes/image_tiny/NDCB2013_DHQuocgiatphcm.pdf

Tuyensinh247 Tổng hợp

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Viết bình luận: Chỉ tiêu tuyển sinh ĐH Bách Khoa - ĐH Quốc gia TPHCM năm 2013

  •  
Điểm chuẩn tất cả các trường ĐH