Đại học Điều Dưỡng Nam Định công bố tuyển sinh bổ sung năm 2019

Chỉ tiêu xét tuyển bổ sung đợt 1 trường Đại học Điều Dưỡng Nam Định năm 2019, trong đó tuyển bổ sung 174 chỉ tiêu đối với ngành điều dưỡng.

Đại học Điều Dưỡng Nam Định công bố tuyển sinh bổ sung năm 2019

3. Thời gian xét tuyển:

- Nhận đăng ký xét tuyển bổ sung đợt 1: từ 26/8 đến 6/9/2019

- Công bố điểm trúng tuyển bổ sung đợt 1: trước 11/9/2019

- Thí sinh trúng tuyển bổ sung đợt 1 xác nhận nhập học: trước 17h00 ngày 17/9/2019 (theo dấu bưu điện nếu nộp qua bưu điện) tại phòng Đào tạo Đại học.

- Thời gian nhập học: 23/9/2019

Dai hoc Dieu Duong Nam Dinh cong bo tuyen sinh bo sung nam 2019

Theo TTHN

Viết bình luận: Đại học Điều Dưỡng Nam Định công bố tuyển sinh bổ sung năm 2019

  •  
Điểm chuẩn tất cả các trường Đại học