Chỉ tiêu tuyển sinh Học viện Báo chí và Tuyên truyền năm 2013

Trường Học viện Báo chí và Tuyên truyền vừa công bố chỉ tiêu tuyển sinh năm 2013 với tổng chỉ tiêu 1.550. Trường chỉ tuyển sinh khối C và D1.

Lãnh đạo Học viện Báo chí & Tuyên truyền cho biết, năm 2012 Học viện tuyển sinh khối A cho ngành Kinh tế, Quan hệ công chúng và Quảng cáo nhưng không tuyển được nhiều thí sinh. Do vậy, năm 2013, Học viện quyết định dừng tuyển sinh khối tuyển sinh khối A. Học viện tổ chức thi tuyển sinh Khối C, D1 theo qui định của Bộ GD-ĐT.

Chỉ tiêu tuyển sinh Học viện Báo chí và Tuyên truyền năm 2013 như sau:

Tên trường, ngành học

Ký hiệu trường

ngành

Mã chuyên ngành

Khối thi

Tổng chỉ tiêu

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN

TGC

 

 

 

 1550

Số 36 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

ĐT:  0437546963 chọn 307, 306

Fax: 0437548949;  Website: www.ajc.edu.vn

 

 

 

 

 

Các ngành đào tạo đại học:

 

 

 

 

1550

Xã hội học

 

D310301

 

C, D1

50

Công tác xã hội

 

D760101

 

C, D1

50

Triết học, gồm các chuyên ngành:

 

D220301

 

C, D1

100

       - Triết học Mác-Lênin      

 

 

 

 

50

       - Chủ nghĩa xã hội khoa học      

 

 

 

 

50

Kinh tế, gồm các chuyên ngành:

 

 

D310101

 

C,D1

100 

       - Kinh tế chính trị Mác-Lênin   

 

 

526

 

50

       - Quản lý kinh tế

 

 

527

 

50

Lịch sử, chuyên ngành Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam

 

D220310

 

C, D1

50

Xây dựng Đảng & chính quyền Nhà nước

 

D310202

 

C, D1

50

Chính trị học, gồm các chuyên ngành:

 

 

D310201

 

C, D1

440

        - Quản lý văn hóa - tư tưởng  

 

 

530

 

90

        - Chính trị phát triển

 

 

531

 

50

        - Quản lý xã hội

 

 

532

 

50

        - Tư tưởng Hồ Chí Minh

 

 

533

 

50

        - Giáo dục lý luận chính trị

 

 

534

 

50

        - Văn hóa và phát triển

 

 

535

 

50

        - Chính sách công

 

 

536

 

50

        - Khoa học Quản lý Nhà nước

 

 

537

 

50

Xuất bản, chuyên ngành Biên tập xuất bản

 

D320401

 

C, D1

50

Ngành Báo chí, gồm các chuyên ngành:

 

 

D320101

 

C, D1

430

       - Báo in

 

 

602

 

100

       - Báo ảnh

 

 

603

 

40

       - Báo phát thanh

 

 

604

 

50

       - Báo truyền hình

 

 

605

 

100

       - Quay phim truyền hình

 

 

606

 

40

       - Báo mạng điện tử

 

 

607

 

50

       - Báo chí đa phương tiện

 

 

608

 

50

Ngành Quan hệ quốc tế, gồm các chuyên ngành:

 

D310206

 

C, D1

100

       - Thông tin đối ngoại

 

 

610

 

50

        - Quan hệ chính trị và truyền thông quốc tế

 

 

611

 

50

Quan hệ công chúng

 

D360708

 

C,D1

50

Quảng cáo

 

D320110

 

C,D1

40

Ngôn ngữ Anh, chuyên ngành Biên dịch ngôn ngữ Anh

 

D220201

 

D1

40

Phương thức tuyển sinh:

- Tuyển sinh trong cả nước .

- Học viện tổ chức thi tuyển sinh Khối C, D1 theo qui định của Bộ GD&ĐT.

- Điểm trúng tuyển: Học viện thực hiện xét điểm trúng tuyển theo ngành đối với từng khối thi. Riêng đối với những ngành có nhiều chuyên ngành, Học viện xét điểm trúng tuyển theo chuyên ngành. Điểm các môn thi có hệ số 1.
 
- Lưu ý đối với những thí sinh đăng ký dự thi (ĐKDT) theo chuyên ngành: Khi ĐKDT ngoài việc ghi tên ngành và mã ngành theo qui định, thí sinh phải ghi thêm tên chuyên ngành và mã chuyên ngành vào ngay phía phải hàng ghi tên ngành trong hồ sơ ĐKDT, đồng thời khi đi thi phải đăng ký mã chuyên ngành vào DS tiếp sinh tại phòng thi.

+Ngành Triết học gồm 2 chuyên ngành: Triết học Mác-Lênin; Chủ nghĩa Xã hội khoa học;

+ Ngành Kinh tế gồm 2 chuyên ngành: Kinh tế chính trị Mác-Lê nin; Ọuản lí kinh tế.

+ Chính trị học gồm các chuyên ngành: Ọuàn lí văn hoá - tư tưởng; Chính trị phát triển; Quàn lí xã hội; Tư tưởng Hồ Chí Minh; Giáo dục lí luận chính trị; Văn hoá và phát triển; Chính sách công

+ Ngặnh Báo chí gồm các chuyên ngành: Báo in, Báo anh, Bao piìál tlianh, Bao Tmvền hình. Quay phim truyền hình, Báo mạng điện tử; Báo chí đa phương tiện;

+ Ngành Quan hệ quốc tế, gồm 2 chuyên ngành Thông tin đối ngoại: Quan hệ chính trị và truyền thông

- Riêng chuyên ngành Quay phim truyền hình thí sinh dự thi phải có sức khỏe tốt, không mắc các bệnh, dị tật về mắt, ngoại hình phù hợp (nam cao 1m65, nữ cao 1m60 trở lên).

- Học viện tuyển sinh hệ đào tạo để cấp bằng đại học thứ 2: 250 chỉ tiêu. Sẽ có thông báo cụ thể vào tháng 3/2013.

Tuyensinh247

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Viết bình luận: Chỉ tiêu tuyển sinh Học viện Báo chí và Tuyên truyền năm 2013

  •  
Điểm chuẩn tất cả các trường ĐH