Đại học Bạc Liêu xét tuyển bổ sung năm 2018

Trường Đại học Bạc Liêu xét tuyển bổ sung dợt 1 các ngành đại học, cao đẳng chính quy năm 2018 như sau:

Phạm vi tuyển sinh: Tuyển sinh toàn quốc.

Điều kiện dự tuyển:

-   Đã tốt nghiệp Trung học phổ thông (THPT) hoặc tương đương;

-   Có đầy đủ hồ sơ theo quy chế tuyển sinh do Bộ giáo dục và Đào tạo quy định; Ricng ngành cao đẳng Giáo dục Thể chất, thí sinh phải đăng ký thi môn Năng

khiếu (Thời gian thi tuyển: 08/9/2018).

Các ngành và hình thức tuyển sinh

Các ngành xét tuyển: 

Dai hoc Bac Lieu xet tuyen bo sung nam 2018

Hình thức xét tuyển:

Xét tuyển từ điểm thi THPT Quốc gia

Căn cứ vào kết quả thi THPT Quốc gia năm 2018.

Điểm xét tuyển (ĐXT)

ĐXT = Tổng điểm 3 môn thi THPT QG trong tổ hợp môn xét tuyển + điểm ưu tiên (ƯT) khu vực (nếu có) + điểm ưr đổi tượng (nếu có).

Các ngành đại học: ĐXT đạt từ 14 điểm trở lên.

Các ngành cao đẳng: ĐXT đạt từ 10 điểm trờ lên.

Hồ sơ xét tuyển:

-    Phiếu đăng ký xét tuyển.

-       01 bản sao (không cần công chứng) Giấy chứng nhận kết quả thi THPT quốc gia năm 2018.

Chế độ ưu tiên khu vực và uii tiên theo đổi tượng:

Theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

2.2. Xét tuyển từ điểm học tập THPT (Học bạ)

Điều kiện xét tuyển

ĐXT = Tổng các điểm trung bình (lớp 10, lớp 11 và lớp 12) của 3 môn trong tổ hợp môn xét tuyển + điểm ƯT khu vực (nếu có) + điểm ƯT đối tượng (nếu có).

Các ngành đại học: ĐXT đạt từ 15 điểm trở lên.

Các ngành cao đẳng: ĐXT đạt từ 12 điểm trở lên.

Hồ sơ:

-    Phiếu đăng ký xét tuyển.

-    01 bản sao (không cần công chứng) học bạ THPT.

Chế độ ưu tiên khu vực và ưu tiên theo đối tượng:

Theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Tliòi gian, hình thức và lệ phí nộp hồ sơ

1.   Thời gian: từ ngày 22/8/2018 đến hết ngày 31/8/2018.

Hình thức:

-  Nộp trực tiếp tại Phòng Đào tạo, Trường Đại học Bạc Liêu, sổ 178, Võ Thị Sáu, phường 8, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.

-   Thí sinh có thể gửi qua đường bưu điện theo địa chỉ trên.

3.   Lệ phí xét tuyển: 30.000đ/nguyện vọng đăng ký xét tuyển.

Thòi gian công bố kết quả xét tuyển: trước ngày 04/9/2018.

Thí sinh trúng tuyển phải nộp Giấy chứng nhận kết quả thi THPT quốc gia năm 2018 (bàng chính) đến hết ngày 07/9/2018, tại phòng Đào tạo Trường Đại học Bạc Liêu. Thí sinh có thể gửi qua đường Bưu điện.

Theo TTHN

TT

Ngành đào tạo

Mã ngành

Khối thi

Môn xét tuyển

(chọn 1 trong các tổ hợp môn )

Phương thức xét tuyển

Chỉ

tiêu

 

 

 

A00

Toán, Lý, Hóa

 

 

 

 

 

A01

Toán, Lý, T.Anh

Từ học bạ

 

 

#

 

A02

Toán, Lý, Sinh

THPT

 

1

Quản trị kinh doanh

7340101

D07

Toán, Hóa, T.Anh

 

10

A00

Toán, Lý, Hóa

Từ kêt quả thi THPT Quốc gia

 

 

 

A01

Toán, Lý, T.Anh

 

 

 

 

A16

Toán, KHTN, Văn

 

 

 

 

D90

Toán, KHTN, T.Anh

 

 

 

 

 

A00

Toán, Lý, Hóa

 

 

 

 

 

A01

Toán, Lý, T.Anh

Từ học bạ

 

 

 

 

A02

Toán, Lý, Sinh

THPT

 

 

Ke toán

7340301

D07

Toán, Hóa, T.Anh

 

10

L

A00

Toán, Lý, Hóa

Từ kêt quả thi THPT Quốc gia

 

 

 

A01

Toán, Lý, T.Anh

 

 

 

 

A16

Toán, KHTN, Văn

 

 

 

 

D90

Toán, KHTN, T.Anh

 

 

 

 

 

A00

Toán, Lý, Hóa

 

 

 

 

 

A01

Toán, Lý, T.Anh

Từ học bạ

 

 

 

 

A02

Toán, Lý, Sinh

THPT

 

3

Tài chính-Ngân

7340201

D07

Toán, Hóa, T.Anh

 

40

hàng

A00

Toán, Lý, Hóa

Từ kêt quả thi THPT Quốc gia

 

 

 

A01

Toán, Lý, T.Anh

 

 

 

 

A16

Toán, KHTN, Văn

 

 

 

 

D90

Toán, KHTN, T.Anh

 

 

4

 

 

A00

Toán, Lý, Hóa

 

10

 

Công nghệ thông tin

7480201

A01

Toán, Lý, T.Anh

Từ hoc ba

 

 

A02

Toán, Lý, Sinh

THPT

 

 

 

 

D07

Toán, Hóa, T.Anh

 

 

 


 

Công nghệ thông tin

7480201

A00

Toán, Lý, Hóa

Từ kêt quả thi THPT Quốc gia

 

 

 

 

A01

Toán, Lý, T.Anh

 

 

*

 

A16

Toán, KHTN, Văn

 

 

 

 

D90

Toán, KHTN, T.Anh

 

 

 

 

 

AOO

Toán, Lý, Hóa

 

 

 

 

 

A01

Toán, Lý, T.Anh

Từ học bạ

 

 

 

 

BOO

Toán, Hóa, Sinh

THPT

 

5

Nuôi trồng thủy sản

7620301

D07

Toán, Hóa, T.Anh

 

10

AOO

Toán, Lý, Hóa

1

 

 

 

BOO

Toán, Hóa, Sinh

Từ kêt quả thi THPT Quốc gia

 

 

•>

 

A16

Toán, KHTN, Văn

 

 

 

 

D90

Toán, KHTN, T.Anh

 

 

 

 

 

AOO

Toán, Lý, Hóa

 

 

 

*

 

A01

Toán, Lý, T.Anh

Từ học bạ

 

 

 

 

BOO

Toán, Hóa, Sinh

THPT

 

6

Bào vệ thực vật

7620112

D07

Toán, Hóa, T.Anh

 

40

AOO

Toán, Lý, Hóa

Từ kêt quả thi THPT Quốc gia

 

 

 

BOO

Toán, Hóa, Sinh

 

 

 

 

A16

Toán, KHTN, Văn

 

 

 

 

D90

Toán, KHTN, T.Anh

 

 

 

 

 

AOO

Toán, Lý, Hóa

 

 

 

 

 

A01

Toán, Lý, T.Anh

Từ học bạ

 

 

 

 

BOO

Toán, Hóa, Sinh

THPT

 

 

Chăn nuôi

7620105

D07

Toán, Hóa, T.Anh

 

40

/

AOO

Toán, Lý, Hóa

Từ kết quả thi THPT Quốc gia

 

 

 

BOO

Toán, Hóa, Sinh

 

 

 

 

A16

Toán, KHTN, Văn

 

 

 

 

D90

Toán, KHTN, T.Anh

 

 

 

 

 

coo

Văn, Sử, Địa

 

 

 

 

 

DOI

Văn, Toán, T.Anh

Từ học bạ

 

 

 

 

A07

Toán, Sử, Địa

THPT

 

8

Tiếng Việt và Văn

7220101

C03

Văn, Toán, Sử

 

10

hóa Việt Nam

coo

Văn, Sử, Địa

Từ kêt quả thi THPT Quốc gia

 

 

 

DOI

Văn, Toán, T.Anh

 

 

 

 

C15

Văn, Toán, KHXH

 

 

 

 

D78

Văn, KHXH, T.Anh

 

 

-' 

 

 

D01

Văn, Toán, T.Anh

 

 

 

 

 

D09

Toán, Sử, T.Anh

Từ học bạ

 

 

*

 

D14

Văn, Sừ, T.Anh

THPT

 

9

Ngôn ngữ Anh

7220201

D15

Văn, Địa, T.Anh

 

10

 

 

 

D01

Văn, Toán, T.Anh

Từ kết quả thi THPT Quốc gia

 

 

 

 

D09

Toán, Sử, T.Anh

 

 

 

 

D78

Văn, KHXH, T.Anh

 

 

 

 

A00

Toán, Lý, Hóa

 

 

 

 

 

A01

Toán, Lý, T.Anh

Từ học bạ

 

 

 

 

B00

Toán, Hóa, Sinh

THPT

 

10

Khoa học môi trường

7440301

D07

Toán, Hóa, T.Anh

 

40

A00

Toán, Lý, Hóa

Từ kêt quả thi THPT Quốc gia

 

 

 

B00

Toán, Hóa, Sinh

 

 

*

 

AI 6

Toán, KHTN, Văn

 

 

 

 

D90

Toán, KHTN, T.Anh

 

 

Tỗng chỉ tiêu các ngành đại học

220

 

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Viết bình luận: Đại học Bạc Liêu xét tuyển bổ sung năm 2018

  •  
Điểm chuẩn tất cả các trường ĐH