Chỉ tiêu tuyển sinh học viện phụ nữ Việt Nam 2015

Học viện phụ nữ Việt Nam tuyển sinh năm 2015 dự kiến tuyển 600 chỉ tiêu, trong đó ngành công tác xã hội tuyển nhiều nhất với 250 chỉ tiêu.

Học viện phụ nữ Việt Nam tuyển sinh năm 2015:

Tên trường, ngành học Ký hiệu trường Mã ngành Môn thi Chỉ tiêu dự kiến
Học viện phụ nữ Việt Nam HPN      
Các ngành đào tạo đại học:        
Công tác xã hội   D760101 1. Toán, Văn Tiếng Anh 250
2. Văn, Sử, Địa
Quản trị kinh doanh   D340101 1. Toán, Văn Tiếng Anh 150
2. Toán, Lý, Hóa
3. Toán, Lý, tiếng Anh
Luật (Dự kiến)   D380101 1. Toán, Văn Tiếng Anh 150
2. Văn, Sử, Địa
3. Toán, Lý, Hóa
4. Toán, Lý, tiếng Anh
Giới và phát triển (Dự kiến)     1. Toán, Văn Tiếng Anh 50
    2. Văn, Sử, Địa

Phương án tuyển sinh: Trường học viện phụ nữ Việt Nam tuyển sinh dựa vào kết quả kỳ thi THPT Quốc gia

Vùng tuyển sinh: trong cả nước.

Nguồn học viện phụ nữ Việt Nam

Viết bình luận: Chỉ tiêu tuyển sinh học viện phụ nữ Việt Nam 2015

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!