Chỉ tiêu tuyển sinh trường Đại học Văn Hóa Hà Nội năm 2019

Trường Đại học Văn Hóa Hà Nội năm 2019 công bố phương án tuyển sinh năm 2019 cụ thể như sau

2.1. Đối tượng tuyển sinh:            Thí sinh đã tốt nghiệp THPT, thí sinh tham dự kỳ thi THPT Quốc gia năm 2019 để xét tuyển Đại học vào hệ Đại học chính quy.

2.2. Phạm vi tuyển sinh:                Tuyển sinh trong cả nước.

2.3. Phương thức tuyển sinh:     Xét tuyển; Kết hợp thi tuyển và xét tuyển;

Ghi chú:               Phương thức 1:

- Xét tuyển thẳng 20% từng ngành với các đối tượng sau:

+ Tuyển thẳng theo quy định của Bộ Giáo dục;

+ Xét tuyển thí sinh đạt giải Học sinh giỏi cấp tỉnh, thành phố (nhất, nhì, ba) với điều kiện: môn học đạt giải có trong tổ hợp xét tuyển và điểm trung bình học lực ba năm THPT đạt từ khá trở lên, điểm môn Tiếng Anh lớp 12 từ 6,5 trở lên.

+ Xét tuyển thẳng áp dụng cho học sinh giỏi ba năm THPT của tất cả trường THPT trên toàn quốc (không phân biệt trường chuyên, năng khiếu) và điểm môn Tiếng Anh lớp 12 từ 8,0 trở lên;

+ Học sinh có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế trong thời hạn (tính đến ngày nộp hồ sơ xét tuyển) đạt IELTS 5,5 trở lên (hoặc tương đương) và điểm học lực ba năm THPT từ khá trở lên. 

Phương thức 2: Xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi THPT Quốc gia năm 2019.

Riêng các chuyên ngành đặc thù về nghệ thuật, cụ thể: Chuyên ngành Biểu diễn nghệ thuật và chuyên ngành Tổ chức sự kiện văn hoá (thuộc ngành Quản lý văn hoá): Trường sẽ tổ chức thi tuyển riêng về năng khiếu, sau đó sẽ xét tuyển kết hợp với kết quả kỳ thi THPT Quốc gia năm 2019. 

Phương thức 3: Xét tuyển học bạ 03 môn lớp 12 theo các tổ hợp xét tuyển với 20% chỉ tiêu cho từng chuyên ngành/ngành. Phương thức này chỉ áp dụng với các ngành cụ thể sau:

1. Ngành Gia đình học   

Chuyên ngành Quản trị dịch vụ gia đình

Mã ngành/chuyên ngành:            7229045               

Tổ hợp: C00, D01 ,D78

2. Ngành Kinh doanh xuất bản phẩm

Mã ngành: 7320402

Tổ hợp: C00, D01, D96

3. Ngành Thông tin thư viện

Mã ngành:          7320201

Tổ hợp: C00, D01, D96

4. Ngành Bảo tàng học

Mã ngành:          7320305

Tổ hợp: C00, D01, D78

5. Ngành Văn hoá các dân tộc thiểu số Việt Nam

- Chuyên ngành: Tổ chức và quản lý văn hoá vùng DTTS

Mã chuyên ngành: 7220112A

Tổ hợp: C00, D01, D78

- Chuyên ngành: Tổ chức và quản lý du lịch vùng DTTS

Mã chuyên ngành: 7220112B

Tổ hợp: C00, D01, D78

6. Ngành Quản lý văn hoá

- Chuyên ngành Quản lý nhà nước về gia đình

Mã chuyên ngành: 7229042B

Tổ hợp: C00, D01, D78

- Chuyên ngành: Quản lý di sản văn hoá

Mã chuyên ngành: 7229042C

Tổ hợp: C00, D01, D78

Điều kiện xét tuyển:

- Tốt nghiệp THPT

- Tổng điểm trung bình năm lớp 12 của 03 môn trong tổ hợp xét tuyển đạt từ 18,0 điểm trở lên.

- Điểm trung bình các môn trong tổ hợp xét tuyển phải đạt từ 6,0 trở lên.

- Hạnh kiểm loại khá trở lên.

Điểm xét tuyển = (Điểm TB lớp 12 môn 1 + Điểm TB lớp 12 môn 2 + Điểm TB lớp 12 môn 3) + Điểm ưu tiên 

**Môn thi/bài thi các tổ hợp xét tuyển:

- C00: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý;

- D01: Toán học, Ngữ văn, Tiếng Anh;

- D78: Ngữ văn, KHXH, Tiếng Anh;

- D96: Ngữ văn, KHTN, Tiếng Anh.

- N00: Ngữ Văn, Năng khiếu 1, Năng khiếu 2

(1): Ngành Ngôn ngữ Anh: Môn Tiếng Anh trong tổ hợp xét tuyển D01, D78, D96 nhân hệ số 2, tổng điểm xét tuyển theo thang điểm 40.

(2): Ngành Quản lý văn hoá, chuyên ngành Biểu diễn nghệ thuật: Môn Năng khiếu 1 trong tổ hợp xét tuyển N00 nhân hệ số 2, tổng điểm xét tuyển theo thang điểm 40.

2.4. Chỉ tiêu tuyển sinh:

Ngành học Mã ngành Chỉ tiêu (dự kiến) Tổ hợp môn xét tuyển 1 Tổ hợp môn xét tuyển 2 Tổ hợp môn xét tuyển 3
Theo xét KQ thi THPT QG Mã tổ hợp môn Môn chính Mã tổ hợp môn Môn chính Mã tổ hợp môn Môn chính
Các ngành đào tạo đại học                
Văn hoá các DTTS Việt Nam - Tổ chức và quản lý văn hoá vùng DTTS 7220112A 30 C00 VA D01 N1 D78 N1
Xét tuyển theo thang điểm 30
Văn hoá các DTTS Việt Nam - Tổ chức và quản lý du lịch vùng DTTS 7220112B 35 C00 VA D01 N1 D78 N1
Xét tuyển theo thang điểm 30
Ngôn ngữ Anh 7220201 80 D01 N1 D78 N1 D96 N1
Môn Tiếng Anh nhân hệ số 2, Xét tuyển theo thang điểm 40
Văn hoá học - Nghiên cứu văn hoá 7229040A 40 C00 VA D01 N1 D78 N1
Xét tuyển theo thang điểm 30
Văn hoá học - Văn hoá truyền thông 7229040B 70 C00 VA D01 N1 D78 N1
Xét tuyển theo thang điểm 30
Văn hoá học - Văn hoá đối ngoại 7229040C 40 C00 VA D01 N1 D78 N1
Xét tuyển theo thang điểm 30
Quản lý văn hoá - Chính sách văn hoá và quản lý nghệ thuật 7229042A 160 C00 VA D01 N1 D78 N1
Xét tuyển theo thang điểm 30
Quản lý văn hoá - Quản lý nhà nước về gia đình 7229042B 40 C00 VA D01 N1 D78 N1
Xét tuyển theo thang điểm 30
Quản lý văn hoá - Quản lý di sản văn hoá 7229042C 50 C00 VA D01 N1 D78 N1
Xét tuyển theo thang điểm 30
Quản lý văn hoá - Biểu diễn nghệ thuật 7229042D 25 N00 NK1        
Môn Năng khiếu 1 nhân hệ số 2, Xét tuyển theo thang điểm 40, Thí sinh phải nộp bổ sung 01 bộ hồ sơ đăng ký dự thi năng khiếu về Trường trước ngày 07/06/2019
Quản lý văn hoá - Tổ chức sự kiện văn hoá 7229042E 30 C00 VA D01 N1 N00 NK1
Thí sinh phải nộp bổ sung 01 bộ hồ sơ đăng ký dự thi năng khiếu về Trường trước ngày 07/06/2019
Gia đình học 7229045 30 C00 VA D01 N1 D78 N1
Xét tuyển theo thang điểm 30
Báo chí 7320101 70 C00 VA D01 N1 D78 N1
Xét tuyển theo thang điểm 30
Thông tin - thư viện 7320201 50 C00 VA D01 N1 D96 N1
Xét tuyển theo thang điểm 30
Quản lý thông tin 7320205 50 C00 VA D01 N1 D96 N1
Xét tuyển theo thang điểm 30
Bảo tàng học 7320305 50 C00 VA D01 N1 D78 N1
Xét tuyển theo thang điểm 30
Kinh doanh xuất bản phẩm 7320402 80 C00 VA D01 N1 D96 N1
Xét tuyển theo thang điểm 30
Luật 7380101 80 C00 VA D01 N1 D96 N1
Xét tuyển theo thang điểm 30
Du lịch - Văn hoá du lịch 7810101A 180 C00 VA D01 N1 D78 N1
Xét tuyển theo thang điểm 30
Du lịch - Lữ hành, Hướng dẫn du lịch 7810101B 100 C00 VA D01 N1 D78 N1
Xét tuyển theo thang điểm 30
Du lịch - Hướng dẫn du lịch quốc tế 7810101C 100 D01 N1 D78 N1 D96 N1
Xét tuyển theo thang điểm 30
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 7810103 110 C00 VA D01 N1 D78 N1
Xét tuyển theo thang điểm 30
             

2.5. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận ĐKXT:              

Thí sinh có kết quả thi THPT Quốc gia năm 2019, tổ hợp đăng kí xét tuyển vào Trường đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào từ 15.0 điểm trở lên và không có môn thi nào trong tổ hợp xét tuyển có kết quả từ 1.0 điểm trở xuống.

2.6. Các thông tin cần thiết khác để thí sinh ĐKXT vào các ngành của trường:        

2.6. Các thông tin cần thiết khác để thí sinh ĐKXT vào các ngành của trường: mã số trường, mã số ngành, tổ hợp xét tuyển và quy định chênh lệch điểm xét tuyển giữa các tổ hợp; các điều kiện phụ sử dụng trong xét tuyển...

2.6.1. Mã trường: VHH

2.6.2. Tổ hợp xét tuyển và thang điểm xét tuyển

            - Đối với ngành Ngôn ngữ Anh: Môn Tiếng Anh trong các tổ hợp xét tuyển D01, D78 và D96 nhân hệ số 2 và xét tuyển theo thang điểm 40.

            - Đối với ngành Quản lý văn hoá, chuyên ngành Biểu diễn nghệ thuật: Môn Năng khiếu 1 trong tổ hợp xét tuyển N00 nhân hệ số 2 và xét tuyển theo thang điểm 40.

            - Các ngành, chuyên ngành còn lại: Môn thi trong các tổ hợp nhân hệ số 1, và xét tuyển theo thang điểm 30.

2.6.3. Quy định mức chênh lệch điểm xét tuyển giữa các tổ hợp

            - Mức chênh điểm giữa tổ hợp C00 và các tổ hợp khác là 03 điểm đối với các ngành: Du lịch; Quản trị dịch vụ du lịch & lữ hành.

            - Mức chênh điểm giữa tổ hợp C00 và các tổ hợp khác là 01 điểm đối với các ngành: Luật, Báo chí, Thông tin thư viện; Quản lý thông tin; Gia đình học; Văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam; Kinh doanh xuất bản phẩm; Bảo tàng học; Văn hóa học; Quản lý văn hóa.

            Lưu ý: Riêng ngành Quản lý văn hóa, chuyên ngành Tổ chức sự kiện văn hóa, giữa các tổ hợp không có mức chênh điểm.

2.6.4. Quy định chỉ số phụ khi xét tuyển

Đối với trường hợp xét trong cùng một tổ hợp môn thi đăng ký xét tuyển: Nếu có nhiều thí sinh có tổng điểm thi bằng nhau vượt quá số lượng thí sinh trúng tuyển được Nhà trường xác định, Trường sẽ xét theo thứ tự ưu tiên sau:

- Đối với tổ hợp C00: Sẽ ưu tiên xét tuyển thí sinh điểm môn Ngữ văn cao hơn.

- Đối với tổ hợp D01, D78, D96: Sẽ ưu tiên xét tuyển thí sinh điểm môn Tiếng Anh cao hơn.

- Đối với tổ hợp N00: Sẽ ưu tiên xét tuyển thí sinh có điểm môn Năng khiếu 1 cao hơn

2.6.5. Điều kiện phụ trong xét tuyển

Đối với ngành Du lịch (chuyên ngành Hướng dẫn du lịch quốc tế) và ngành Ngôn ngữ Anh: môn Tiếng Anh phải đạt điều kiện từ 6.0 điểm trở lên trong kỳ thi THPT Quốc gia năm 2019.

2.6.6. Tổ hợp và môn thi năng khiếu Ngành Quản lý văn hóa (chuyên ngành Biểu diễn nghệ thuật; chuyên ngành Tổ chức sự kiện văn hóa)

Trường sẽ tổ chức thi tuyển sinh riêng các môn năng khiếu. Cụ thể:

Tổ hợp N00 (Ngữ văn- Năng khiếu 1 – Năng khiếu 2), chọn 1 trong các loại hình năng khiếu: Thanh nhạc, Nhạc cụ, Múa, Tiểu phẩm sân khấu

- Chuyên ngành Biểu diễn nghệ thuật

+ Môn Năng khiếu 1: Chọn 1 trong các loại hình: Thanh nhạc, Nhạc cụ, Múa, Tiểu phẩm sân khấu;

+ Môn Năng khiếu 2: Thẩm âm, tiết tấu.

- Chuyên ngành Tổ chức sự kiện văn hóa

+ Môn Năng khiếu 1: Chọn 1 trong các loại hình: Thanh nhạc, Nhạc cụ, Múa, Tiểu phẩm sân khấu;

+ Môn Năng khiếu 2: Xây dựng kịch bản sự kiện.

2.7. Tổ chức tuyển sinh:               

2.7. Tổ chức tuyển sinh: Thời gian; hình thức nhận hồ sơ ĐKXT/thi tuyển; các điều kiện xét tuyển/thi tuyển, tổ hợp môn thi/bài thi đối với từng ngành đào tạo...

2.7.1. Xét tuyển các đợt

a. Phương thức xét tuyển 1 (tuyển thẳng)

            - Thời gian: Theo quy định xét tuyển thẳng của Bộ Giáo dục và Đào tạo

            - Hình thức: Thí sinh xem chi tiết ở mục 2.8.1

b. Phương thức xét tuyển 2 (xét dựa trên điểm thi THPT quốc gia)

- Thời gian : Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo

- Hình thức :

+ Đối với đợt xét tuyển đợt 1, thí sinh đăng ký xét tuyển khi nộp cùng hồ sơ đăng ký dự thi. Sau khi có kết quả thi THPT Quốc gia, thí sinh được điều chỉnh nguyện vọng 01 lần trong thời gian quy định, bằng phương thức trực tuyến hoặc trực tiếp tại nơi đăng ký dự thi;

+ Đối với các đợt xét tuyển bổ sung, thí sinh xem thông báo điều kiện xét tuyển bổ sung tại website của Trường : www.huc.edu.vn

c. Phương thức xét tuyển 3 (xét học bạ)

            - Thời gian:

            + Đợt 1: 03/06-28/06/2019

            + Đợt 2: 15/07 - 20/07/2019

            + Đợt 3: 12/08 - 16/08/2019

            - Hình thức: Thí sinh nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển tại Trường Đại học Văn hoá Hà Nội (Phòng Đào tạo, QLKH & HTQT). Hồ sơ xét tuyển bao gồm:

            + Phiếu đăng ký xét tuyển (theo mẫu của Trường)

            + Bản photo công chứng học bạ THPT

            +Bản photo công chứng bằng tốt nghiệp THPT đối với những thí sinh tốt nghiệp năm 2018 trở về trước hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT đối với những thí sinh tốt nghiệp năm 2019. Thí sinh xét tuyển học bạ đợt 1 sẽ nộp giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT sau khi có kết quả xét tuyển học bạ đợt 1 về Trường.

2.7.2. Thi tuyển các môn năng khiếu và phương thức xét tuyển

Lưu ý với những thí sinh có nguyện vọng xét tuyển vào các ngành/chuyên ngành nghệ thuật đặc thù: Thí sinh phải tham dự kỳ thi THPT Quốc gia năm 2019, có sử dụng kết quả thi THPT để đăng ký xét tuyển đại học, và phải đăng ký xét tuyển vào ngành/chuyên ngành nghệ thuật đặc thù trong đợt xét tuyển lần 1 (thí sinh đăng ký xét tuyển khi nộp cùng hồ sơ đăng ký dự thi).

NGÀNH QUẢN LÝ VĂN HOÁ

- Thời gian nhận hồ sơ đăng ký dự thi năng khiếu : đến hết ngày 07/06/2019.

- Sau khi kết thúc thời hạn nhận hồ sơ đăng ký dự thi, trường sẽ tổ chức thi tuyển các môn năng khiếu. Thí sinh được quyền sử dụng kết quả thi các môn năng khiếu để đăng ký xét tuyển vào các ngành/chuyên ngành nghệ thuật đặc thù có sử dụng tổ hợp môn năng khiếu để xét tuyển.

- Thời gian dự kiến thi năng khiếu : Ngày 29/06 – 02/07/2019.

Phương thức xét tuyển:

Phương thức 1: (Xét tuyển)

Thí sinh tốt nghiệp THPT, có điểm thi môn Ngữ văn trong kì thi tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2019 đạt điểm từ trên 1.0 (thang điểm 10), có đăng ký xét tuyển vào chuyên ngành Năng khiếu và dự thi năng khiếu (đã nộp hồ sơ đăng ký dự thi tại trường) thì đủ điều kiện ĐKXT.

Phương thức 2: (Tuyển thẳng)

- Tuyển thẳng thí sinh đã tốt nghiệp các trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật đạt loại Giỏi trở lên thuộc các ngành về ca, múa, nhạc.

- Thí sinh năng khiếu nghệ thuật đã tốt nghiệp THPT, đoạt giải chính thức trong các cuộc thi nghệ thuật quốc tế về ca, múa, nhạc được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận.

Hồ sơ đăng ký xét tuyển thẳng bao gồm:

- Đơn đăng ký xét tuyển thẳng theo mẫu của trường

- Bản sao có công chứng bằng tốt nghiệp trung cấp văn hóa nghệ thuật hoặc bằng tốt nghiệp THPT (hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT năm 2019)

- Các giấy tờ minh chứng được hưởng chính sách tuyển thẳng khác.

Xem mẫu hồ sơ tại Website của trường. Hạn nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển thẳng: Từ nay đến hết ngày 07/06/2019.

2.7.3. Đối với hệ liên thông cao đẳng lên đại học chính quy

Trường tổ chức tuyển sinh hệ liên thông theo kỳ thi tuyển sinh riêng.


 Theo TTHN

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học năm 2021, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. Đã có đầy đủ các khóa học từ nền tảng tới luyện thi chuyên sâu.

Viết bình luận: Chỉ tiêu tuyển sinh trường Đại học Văn Hóa Hà Nội năm 2019

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!