Đại học Giao thông vận tải TPHCM xét tuyển bổ sung năm 2022

Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Giao thông vận tải TP. Hồ Chí Minh (mã trường GTS) thông báo tuyển sinh đợt bổ sung đại học chính quy năm 2022, chi tiết như sau:

Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Giao thông vận tải TP. Hồ Chí Minh (mã trường GTS) thông báo tuyển sinh đợt bổ sung đại học chính quy năm 2022, chi tiết như sau:

Dai hoc Giao thong van tai TPHCM xet tuyen bo sung nam 2022

Dai hoc Giao thong van tai TPHCM xet tuyen bo sung nam 2022

Dai hoc Giao thong van tai TPHCM xet tuyen bo sung nam 2022

Dai hoc Giao thong van tai TPHCM xet tuyen bo sung nam 2022

Theo TTHN

Viết bình luận: Đại học Giao thông vận tải TPHCM xét tuyển bổ sung năm 2022

  •  
Điểm chuẩn tất cả các trường Đại học