Đại học Bách khoa TPHCM tuyển sinh đào tạo tiến sĩ năm 2015

Trường Đại học Bách Khoa (ĐHBK), Đại học Quốc gia TP.HCM xin trân trọng thông báo tổ chức tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ năm 2015 – đợt 1 như sau:

1. ĐIỀU KIỆN DỰ XÉT TUYỂN & YÊU CẦU VỀ TRÌNH ĐỘ NGOẠI NGỮ CỦA NGƯỜI DỰ TUYỂN 
     Điều kiện dự tuyển:

1.1 Điều kiện văn bằng

- Có bằng thạc sĩ ngành phù hợp hoặc ngành gần với ngành đăng ký dự tuyển.

- Có bằng tốt nghiệp đại học hệ chính qui loại khá trở lên phù hợp với ngành đăng ký dự tuyển. Trường hợp này người dự tuyển phải thi thêm môn cơ bản và cơ sở của ngành cùng với kỳ thi tuyển sinh cao học. 
 
- Chi tiết về điều kiện văn bằng theo từng ngành dự tuyển xin tham khảo tại đây

1.2 Bài luận về hướng nghiên cứu

Trình bày về hướng nghiên cứu hoặc chủ đề nghiên cứu: tổng quan tình hình nghiên cứu liên quan; lý do tại sao chọn hướng nghiên cứu; mục tiêu, nhiệm vụ và kết quả nghiên cứu dự kiến; những kinh nghiệm, kiến thức, sự hiểu biết cũng như những chuẩn bị của người dự tuyển trong vấn đề hay lĩnh vực dự định nghiên cứu. Đề cương nghiên cứu được trình bày tối đa 10 trang trên khổ A4.
 
1.3 Cán bộ hướng dẫn

- Được tối thiểu 01 giảng viên của Trường ĐHBK đồng ý nhận hướng dẫn.

- Người hướng dẫn độc lập có chức danh phó giáo sư trở lên hay học vị tiến sĩ khoa học hoặc hai nhà khoa học có học vị tiến sĩ đồng hướng dẫn (danh sách cán bộ khoa học được công bố trên trang http://pgs.hcmut.edu.vn/gioi-thieu/doi-ngu-dao-tao).

1.4 Thư giới thiệu: Có hai thư giới thiệu của hai nhà khoa học có học vị tiến sĩ cùng ngành.

1.5 Phải có đủ trình độ ngoại ngữ để tham khảo tài liệu, tham gia hoạt động chuyên môn phục vụ nghiên cứu và thực hiện đề tài luận án.

1.6 Có giấy xác nhận của địa phương nơi cư trú xác nhận nhân thân tốt và hiện không vi phạm pháp luật.
 
 
2. YÊU CẦU VỀ TRÌNH ĐỘ NGOẠI NGỮ CỦA NGƯỜI DỰ TUYỂN

2.1 Người dự tuyển được xét miễn thi môn ngoại ngữ nếu có một trong các văn bằng, chứng chỉ sau đây:

      a. Bằng tốt nghiệp đại học, thạc sĩ hoặc tiến sĩ tại nước ngoài mà ngôn ngữ sử dụng trong đào tạo là 1 trong 5 ngoại ngữ Anh, Pháp, Nga, Đức, Trung.

      b. Bằng tốt nghiệp đại học, thạc sĩ hoặc tiến sĩ ở trong nước mà ngôn ngữ sử dụng trong đào tạo là 1 trong 5 ngoại ngữ Anh, Pháp, Nga, Đức, Trung không qua phiên dịch;

      c. Bằng tốt nghiệp đại học ngành ngoại ngữ;

      d. Có 1 trong các chứng chỉ ngoại ngữ dưới đây và các chứng chỉ phải còn trong thời hạn 2 năm, tính từ ngày cấp chứng chỉ đến ngày nộp hồ sơ dự thi.

        + Tiếng Anh: chứng chỉ TOEFL iTP 500, CBT 173, iBT 61  TOEIC 600 trở lên (do Viện Giáo dục Hoa kỳ -
           ETS cấp) ; IELTS 5.5 (do Hội đồng Anh, ĐH Cambridge, IDP- Úc cấp) ; FCE (Grade C) 60; 
           BEC Vantage 60; BULATS 60; chứng chỉ VNU-EPT cấp độ B2 (1).

        + Tiếng Pháp: Chứng chỉ DELF A4, DELF B1, B2; TCF niveau 2 trở lên. 
        + Tiếng Nga: Chứng chỉ TRKI cấp độ 3 trở lên. 
        + Tiếng Đức: Chứng chỉ ZD cấp độ 3 trở lên. 
        + Tiếng Trung: Chứng chỉ HSK cấp độ 5 trở lên. 


2.2 Người dự tuyển chưa có các văn bằng, chứng chỉ ngoại ngữ như qui định tại mục 2.1 phải đăng ký thi môn ngoại ngữ trong kỳ thi tuyển sinh.


     Yêu cầu chuyên môn tuyển sinh NCS 2015, xem chi tiết tại đây >>>
 
2. DANH MỤC CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO
    
29 ngành đào tạo xem chi tiết ở đây >>>
 
3. HỒ SƠ DỰ TUYỂN, THỜI GIAN THI, LỆ PHÍ DỰ THI

3.1. Hồ sơ dự tuyển:

 Thời gian phát hành hồ sơ: từ ngày 01/12/2014. Download tại đây >>> 

 Lệ phí hồ sơ: 60.000đ 

 Hồ sơ gồm:
     +    02 bản sao văn bằng, chứng chỉ ngoại ngữ (theo mục 2.1)
     +    02 bản sao bằng tốt nghiệp ĐH, 02 bản sao bảng điểm ĐH; 
     +    02 bản sao bằng Thạc sĩ, 02 bản sao bảng điểm Cao học;
     +    Bảng điểm các môn học bổ túc kiến thức hoặc chuyển đổi (nếu có);
     +    Lý lịch khoa học, 04 ảnh (3 x 4); 
     +    Phiếu khám sức khỏe; Giấy chứng nhận thuộc đối tượng chính sách (nếu có);
     +    06 bộ bài luận về hướng nghiên cứu. 
     +    Các công trình, bài báo khoa học liên quan đến đề tài nghiên cứu sinh;
     +    Giấy cam kết thực hiện qui định học tập – nghiên cứu của NCS;
     +    02 giấy nhận xét về năng lực chuyên môn của thí sinh do 02 nhà khoa học giới thiệu;
     +    Giấy chấp thuận đào tạo NCS của cán bộ dự kiến hướng dẫn NCS; Bộ môn/ Phòng TN đào tạo; Khoa quản lý ngành đào tạo.
 
 Tải hồ sơ về tại đây >>> hoặc tải hồ sơ đính kèm bên dưới.

3.2. Nộp hồ sơ xét tuyển

 Thời gian nhận hồ sơ: từ ngày 02/03/2015 → 10/04/2015

 Lệ phí xét tuyển:
     + Môn cơ bản, cơ sở: 120.000 đ / môn thi
     + Môn Anh văn (110 phút): 120.000 đ / môn (Ngoại ngữ khác theo mức thu của Trường ĐHKH Xã hội & Nhân văn)
     + Lệ phí xét tuyển: 200.000 đ / hồ sơ

3.3. Thời gian xét tuyển: tháng 05/2015
 
 
4. HÌNH THỨC ĐÀO TẠO, THỜI GIAN ĐÀO TẠO

4.1. Hình thức đào tạo: Tập trung toàn bộ thời gian cho học tập – nghiên cứu tại Trường. Trường hợp NCS không thể theo học tập trung liên tục và được Trường chấp nhận, thì NCS  phải dành ít nhất 12 tháng tập trung liên tục về Trường để thực hiện nội dung học tập – nghiên cứu. Khoảng thời gian và và lịch làm việc cụ thể của NCS do Tập thể hướng dẫn và Chủ nhiệm Bộ môn đào tạo qui định.

4.2. Thời gian đào tạo: Thời gian đào tạo chính thức của khóa đào tạo Tiến sĩ của NCS có bằng Thạc sĩ là 3 năm; chưa có bằng Thạc sĩ là 4 - 5 năm.
 
 
5. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TIẾN SĨ
 
Nghiên cứu sinh đã có bằng thạc sĩ
 
Năm NCS có bằng thạc sĩ ngành phù hợp NCS đã có bằng thạc sĩ ngành gần
 1 + Hoàn thành MH “Phương pháp NCKH nâng cao” và các MH thuộc CTĐT Tiến sĩ 
+ Hoàn thành 02 chuyên đề tiến sĩ và tiểu luận tổng quan
+ Hoàn thành MH “Phương pháp NCKH nâng cao”,
+ Hoàn thành các MH bổ sung (theo yêu cầu của HĐKH-ĐT Khoa)
+ Hoàn thành các MH thuộc CTĐT Tiến sĩ 
+ Hoàn thành 02 chuyên đề tiến sĩ và tiểu luận tổng quan
 2 + Nghiên cứu khoa học và thực hiện LATS
 3
+ Hoàn thành 02 bài báo khoa học công bố kết quả thực hiện LATS trên tạp chí khoa học theo qui định của trường
+ Bảo vệ LATS cấp Khoa; cấp Trường
 
Nghiên cứu sinh chưa có bằng thạc sĩ
 
Năm Nội dung
 1 + Hoàn thành các MH thuộc CTĐT Thạc sĩ 
+ Hoàn thành MH “Phương pháp NCKH nâng cao”
 2 + Hoàn thành các MH phục vụ LATS 
+ Hoàn thành Tiểu luận tổng quan và 02 CĐTS 
 3 + Nghiên cứu khoa học và thực hiện LATS
 4 + Hoàn thành 02 bài báo khoa học công bố kết quả thực hiện LATS trên tạp chí khoa học theo qui định của trường
+ Bảo vệ LATS cấp Khoa; cấp Trường
  
Theo Thethaohangngay

Viết bình luận: Đại học Bách khoa TPHCM tuyển sinh đào tạo tiến sĩ năm 2015

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247