Chỉ tiêu tuyển sinh ĐH Kỹ thuật công nghiệp - ĐH Thái Nguyên 2018

Trường Đại học Kỹ thuật công nghiệp - ĐH Thái Nguyên tuyển 2020 chỉ tiêu năm 2018.

Mã trường: DTK

2.1. Đối tượng tuyển sinh: Là học sinh đã tốt nghiệp THPT theo hình thức giáo dục chính quy hoặc giáo dục thường xuyên; đáp ứng các qui định về sức khỏe và các điều kiện dự tuyển khác theo Qui chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính qui hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

2.2. Phạm vi tuyển sinh: Nhà trường tuyển sinh trong phạm vi cả nước.

2.3. Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển;

Ghi chú: Nhà trường tuyển sinh dựa vào kết quả kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018.

2.4. Chỉ tiêu tuyển sinh:

TT Ngành học Chỉ tiêu (dự kiến) Tổ hợp môn xét tuyển 1 Tổ hợp môn xét tuyển 2 Tổ hợp môn xét tuyển 3 Tổ hợp môn xét tuyển 4
Theo xét KQ thi THPT QG Theo phương thức khác Mã tổ hợp môn Môn chính Mã tổ hợp môn Môn chính Mã tổ hợp môn Môn chính Mã tổ hợp môn Môn chính
1
Các ngành đào tạo đại học                      
1.1
Ngôn ngữ Anh 7220201 30 1 A00 TO A01 TO D01 TO D07 TO
chuyên ngành: Tiếng Anh Khoa học Kỹ thuật và Công nghệ
1.2
Kỹ thuật máy tính 7480106 50 1 A00 TO A01 TO D01 TO D07 TO
Chuyên ngành: Tin học công nghiệp
1.3
Công nghệ chế tạo máy 7510202 70 1 A00 TO A01 TO D01 TO D07 TO
Chuyên ngành: Công nghệ gia công cắt gọt
1.4
Công nghệ kỹ thuật ô tô 7510205 140 1 A00 TO A01 TO D01 TO D07 TO
Chuyên ngành: Công nghệ ô tô
1.5
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 7510301 70 1 A00 TO A01 TO D01 TO D07 TO
Chuyên ngành: Công nghệ kỹ thuật điệ
1.6
Quản lý công nghiệp 7510601 40 1 A00 TO A01 TO D01 TO D07 TO
chuyên ngành: Quản lý Công nghiệp
1.7
Kinh tế công nghiệp 7510604 40 1 A00 TO A01 TO D01 TO D07 TO
gồm các chuyên ngành: Kế toán doanh nghiệp công nghiệp; Quản trị doanh nghiệp công nghiệp
1.8
Kỹ thuật cơ khí 7520103 325 1 A00 TO A01 TO D01 TO D07 TO
gồm các chuyên ngành:Thiết kế và chế tạo cơ khí; Cơ khí chế tạo máy; Kỹ thuật gia công tạo hình; Cơ khí động lực
1.9
Kỹ thuật cơ điện tử 7520114 280 1 A00 TO A01 TO D01 TO D07 TO
Chuyên ngành: Cơ điện tử
1.10
Kỹ thuật cơ khí động lực 7520116 70 1 A00 TO A01 TO D01 TO D07 TO
Kỹ thuật Cơ khí động lực
1.11
Kỹ thuật điện 7520201 260 1 A00 TO A01 TO D01 TO D07 TO
gồm các Chuyên ngành: Hệ thống điện; Thiết bị điện; Kỹ thuật điện
1.12
Kỹ thuật điện tử - viễn thông 7520207 70 1 A00 TO A01 TO D01 TO D07 TO
gồm các chuyên ngành: Kỹ thuật điện tử; Điện tử viễn thông
1.13
Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá 7520216 325 1 A00 TO A01 TO D01 TO D07 TO
gồm các chuyên ngành: Tự động hóa xí nghiệp công nghiệp; Kỹ thuật điều khiển
1.14
Kỹ thuật môi trường 7520320 40 1 A00 HO A01 TO B00 SI D07 HO
Kỹ thuật môi trường
1.15
Kỹ thuật xây dựng 7580201 70 1 A00 TO A01 TO D01 TO D07 TO
chuyên ngành: Xây dựng dân dụng và công nghiệp
1.16
Kỹ thuật Cơ khí (chương trình tiên tiến) 7905218 70 1 A00 TO A01 TO D01 TO D07 TO
Chương trình tiên tiến học bằng tiếng Anh
1.17
Kỹ thuật Điện (Chương trình tiên tiến) 7905228 70 1 A00 TO A01 TO D01 TO D07 TO
Chương trình tiên tiến học bằng tiếng Anh
                   

2.5. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận ĐKXT:

- Điều kiện ĐKXT: Thí sinh đã tốt nghiệp THPT theo hình thức giáo dục chính quy hoặc giáo dục thường xuyên; có điểm xét tuyển (là tổng điểm của 3 môn trong tổ hợp ĐKXT theo thang điểm 10 cộng với điểm ưu tiên đối tượng, khu vực và được làm tròn đến hai chữ số thập phân).

- Ngưỡng điểm nhận hồ sơ ĐKXT: Nhà trường sẽ xác định ngưỡng điểm xét tuyển đối với từng ngành tuyển sinh, thông báo trên website của Nhà trường (địa chỉ: http://tnut.edu.vn) và Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GDĐT theo đúng quy định.

2.6. Các thông tin cần thiết khác để thí sinh ĐKXT vào các ngành của trường:
- Tên trường: Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên; Mã trường: DTK.

- Nhà trường sử dụng 04 tổ hợp môn thi tốt nghiệp THPT Quốc gia dưới đây để xét tuyển đối với các ngành đào tạo (trừ ngành Kỹ thuật môi trường):

a. Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa Mã tổ hợp: A00 Ưu tiên: Toán

b. Tổ hợp 2: Toán, Lý, Tiếng Anh Mã tổ hợp: A01 Ưu tiên: Toán

c. Tổ hợp 3: Toán, Văn, Tiếng Anh Mã tổ hợp: D01 Ưu tiên: Toán

d. Tổ hợp 4: Toán, Hóa, Tiếng Anh Mã tổ hợp: D07 Ưu tiên: Toán

Riêng ngành: Kỹ thuật môi trường gồm các tổ hợp sau:

a. Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa Mã tổ hợp: A00 Ưu tiên: Hóa

b. Tổ hợp 2: Toán, Lý, Tiếng Anh Mã tổ hợp: A01 Ưu tiên: Toán

c. Tổ hợp 4: Toán, Hóa, Tiếng Anh Mã tổ hợp: D07 Ưu tiên: Hóa

d. Tổ hợp 5: Toán, Hóa, Sinh học Mã tổ hợp: B00 Ưu tiên: Hóa, Sinh

- Quy định chêch lệch điểm xét giữa các tổ hợp: Các tổ hợp đều có mức ưu tiên về điểm như nhau.

- Điểm xét tuyển và các điều kiện phụ sử dụng trong xét tuyển:

+ Điểm xét tuyển là tổng điểm của 3 môn trong tổ hợp ĐKXT theo thang điểm 10 cộng với điểm ưu tiên đối tượng, khu vực và được làm tròn đến hai chữ số thập phân.

+ Đối với các thí sinh bằng điểm xét tuyển ở cuối danh sách trúng truyển thì thứ tự ưu ưu tiên như sau: (1) ưu tiên thí sinh có 3 môn trong tổ hợp xét tuyển có điểm từ 5,0 trở lên; (2) ưu tiên môn toán (riêng với ngành Kỹ thuật môi trường thì xét thêm môn Hóa, Sinh) trong tổ hợp ĐKXT như trên; (3) ưu tiên thí sinh có nguyện vọng cao hơn.

2.7. Tổ chức tuyển sinh:
- Thời gian, các đợt nhận hồ sơ ĐKXT thực hiện theo quy định chung của Bộ GD& ĐT;

- Hình thức nhận ĐKXT:

+ Trong xét tuyển đợt 1, thí sinh nộp phiếu ĐKXT cùng với hồ sơ đăng ký dự thi THPT quốc gia theo quy định của sở GDĐT kèm theo lệ phí ĐKXT. Trong các đợt xét tuyển bổ sung, thí sinh thực hiện ĐKXT và nộp lệ phí theo quy định của trường;

+ Thí sinh có thể nộp 1 trong 3 hình thức sau đây:

a) Nộp hồ sơ online: Thí sinh truy cập địa chỉ website: http://tnut.edu.vn và làm theo hướng dẫn.

b) Nộp chuyển phát nhanh qua đường bưu điện theo địa chỉ: Tổ tuyển sinh - Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp: Số 666, Đường 3/2, Phường Tích Lương, Thành phố Thái Nguyên, Tính Thái Nguyên.

c) Nộp trực tiếp tại trường theo địa chỉ: Showroom - Tổ tuyển sinh - Cổng chính Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp: Số 666, Đường 3/2, Phường Tích Lương, Thành phố Thái Nguyên, Tính Thái Nguyên.

- Các tổ hợp ĐKXT đối với từng ngành, chuyên ngành có thể xem chi tiết tại mục 2.4.

2.8. Chính sách ưu tiên:
Các chính sách ưu tiên trong tuyển sinh được thực hiện theo Điều 7 trong quy chế tuyển sinh hiện hành của Bộ giáo dục & Đào tạo (Những thí sinh đăng ký xét tuyển thẳng sẽ được Nhà trường thành lập hội đồng để xem xét và quyết định để đảm bảo phù hợp với ngành đào tạo).

2.9. Lệ phí xét tuyển/thi tuyển:
- Lệ phí xét tuyển đợt 1 thực hiện theo theo quy định của Bộ giáo dục và đào tạo;

- Lệ phí xét tuyển đợt bổ sung dự kiến 30.000 đồng/ thí sinh.

2.10. Học phí dự kiến với sinh viên chính quy; lộ trình tăng học phí tối đa cho từng năm (nếu có):
Mức học phí được thực hiện trên cơ sở của Nghị định 86/2015/NĐ-CP; hiện tại mức học phí là 850.000 VNĐ/tháng với các ngành kỹ thuật, 700.000 VNĐ/tháng với các ngành kinh tế, được quy đổi ra học phí tín chỉ theo chương trình đào tạo.

Theo TTHN

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Viết bình luận: Chỉ tiêu tuyển sinh ĐH Kỹ thuật công nghiệp - ĐH Thái Nguyên 2018

  •  
Điểm chuẩn tất cả các trường ĐH