Công bố điểm chuẩn trường Đại học Kỹ thuật công nghiệp - ĐH Thái Nguyên năm 2014

Ngày 11/8 cùng với các trường Đại học trong hệ thống các trường Đại học Thái Nguyên, trường Đại học Kỹ thuật công nghiệp - Đại học Thái Nguyên đã công bố danh sách điểm chuẩn năm 2014.

Điểm chuẩn cụ thể các ngành trường Đại học Kỹ thuật công nghiệp - Đại học Thái Nguyên năm 2014:

TT Tên trường, Ký hiệu trường Mã ngành Khối Điểm trúng tuyển Ghi chú
ngành học, chuyên ngành học  thi
  TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP DTK        
  Các ngành đào tạo đại học:          
8 Kỹ thuật Cơ khí: Kỹ thuật thiết kế; Cơ khí Chế tạo máy; Cơ khí luyện kim cán thép   D520103 A 14  
A1 14  
9 Kỹ thuật Cơ khí (Chương trình tiên tiến)   D905218 A 14  
A1 14  
10 Kỹ thuật Cơ - Điện tử.   D520114 A 15  
A1 15  
11 Kỹ thuật Vật liệu   D520309 A 13  
A1 13  
12 Kỹ thuật Điện, Điện tử: Kỹ thuật Điện; Hệ thống Điện; Thiết bị Điện   D520201 A 15  
A1 15  
13 Kỹ thuật Điện (Chương trình tiên tiến)   D905228 A 14  
A1 14  
14 Kỹ thuật Điện tử, Truyền thông: Điện tử viễn thông; Kỹ thuật điện tử   D520207 A 13  
A1 13  
15 Kỹ thuật Máy tính: Tin học Công nghiệp   D520214 A 13  
A1 13  
16 Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hoá:Tự động hóa Xí nghiệp Công nghiệp; Kỹ thuật Điều khiển   D520216 A 14  
A1 14  
17 Kỹ thuật công trình xây dựng: Xây dựng dân dụng và công nghiệp   D580201 A 13  
A1 13  
18 Kỹ thuật Môi trường   D520320 A 13  

Nhận ngay Điểm chuẩn Đại học Kỹ thuật công nghiệp - ĐH Thái Nguyên năm 2014 sớm nhất, Soạn tin:

DCL (dấu cách) DTK (dấu cách) Mãngành gửi 8712

Ví dụ: DCL  DTK  D52340101 gửi 8712

Trong đó DTK là Mã trường

D52340101 là mã ngành

 

Nguồn Đại học Thái Nguyên

Viết bình luận: Công bố điểm chuẩn trường Đại học Kỹ thuật công nghiệp - ĐH Thái Nguyên năm 2014

  •  
Điểm chuẩn tất cả các trường ĐH