Đại học Công nghiệp TP.HCM thông báo tuyển sinh bổ sung năm 2019

Ngày 16/8 Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM thông báo tuyển sinh bổ sung năm 2019, thời gian từ 16/8 đến 23/8/2019. Cụ thể như sau:

Đại học Công nghiệp TP.HCM thông báo tuyển sinh bổ sung năm 2019

Trường Công nghiệp TP.HCM thông báo xét tuyển bổ sung hệ đại học chính quy năm 2019 như sau:

Dai hoc Cong nghiep TP.HCM thong bao tuyen sinh bo sung nam 2019

Theo TTHN

Viết bình luận: Đại học Công nghiệp TP.HCM thông báo tuyển sinh bổ sung năm 2019

  •  
Điểm chuẩn tất cả các trường Đại học