Chỉ tiêu tuyển sinh trường Đại học Hạ Long năm 2019

Trường Đại học Hạ Long công bố thông tin tuyển đại học năm 2019, theo đó trường tuyển 725 chỉ tiêu xét kết quả thi THPT Quốc gia.

2.1. Đối tượng tuyển sinh:            Học sinh đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương

2.2. Phạm vi tuyển sinh:                - Đại học hệ chính quy: Tuyển sinh trong toàn quốc

- Cao đẳng sư phạm hệ chính quy: Tuyển sinh đối tượng có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Quảng Ninh.

2.3. Phương thức tuyển sinh:     Xét tuyển; Kết hợp thi tuyển và xét tuyển;

Ghi chú:               1. Đại học hệ chính quy:

- Xét tuyển kết quả kỳ thi THPT Quốc gia năm 2019 đối với các ngành: (1) Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành; (2) Quản trị khách sạn; (3) Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống; (4) Khoa học máy tính; (5) Quản lý văn hóa; (6) Ngôn ngữ Anh; (7) Ngôn ngữ Trung Quốc; (8) Ngôn ngữ Nhật; (9) Ngôn ngữ Hàn Quốc (dự kiến).

- Xét tuyển kết quả kỳ thi THPT Quốc gia năm 2019 (60% chỉ tiêu) và xét tuyển kết quả học lực THPT lớp 12 theo tổ hợp 3 môn (40% chỉ tiêu) đối với các ngành: (10) Nuôi trồng thủy sản; (11) Quản lý tài nguyên và môi trường.

2. Cao đẳng sư phạm hệ chính quy:

- Ngành Giáo dục Tiểu học: Xét tuyển kết quả kỳ thi THPT Quốc gia năm 2019;

- Ngành Giáo dục Mầm non: Xét tuyển kết quả học lực THPT môn Ngữ văn lớp 12 kết hợp thi các môn năng khiếu (Hát và Kể chuyện).

2.4. Chỉ tiêu tuyển sinh:

>> XEM THÊM: ĐIỂM CHUẨN ĐH Hạ Long TẠI ĐÂY.

Ngành học Mã ngành Chỉ tiêu (dự kiến) Tổ hợp môn xét tuyển 1 Tổ hợp môn xét tuyển 2 Tổ hợp môn xét tuyển 3 Tổ hợp môn xét tuyển 4
Theo xét KQ thi THPT QG Theo phương thức khác Mã tổ hợp môn Môn chính Mã tổ hợp môn Môn chính Mã tổ hợp môn Môn chính Mã tổ hợp môn Môn chính
Các ngành đào tạo đại học                      
Ngôn ngữ Anh 7220201 90   A01 N1 D01 N1 D10 N1 D78 N1
Ngôn ngữ Trung Quốc 7220204 60   A01 N1 D01 N1 D04 N4 D10 N1
Ngôn ngữ Nhật 7220209 40   D01 N1 D06 N6 D10 N1 D78 N1
Quản lý văn hoá 7229042 50   C00 VA D01 VA D15 VA D78 VA
Khoa học máy tính 7480101 40   A00 TO A01 TO D01 TO D90 TO
Nuôi trồng thuỷ sản 7620301 20 10 A00 TO A01 TO B00 TO D10 TO
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 7810103 160   A00 TO A01 TO D01 TO D90 TO
Quản trị khách sạn 7810201 140   A00 TO A01 TO D01 TO D90 TO
Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống 7810202 85   A00 TO A01 TO D01 TO D90 TO
Quản lý tài nguyên và môi trường 7850101 20 10 A00 TO A01 TO B00 TO D10 TO
Các ngành đào tạo cao đẳng                      
Giáo dục Tiểu học 51140202 20   C00 VA D01 TO D10 TO    
                 


2.5. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận ĐKXT:
2.5.1. Đối với đại học hệ chính quy

* Thí sinh xét kết quả kỳ thi THPT Quốc gia năm 2019:

- Mức điểm tối thiểu (không nhân hệ số) của tổ hợp 3 môn xét tuyển đã cộng điểm ưu tiên xác định như sau:

+ Phải đạt 15,00 điểm trở lên đối với các ngành: (1) Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, (2) Quản trị khách sạn, (3) Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống, (4) Quản lý văn hóa, (5) Ngôn ngữ Trung Quốc), (6) Ngôn ngữ Hàn Quốc.

+ Phải đạt 14,00 điểm trở lên đối với các ngành: (7) Nuôi trồng thủy sản, (8) Quản lý tài nguyên và môi trường, (9) Khoa học máy tính.

- Riêng ngành (10) Ngôn ngữ Anh, (11) Ngôn ngữ Nhật: Mức điểm tối thiểu của tổ hợp 3 môn xét tuyển đã cộng điểm ưu tiên phải đạt 20,00 điểm trở lên, trong đó điểm thi môn ngoại ngữ trong các tổ hợp đã xác định nhân hệ số 2.

* Thí sinh xét kết quả học lực THPT lớp 12 đối với ngành Quản lý tài nguyên và môi trường và ngành Nuôi trồng thủy sản phải đảm bảo điều kiện sau:

Mức điểm tối thiểu (không nhân hệ số) của tổ hợp 3 môn xét tuyển đã cộng điểm ưu tiên phải đạt từ 18,00 điểm trở lên.

Cách tính điểm xét tuyển theo học bạ THPT:

Điểm xét trúng tuyển = Điểm TB cả năm lớp 12 môn 1 + Điểm TB cả năm lớp 12 môn 2 + Điểm TB cả năm lớp 12 môn 3 + Điểm ưu tiên.

2.5.2. Đối với cao đẳng sư phạm chính quy

- Ngành Giáo dục Tiểu học: Xét kết quả kỳ thi THPT Quốc gia năm 2019, ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào theo quy định của Bộ GD&ĐT.

- Ngành Giáo dục Mầm non: Xét kết quả học lực THPT môn Ngữ văn lớp 12 và phải dự thi các môn năng khiếu đảm bảo các điều kiện sau:

+ Mức điểm tối thiểu (không nhân hệ số) của tổ hợp 3 môn xét tuyển đã cộng điểm ưu tiên phải đạt 18,00 điểm trở lên, trong đó điểm trung bình cả năm môn Ngữ văn lớp 12 phải đạt 6,00 điểm trở lên;

+ Thí sinh đăng ký xét tuyển phải có học lực lớp 12 xếp loại khá trở lên.

Cách tính điểm xét tuyển theo học bạ THPT kết hợp thi tuyển năng khiếu đối với ngành Giáo dục Mầm non:

Điểm xét trúng tuyển = Điểm TB cả năm lớp 12 môn Ngữ văn + Điểm năng khiếu 1 (Kể chuyện) + Điểm năng khiếu 2 (Hát) + Điểm ưu tiên.

Ghi chú: Điểm xét tuyển được làm tròn đến hai chữ số thập phân.

2.6. Các thông tin cần thiết khác để thí sinh ĐKXT vào các ngành của trường:
- Mã trường Đại học Hạ Long: HLU

- Điểm chênh lệch giữa các tổ hợp môn xét tuyển cùng một ngành là: 0 điểm (không điểm).

- Tiêu chí phụ ưu tiên trong mỗi tổ hợp môn thi:

TT

 

Ngành

Mã ngành

Tổ hợp 3 môn

tổ hợp

Môn ưu tiên

I

ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY

 1.  

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

7810103

Toán – Lý - Hóa

Hoặc

Toán – Lý – Anh

Hoặc

Toán - Văn – Anh

Hoặc

Toán – Anh - KHTN

A00

 

A01

 

D01

 

D90

Toán

 

Toán

 

Toán

 

Toán

 1.  

Quản trị khách sạn

7810201

 1.  

Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống

7810202

 1.  

Khoa học máy tính

7480101

 1.  

Quản lý văn hóa

7229042

Văn - Sử - Địa

Hoặc

Văn – Toán - Anh

Hoặc

Văn – Địa - Anh

Hoặc

Văn - Anh - KHXH

C00

 

D01

 

D15

 

D78

Văn

 

Văn

 

Văn

 

Văn

 1.  

Ngôn ngữ Anh

7220201

Toán – Lý – Anh

Hoặc

Văn – Toán – Anh

Hoặc

Toán - Địa –Anh

Hoặc

Văn - Anh - KHXH

A01

 

D01

 

D10

 

D78

Anh

 

Anh

 

Anh

 

Anh

 1.  

Ngôn ngữ Trung Quốc

7220204

Toán – Lý – Anh

Hoặc

Văn – Toán – Anh

Hoặc

Văn – Toán - Trung

Hoặc

Toán - Địa –Anh

A01

 

D01

 

D04

 

D10

Anh

 

Anh

 

Trung

 

Anh

 1.  

Ngôn ngữ Nhật

7220209

Văn – Toán - Anh

Hoặc

Văn – Toán – Nhật

Hoặc

Toán - Địa –Anh

Hoặc

Văn - Anh - KHXH

D01

 

D06

 

D10

 

D78

Anh

 

Nhật

 

Trung

 

Anh

 1.  

Ngôn ngữ Hàn Quốc (dự kiến)

7220210

Văn – Toán - Anh

Hoặc

Toán - Địa –Anh

Hoặc

Văn – Địa - Anh

Hoặc

Văn - Anh - KHXH

D01

 

D10

 

D15

 

D78

Anh

 

Anh

 

Anh

 

Anh

 1.  

Nuôi trồng thủy sản

7620301

Toán – Lý - Hóa

Hoặc

Toán – Lý – Anh

Hoặc

Toán – Hóa - Sinh

Hoặc

Toán - Địa –Anh

A00

 

A01

 

B00

 

D10

Toán

 

Toán

 

Toán

 

Toán

 1.  

Quản lý tài nguyên và môi trường

7850101

Toán – Lý - Hóa

Hoặc

Toán – Lý – Anh

Hoặc

Toán – Hóa - Sinh

Hoặc

Toán - Địa –Anh

A00

 

A01

 

B00

 

D10

Toán

 

Toán

 

Toán

 

Toán

II

CAO ĐẲNG SƯ PHẠM CHÍNH QUY (80 chỉ tiêu)

 1. 1

Giáo dục Mầm non

5140201

Ngữ văn; Hát,

kể chuyện

M01

Văn

 1. 1

Giáo dục Tiểu học

5140202

Văn; Sử; Địa

Hoặc

Văn; Toán; Anh

Hoặc

Toán – Địa –Anh

C00

 

D01

 

D10

Văn

 

Toán

 

Toán

2.7. Tổ chức tuyển sinh:
- Thời gian tuyển sinh: Thực hiện theo thời gian quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Hình thức nhận hồ sơ ĐKXT/thi tuyển:

+ Nhận trực tiếp tại trường;

+ Nhận theo đường chuyển phát nhanh.

- Tổ hợp môn thi/bài thi đối với từng ngành đào tạo (chi tiết tại mục 2.6)

2.8. Chính sách ưu tiên:
- Trường tổ chức xét tuyển thẳng; ưu tiên xét tuyển đối với thí sinh vào các ngành trình độ đào tạo đại học; cao đẳng sư phạm theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Trường sử dụng kết quả miễn bài thi môn ngoại ngữ theo quy định tại quy chế thi THPT quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp năm 2019 để xét tuyển vào các ngành đại học hệ chính quy.

Theo TTHN

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học năm 2021, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. Đã có đầy đủ các khóa học từ nền tảng tới luyện thi chuyên sâu.

Viết bình luận: Chỉ tiêu tuyển sinh trường Đại học Hạ Long năm 2019

 •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!