Đại học Đại Nam công bố đề án tuyển sinh 2023

Năm 2023, Trường Đại học Đại Nam tổ chức xét tuyển theo 4 phương thức sau: Sử dụng kết quả 03 môn từ kết quả thi tốt nghiệp THPT theo tổ hợp đăng ký để xét tuyển; Sử dụng kết quả 03 môn từ kết quả học tập lớp 12 THPT theo tổ hợp đăng ký để xét tuyển; Xét tuyển thẳng,...

>>> XEM CHI TIẾT ĐỀ ÁN TUYỂN SINH ĐH ĐẠI NAM 2023 TẠI ĐÂY

1.1. Đối tượng, điều kiện tuyển sinh:

Thí sinh có đủ điều kiện tham gia tuyển sinh theo Điều 5, Chương I Quy chế tuyển sinh đại
học, tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục mầm non (ban hành kèm theo Thông tư số 08/TT-BGDĐT ngày 06/6/2022) và đạt các tiêu chí xét tuyển của Trường theo từng phương thức xét tuyển.

1.2. Phạm vi tuyển sinh: tuyển sinh trong cả nước.

1.3. Phương thức tuyển sinh:

Năm 2023, Trường Đại học Đại Nam tổ chức xét tuyển theo 4 phương thức sau:

1.3.1. Phương thức 1: Sử dụng kết quả 03 môn từ kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT theo tổ hợp đăng ký để xét tuyển.

a. Chỉ tiêu: 30% tổng chỉ tiêu cho từng ngành

b. Đối tượng xét tuyển: Ngoài các điều kiện chung theo quy định, thí sinh đăng ký xét tuyển cần đáp ứng các điều kiện bắt buộc sau để được xét tuyển theo phương thức này:

- Thí sinh phải tốt nghiệp THPT hoặc tương đương;

- Có kết quả thi đáp ứng ngưỡng đảm bảo chất lượng do Trường quy định sau khi có kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023, riêng Khối ngành Sức khỏe do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định.

Thí sinh phải tốt nghiệp THPT và có kết quả thi đáp ứng ngưỡng đảm bảo chất lượng do trường quy định sau khi có kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023, riêng Khối ngành Sức khỏe do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định.

1.3.2. Phương thức 2: Sử dụng kết quả 03 môn từ kết quả học tập lớp 12 THPT theo tổ hợp đăng ký để xét tuyển.

a. Chỉ tiêu: 60% tổng chỉ tiêu cho từng ngành

b. Đối tượng xét tuyển: Ngoài các điều kiện chung theo quy định, thí sinh đăng ký xét tuyển cần đáp ứng các điều kiện bắt buộc sau để được xét tuyển theo phương thức này:

- Thí sinh phải tốt nghiệp THPT hoặc tương đương;

- Có kết quả 03 môn xét tuyển từ kết quả học tập lớp 12 THPT đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng:

+ Ngành Y khoa, Dược học phải có học lực lớp 12 xếp loại Giỏi hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 8,0 trở lên và tổng điểm 3 môn theo tổ hợp xét tuyển đạt từ 24 điểm trở lên.

+ Ngành Điều dưỡng phải có học lực lớp 12 xếp loại Khá trở lên hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 6,5 trở lên và tổng điểm 3 môn theo tổ hợp xét tuyển đạt từ 19,5 điểm trở lên.

+ Các ngành còn lại: tổng điểm 3 môn theo tổ hợp xét tuyển đạt từ 18 điểm trở lên.

1.3.3. Phương thức 3: Xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Nhà trường.

a. Chỉ tiêu: 5% tổng chỉ tiêu cho từng ngành

b. Đối tượng xét tuyển: Ngoài các điều kiện chung theo quy định, thí sinh đăng ký xét tuyển cần đáp ứng các điều kiện bắt buộc sau để được xét tuyển theo phương thức này:

- Thí sinh phải tốt nghiệp THPT hoặc tương đương;

- Đạt một trong các quy định về xét tuyển thẳng được quy định tại Điều 8 Quy chế Tuyển sinh đại học của Trường Đại học Đại Nam.

1.3.4. Phương thức 4: Xét tuyển thí sinh tốt nghiệp THPT nước ngoài.

a. Chỉ tiêu: 5% tổng chỉ tiêu cho từng ngành

b. Đối tượng xét tuyển: Ngoài các điều kiện chung theo quy định, thí sinh đăng ký xét tuyển cần đáp ứng các điều kiện bắt buộc sau để được xét tuyển theo phương thức này:

- Thí sinh phải tốt nghiệp THPT của nước ngoài hoặc ở Việt Nam. Căn cứ kết quả học tập THPT của thí sinh, Hiệu trưởng Trường Đại học Đại Nam xem xét quyết định cho vào học.

Ghi chú: Việc cân đối tỷ lệ % chỉ tiêu cho từng ngành và từng phương thức tuyển sinh sẽ được Hội đồng tuyển sinh điều chỉnh cho phù hợp với tình hình thực tế;

2.1.4. Chỉ tiêu tuyển sinh: Chỉ tiêu theo Ngành/Nhóm ngành, theo từng phương thức xét tuyển và trình độ đào tạo.

Dai hoc Dai Nam cong bo de an tuyen sinh 2023

Dai hoc Dai Nam cong bo de an tuyen sinh 2023

Dai hoc Dai Nam cong bo de an tuyen sinh 2023

Dai hoc Dai Nam cong bo de an tuyen sinh 2023

Dai hoc Dai Nam cong bo de an tuyen sinh 2023

Dai hoc Dai Nam cong bo de an tuyen sinh 2023

Dai hoc Dai Nam cong bo de an tuyen sinh 2023

Dai hoc Dai Nam cong bo de an tuyen sinh 2023

Dai hoc Dai Nam cong bo de an tuyen sinh 2023

Dai hoc Dai Nam cong bo de an tuyen sinh 2023

Dai hoc Dai Nam cong bo de an tuyen sinh 2023

Dai hoc Dai Nam cong bo de an tuyen sinh 2023

Dai hoc Dai Nam cong bo de an tuyen sinh 2023

Dai hoc Dai Nam cong bo de an tuyen sinh 2023

Dai hoc Dai Nam cong bo de an tuyen sinh 2023

Dai hoc Dai Nam cong bo de an tuyen sinh 2023

Dai hoc Dai Nam cong bo de an tuyen sinh 2023

Dai hoc Dai Nam cong bo de an tuyen sinh 2023

Theo TTHN

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Viết bình luận: Đại học Đại Nam công bố đề án tuyển sinh 2023

  •  
Điểm chuẩn tất cả các trường ĐH