Đại học Công đoàn công bố điểm chuẩn năm 2014

Ngày 11/8, Đại học Công đoàn đã công bố điểm trúng tuyển hệ đại học cũng như điểm trúng tuyển của hệ cao đẳng và hệ liên thông đại học cao đẳng năm 2014. Cụ thể, các em xem chi tiết dưới đây:

Điểm chuẩn Đại học Công đoàn năm 2014

ĐIỂM TRÚNG TUYỂN ĐẠI HỌC NĂM 2014

(Đây là điểm tuyển đối với HSPT khu vực 3)

Δ Khu vực = 0,5 điểm               Δ Đối tượng = 1,0 điểm 

TT

Ngành

Mã ngành

Khối

Điểm Trúng tuyển

Ghi chú

1

Quan hệ lao động

D340408

A

14,0

 

A1

14,0

D1

14,0

2

Bảo hộ Lao động

D850201

A

15,0

A1

16,0

3

Quản trị Kinh doanh

 

D340101

A

14,5

D1

14,5

4

Quản trị nhân lực

D340404

A

14,5

D1

14,5

5

Kế toán

D340301

A

15,0

D1

15,0

6

Tài chính Ngân hàng

D340201

A

16,0

D1

16,5

 

7

Xã hội học

D310301

C

14,5

D1

14,5

8

Công tác xã hội

D760101

C

16,5

D1

16,0

9

Luật

D380101

C

19,0

D1

17,0

ĐIỂM TRÚNG TUYỂN CAO ĐẲNG NĂM 2014

(Đây là điểm tuyển đối với HSPT khu vực 3)

Δ Khu vực = 0,5 điểm               Δ Đối tượng = 1,0 điểm  

STT

Ngành

Mã ngành

Khối

Điểm Trúng tuyển

Ghi chú

1

Quản trị Kinh doanh

C340101

A

10,0

 

D1

10,0

2

Kế toán

C340301

A

10,0

D1

10,0

3

Tài chính Ngân hàng

C340201

A

10,0

D1

10,0


ĐIỂM TRÚNG TUYỂN LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2014

(Đây là điểm tuyển đối với HSPT khu vực 3)

Δ Khu vực = 0,5 điểm               Δ Đối tượng = 1,0 điểm 

1. Liên thông Đại học:

TT

Ngành

Mã ngành

Khối

Điểm Trúng tuyển

Ghi chú

1

Quản trị Kinh doanh

D340101

A

14,0

 

D1

14,0

2

Kế toán

D340301

A

15,5

D1

16,0

3

Tài chính Ngân hàng

D340201

A

15,5

D1

15,5

 2. Liên thông Cao đẳng:

TT

Ngành

Mã ngành

Khối

Điểm Trúng tuyển

Ghi chú

1

Kế toán

C340301

A

10,0

 

Đăng kí nhận ngay Điểm chuẩn Đại Học Công Đoàn năm 2014 sớm nhất, Soạn tin:

DCL (dấu cách) LDA (dấu cách) Mãngành gửi 8712

Ví dụ: DCL  LDA  D850201 gửi 8712

Trong đó LDA là Mã trường

D850201 là mã ngành 

Nguồn: Đại học Công đoàn 


2k6 tham gia ngay Group Zalo chia sẻ tài liệu ôn thi và hỗ trợ học tập

Viết bình luận: Đại học Công đoàn công bố điểm chuẩn năm 2014

  •  
Điểm chuẩn tất cả các trường ĐH