Chỉ tiêu tuyển thí sinh đặc cách tốt nghiệp Học viện Hậu cần 2021

Học viện Hậu cần bổ sung Đề án Tuyển sinh năm 2021 để xét tuyển thí sinh được đặc cách tốt nghiệp THPT năm 2021 và thí sinh đã tốt nghiệp THPT nhưng không thể tham gia Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

I. CHỈ TIÊU TUYỂN SINH

Tên ngành đào tạo,

 

Đối tượng tuyển sinh

Ký hiệu trường Mã ngành Tổ hợp
môn xét tuyển
Chỉ tiêu
Hậu cần quân sự HEH 7860218 A00: Toán, Vật lý, Hóa học

 

hoặc

A01: Toán, Vật lý, tiếng Anh.

01
Thí sinh Nam có hộ khẩu thường trú phía Nam     01

II. ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI TUYỂN SINH

Học viện Hậu cần xét tuyển thí sinh Nam có đủ các điều kiện sau:

– Có hộ khẩu thường trú thuộc các tỉnh phía Nam: Tính từ tỉnh Quảng Trị trở vào phía Nam; thời gian được tính hộ khẩu thường trú phía Nam phải đủ 03 năm liên tục trở lên tính đến tháng 9 năm 2021, có ít nhất năm lớp 12 học và dự thi tốt nghiệp THPT tại các tỉnh phía Nam;

– Đã nộp hồ sơ sơ tuyển, đủ điều kiện sơ tuyển năm 2021 tại Học viện Hậu cần;

– Được đặc cách tốt nghiệp THPT năm 2021 hoặc đã tốt nghiệp THPT nhưng không thể tham gia Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

III. PHƯƠNG THỨC TUYỂN SINH

Xét tuyển từ kết quả Học bạ Trung học phổ thông.

IV. NGƯỠNG ĐIỂM HỌC BẠ TRUNG HỌC PHỔ THÔNG, ĐIỀU KIỆN NHẬN HỒ SƠ ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN

1. Ng­ưỡng điểm học bạ Trung học phổ thông

Điểm trung bình tổng kết 3 năm học THPT và điểm trung bình tổng kết các môn theo Tổ hợp A00 hoặc A01 thí sinh đã đăng ký trong hồ sơ sơ tuyển trong 3 năm THPT của thí sinh phải đạt 8,0 (tám phẩy không) trở lên.

2. Điều kiện nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển

– Thí sinh đã nộp hồ sơ sơ tuyển, đủ điều kiện sơ tuyển năm 2021 tại Học viện Hậu cần;

– Được đặc cách tốt nghiệp THPT năm 2021 hoặc đã tốt nghiệp THPT nhưng không thể tham gia Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 do ảnh hưởng của dịch Covid-19;

– Học viện Hậu cần chỉ xét tuyển đối với thí sinh đăng ký xét tuyển nguyện vọng 1 (nguyện vọng cao nhất) vào Học viện, việc đăng ký nguyện vọng thực hiện theo quy định của Bộ Giáo dục – Đào tạo và Ban TSQS Bộ Quốc phòng.

VCÁC THÔNG TIN CẦN THIẾT ĐỂ THÍ SINH NỘP HỒ SƠ ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN

– Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển:

+ Thời gian: Trước ngày 05/9/2021 (thời gian tính theo dấu bưu điện nếu thí sinh nộp hồ sơ theo đường chuyển phát nhanh);

+ Địa điểm nhận hồ sơ: Cơ quan Tuyển sinh, Học viện Hậu cần – Phường Ngọc Thụy, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội.

– Mã trường, mã ngành, tên ngành:

+ Mã trường: HEH;

+ Mã ngành: 7860218;

+ Tên ngành: Hậu cần Quân sự.

VITỔ CHỨC XÉT TUYỂN

– Thực hiện một điểm chuẩn chung đối với tổ hợp xét tuyển A00 (Toán, Vật lý, Hóa học) và tổ hợp xét tuyển A01 (Toán, Vật lý, tiếng Anh);

– Điểm xét tuyển:

+ Tổng điểm xét tuyển là tổng cộng của điểm trung bình tổng kết từng môn trong 3 năm học THPT theo Tổ hợp A00 hoặc A01 thí sinh đã đăng ký trong hồ sơ sơ tuyển (thí sinh không được quyền điều chỉnh tổ hợp xét tuyển), cộng với điểm ưu tiên theo đối tượng, ưu tiên theo khu vực của thí sinh, theo thang điểm 30 (ba mươi); điểm trung bình tổng kết từng môn và tổng điểm xét tuyển được làm tròn đến 2 (hai) số thập phân;

+ Căn cứ vào tổng điểm xét tuyển của từng thí sinh và tổng số thí sinh đăng ký xét tuyển, các thí sinh được xếp loại từ cao xuống thấp để xét tuyển.

– Tiêu chí phụ trong xét tuyển:

Xét điểm trúng tuyển từ cao xuống thấp; khi có nhiều thí sinh bằng điểm, nếu tuyển hết sẽ vượt chỉ tiêu, thực hiện xét tuyển theo các tiêu chí phụ, như sau:

+ Tiêu chí 1: Thí sinh có điểm trung bình tổng kết môn Toán trong 3 năm THPT cao hơn sẽ trúng tuyển.

+ Tiêu chí 2: Sau khi xét tiêu chí 1, nếu vẫn còn chỉ tiêu, nhưng có nhiều thí sinh cùng bằng điểm, cùng có tiêu chí 1 như nhau, thì xét đến tiêu chí 2, như sau: Thí sinh có điểm trung bình tổng kết môn Vật lý trong 3 năm THPT cao hơn sẽ trúng tuyển.

+ Tiêu chí 3: Sau khi xét tiêu chí 2, Học viện vẫn còn chỉ tiêu, nhưng có nhiều thí sinh cùng bằng điểm, cùng có tiêu chí 1 và tiêu chí 2 như nhau thì xét đến tiêu chí 3, như sau: Thí sinh có điểm trung bình tổng kết môn Hóa học (Tổ hợp A00) hoặc môn tiếng Anh (tổ hợp A01) trong 3 năm THPT cao hơn sẽ trúng tuyển.

Khi xét đến tiêu chí 3 vẫn chưa đủ chỉ tiêu, Chủ tịch Hội đồng Tuyển sinh Học viện báo cáo Ban TSQS Bộ Quốc phòng xem xét, quyết định.

VIICHÍNH SÁCH ƯU TIÊN THEO ĐỐI TƯỢNG VÀ KHU VỰC TUYỂN SINH

Thực hiện theo quy định tại Điểm 1 và Điểm 4, Điều 7 Quy chế tuyển sinh trình độ đại học, tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành giáo dục mầm non ban hành kèm theo Thông tư số 09/2020/TT-BGDĐT ngày 07/5/2020 của Bộ Giáo dục – Đào tạo.

VIIIHỒ SƠ ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN, XÁC NHẬN NHẬP HỌC

1. Hồ sơ đăng ký xét tuyển

Bản sao hợp lệ (có công chứng) Học bạ THPT.

2. Hồ sơ xác nhận nhập học

– Sau khi có thông báo trúng tuyển của Học viện Hậu cần, thí sinh trúng tuyển phải nộp bản chính học bạ THPT để xác nhận nhập học trong thời gian quy định (thời gian cụ thể Học viện Hậu cần sẽ thông báo trên Website: http://hocvienhaucan.edu.vn/tuyển sinh);

– Học viện Hậu cần sẽ hậu kiểm hồ sơ đối với thí sinh trúng tuyển theo quy định của Bộ Giáo dục – Đào tạo và Ban TSQS Bộ Quốc phòng.

IXLỆ PHÍ XÉT TUYỂN

Lệ phí: 25.000 đồng/hồ sơ.

Theo TTHN

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Viết bình luận: Chỉ tiêu tuyển thí sinh đặc cách tốt nghiệp Học viện Hậu cần 2021

  •  
Điểm chuẩn tất cả các trường ĐH