Đại học công nghiệp quảng ninh công bố phương án tuyển sinh 2017

Năm 2017, Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh tuyển sinh đại học, liên thông trình độ cao đẳng lên đại học và văn bằng hai trình độ đại học hình thức vừa làm vừa học (hệ tại chức cũ) như sau:

2.1. Đối tượng tuyển sinh: Đã tốt nghiệp THPT theo hình thức giáo dục chính quy hoặc giáo dục thường xuyên và có đủ sức khỏe để học tập theo quy định hiện hành

2.2. Phạm vi tuyển sinh: Trong cả nước

2.3. Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển;

2.4. Chỉ tiêu tuyển sinh:

STT Trình độ đào tạo Mã ngành Ngành học Chỉ tiêu (dự kiến) Tổ hợp môn xét tuyển 1 Tổ hợp môn xét tuyển 2 Tổ hợp môn xét tuyển 3 Tổ hợp môn xét tuyển 4
Theo xét KQ thi THPT QG Theo phương thức khác Tổ hợp môn Môn chính Tổ hợp môn Môn chính Tổ hợp môn Môn chính Tổ hợp môn Môn chính
1 Trình độ đại học 52340101 Quản trị kinh doanh 20 30 Toán, Vật Lý, Hóa học Toán Toán, Vật lý, Tiếng Anh Toán Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh Toán Toán, Hóa học, Tiếng Anh Toán
2 Trình độ đại học 52340201 Tài chính – Ngân hàng 20 30 Toán, Vật Lý, Hóa học Toán Toán, Vật lý, Tiếng Anh Toán Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh Toán Toán, Hóa học, Tiếng Anh Toán
3 Trình độ đại học 52340301 Kế toán 80 120 Toán, Vật Lý, Hóa học Toán Toán, Vật lý, Tiếng Anh Toán Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh Toán Toán, Hóa học, Tiếng Anh Toán
4 Trình độ đại học 52480201 Công nghệ thông tin 40 60 Toán, Vật Lý, Hóa học Toán Toán, Vật lý, Tiếng Anh Toán Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh Toán Toán, Hóa học, Tiếng Anh Toán
5 Trình độ đại học 52510102 Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng 28 42 Toán, Vật Lý, Hóa học Toán Toán, Vật lý, Tiếng Anh Toán Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh Toán Toán, Hóa học, Tiếng Anh Toán
6 Trình độ đại học 52510201 Công nghệ kỹ thuật cơ khí 60 90 Toán, Vật Lý, Hóa học Toán Toán, Vật lý, Tiếng Anh Toán Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh Toán Toán, Hóa học, Tiếng Anh Toán
7 Trình độ đại học 52510301 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 220 330 Toán, Vật Lý, Hóa học Toán Toán, Vật lý, Tiếng Anh Toán Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh Toán Toán, Hóa học, Tiếng Anh Toán
8 Trình độ đại học 52510303 Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 100 150 Toán, Vật Lý, Hóa học Toán Toán, Vật lý, Tiếng Anh Toán Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh Toán Toán, Hóa học, Tiếng Anh Toán
9 Trình độ đại học 52520501 Kỹ thuật địa chất 20 30 Toán, Vật Lý, Hóa học Toán Toán, Vật lý, Tiếng Anh Toán Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh Toán Toán, Hóa học, Tiếng Anh Toán
10 Trình độ đại học 52520503 Kỹ thuật trắc địa - bản đồ 20 30 Toán, Vật Lý, Hóa học Toán Toán, Vật lý, Tiếng Anh Toán Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh Toán Toán, Hóa học, Tiếng Anh Toán
11 Trình độ đại học 52520601 Kỹ thuật mỏ 40 60 Toán, Vật Lý, Hóa học Toán Toán, Vật lý, Tiếng Anh Toán Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh Toán Toán, Hóa học, Tiếng Anh Toán
12 Trình độ đại học 52520607 Kỹ thuật tuyển khoáng 32 48 Toán, Vật Lý, Hóa học Toán Toán, Vật lý, Tiếng Anh Toán Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh Toán Toán, Hóa học, Tiếng Anh Toán

Theo thethaohangngay

Viết bình luận: Đại học công nghiệp quảng ninh công bố phương án tuyển sinh 2017

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!