Đại học Đồng Tháp hướng dẫn nộp hồ sơ nhập học 2022

Trường Đại học Đồng Tháp hướng dẫn nộp hồ sơ nhập học khóa tuyển sinh năm 2022. Thời gian nộp hồ sơ nhập học từ ngày 19/9 đến ngày 23/9.

Đại học Đồng Tháp hướng dẫn nộp hồ sơ nhập học 2022

Dai hoc Dong Thap huong dan nop ho so nhap hoc 2022

Dai hoc Dong Thap huong dan nop ho so nhap hoc 2022

Theo TTHN

Viết bình luận: Đại học Đồng Tháp hướng dẫn nộp hồ sơ nhập học 2022

  •  
Điểm chuẩn tất cả các trường Đại học