Chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 tỉnh Thái Bình năm 2016

Thông tin tuyển sinh vào lớp 10 tỉnh Thái Bình năm học 2016 - 2017 với tổng 15.775 chỉ tiêu cho 353 lớp.

Chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 năm 2016 tỉnh Thái Bình

Số TT

Đơn vị

Thực hiện năm học 2015-2016

Kế hoạch năm học 2016-2017

Ghì chú

Số lớp 10

Tổng số học sinh lớp 10

Số lớp 10

Chỉ tiêu năm 2016

1

Hưng Nhân

13

639

13

585

45 hs/lớp

2

Bắc Duyên Hà

13

581

13

585

45 hs/lớp

3

Nam Duyên Hà

10

447

10

450

45 hs/lớp

4

Đông Hưng Hấ

12

541

12

540

45 hs/lớp

5

Quỳnh Côi

14

643

14

630

45 hs/ỉớp

6

Quỳnh Thọ

      14

643

14

630

45 hs/lớp

7

Phụ Dực

14

633

14

630

45 hs/lớp

8

Nam Đông Quan

11

507

11

495

45 hs/lớp

9

Bắc Đông Quan

14

628

14

630

45 hs/lớp

10

Tiên Hưng

     12

543

12

540

45 hs/íớp

11

Mê Linh

      9

399

9

405

45 hs/lớp

12

Đông Thụy Anh

14

628

14

630

45 hs/lớp

13

Tây Thụy Anh

     13

593

13

585

45 hs/lớp

14

Thái Ninh

10

460

10

450

45 hs/lớp

15

Thái Phúc

10

451

10

450

45 hs/lớp

16

Đông Tiền Hải

10

452

10

450

45 hs/Iớp

17

Tây Tiền Hải

14

636

14

630

45 hs/lớp

18

Nam Tiền Hải

15

647

15

675

45 hs/lớp

19

Bắc Kiến Xương

12

542

12

540

45 hs/lớp

20

Nguyễn Du

12

550

12

540

45 hs/lớp

21

Bình Thanh

9

447

9

405

45 hs/lớp

22

Chu Văn An

11

502

11

495

45 hs/lớp

23

Nguyễn Trãi

14

649

14

630

45 hs/lớp

24

Vũ Tiên

12

554

12

540

45 hs/lớp

25

Phạm Quang Thẩm

7

294

7

315

45 hs/lớp

26

Lý Bôn

13

587

13

585

45 hs/lớp

27

Lê Quý Đôn

14

626

14

630

45 hs/lớp

28

Nguyễn Đức Cảnh

14

720

14

630

45 hs/lớp

29

Chuyên Thái Bình

13

486

13

475

Lớp chuyên: 35 hs/lớp, không chuyên 45 hs/lớp

 

Tổng cộng

353

16.028

353

15.775

 

Tuyensinh247.com tổng hợp

>> Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Viết bình luận: Chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 tỉnh Thái Bình năm 2016

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!