Điểm chuẩn Đại Học Tây Nguyên năm 2013 đã được công bố

Click ngay để xem điểm chuẩn Đại Học Tây Nguyên năm 2013 trên tuyensinh247.com.

Hiện nay tuyensinh247 đã cập nhật điểm chuẩn Đại Học Tây Nguyên năm 2013. Mời thí sinh và phụ huynh tham khảo chi tiết tại đây.

I. Hệ đại học

 

 

 

 

 

 

TT

Ngành

Mã
ngành

Khối

Điểm trúng tuyển

 

 

 

Liên thông

 

 

1

Giáo dục Mầm non

D140201

M

22

 

 

 

 

 

2

Giáo dục Tiểu học

D140202

A

20.5

 

 

 

 

 

C

21

 

 

 

 

 

3

GD Tiểu học tiếng Jrai

D140202

C

14

 

 

 

 

 

D1

13.5

 

 

 

 

 

4

Giáo dục Thể chất

D140206

T

19

 

 

 

 

 

5

Sư phạm Toán

D140209

A

21.5

 

 

 

 

 

6

Sư phạm Vật lý

D140211

A

16.5

 

 

 

 

 

7

Sư phạm Hóa

D140212

A

19.5

 

 

 

 

 

8

Sư phạm Sinh

D140213

B

15.5

 

 

 

 

 

9

Sinh học

D420101

B

14

 

 

 

 

 

10

Công nghệ Thông tin

D480201

A

14

 

 

 

 

 

11

Sư phạm Ngữ văn

D140217

C

16

 

 

 

 

 

12

Sư phạm Tiếng Anh

D140231

D1

16

 

 

 

 

 

13

Ngôn ngữ Anh

D220201

D1

14

 

 

 

 

 

14

Văn học

D220330

C

14

 

 

 

 

 

15

Triết học

D220301

A

13

 

 

 

 

 

C

14

 

 

 

 

 

D1

13.5

 

 

 

 

 

16

Giáo dục chính trị

D310205

C

14

 

 

 

 

 

17

Quản trị kinh doanh

D340101

A

13

13

 

 

 

 

D1

13.5

13.5

 

 

 

 

18

Tài chính - Ngân hàng

D340201

A

13

13

 

 

 

 

D1

13.5

13.5

 

 

 

 

19

Kế toán

D340301

A

14

13

 

 

 

 

D1

14

13.5

 

 

 

 

20

Kinh tế nông nghiệp

D620115

A

14

 

 

 

 

 

D1

14

 

 

 

 

 

21

Công nghệ sau TH

D540104

A

13

 

 

 

 

 

B

14

 

 

 

 

 

22

Chăn nuôi

D620105

B

14

14

 

 

 

 

23

Thú Y

D640101

B

14.5

 

 

 

 

 

24

Khoa học Cây trồng

D620110

B

14.5

14

 

 

 

 

25

Bảo vệ thực vật

D620112

B

14

14

 

 

 

 

26

Lâm sinh

D620205

B

14

14

 

 

 

 

27

Quản lý TN & MT

D620211

B

15

14

 

 

 

 

28

Quản lý đất đai

D850103

A

15

13

 

 

 

 

29

Y đa khoa

D720101

B

24.5

15

 

 

 

 

30

Điều dưỡng

D720501

B

20

 

 

 

 

 

 

31

CNKT Môi trường

D510406

A

13

 

 

 

 

 

 

32

CN Sinh học

D420201

B

15

 

 

 

 

 

 

33

Kinh tế

D310101

A

13

 

 

 

 

 

 

D1

13.5

 

 

 

 

 

 

34

Luật Kinh tế

D380107

A, D1

20.5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Hệ cao đẳng

 

 

 

 

 

 

 

1

CĐ Quản trị KD

C340101

A

10

 

 

 

 

 

D1

10.5

 

 

 

 

 

 

2

CĐ Tài chính - NH

C340201

A

10

 

 

 

 

 

D1

10.5

 

 

 

 

 

 

3

CĐ Kế toán

C340301

A

10

 

 

 

 

 

D1

10.5

 

 

 

 

 

 

4

CĐ Chăn nuôi

C620105

B

11

 

 

 

 

 

5

CĐ Khoa học CT

C620110

B

11

 

 

 

 

 

6

CĐ QLTN & MT

C620211

B

11

 

 

 

 

 

7

CĐ Lâm sinh

C620205

B

11

 

 

 

 

 

8

CĐ Quản lý đất đai

C850103

A

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Theo đó, điểm trúng tuyển trên là đối với học sinh phổ thông khu vực 3; Điểm chênh lệch giữa hai nhóm đối tượng ưu tiên kế tiếp nhau là 1,0 điểm; Điểm chênh lệch giữa hai khu vực kế tiếp nhau là 0,50 điểm.

Theo đó, điểm trúng tuyển trên là đối với học sinh phổ thông khu vực 3; Điểm chênh lệch giữa hai nhóm đối tượng ưu tiên kế tiếp nhau là 1,0 điểm; Điểm chênh lệch giữa hai khu vực kế tiếp nhau là 0,50 điểm.

Xem điểm chuẩn trường Đại Học Tây Nguyên năm 2013 tại đây: http://diemthi.tuyensinh247.com/diem-chuan/dai-hoc-tay-nguyen-TTN.html

Đăng kí nhận ngay Điểm chuẩn Đại Học Tây Nguyên năm 2013 sớm nhất, Soạn tin:

DCL (dấu cách) TTN (dấu cách) Mãngành gửi 8712

Ví dụ: DCL  TTN  D140209 gửi 8712

Trong đó TTN là Mã trường

D140209 là mã ngành 

Hoặc tra cứu điểm chuẩn của trường năm 2013 tại đây:

 

 ( Tuyensinh247 tổng hợp )

Viết bình luận: Điểm chuẩn Đại Học Tây Nguyên năm 2013 đã được công bố

  •  
Điểm chuẩn tất cả các trường ĐH