Đại học Hà Tĩnh công bố danh sách trúng tuyển 2022

Trường Đại học Hà Tĩnh thông báo danh sách thí sinh trúng tuyển hệ đại học chính quy năm 2022.

Đại học Hà Tĩnh công bố danh sách trúng tuyển 2022

Dai hoc Ha Tinh cong bo danh sach trung tuyen 2022

Dai hoc Ha Tinh cong bo danh sach trung tuyen 2022

Dai hoc Ha Tinh cong bo danh sach trung tuyen 2022

Dai hoc Ha Tinh cong bo danh sach trung tuyen 2022

Dai hoc Ha Tinh cong bo danh sach trung tuyen 2022

Dai hoc Ha Tinh cong bo danh sach trung tuyen 2022

Dai hoc Ha Tinh cong bo danh sach trung tuyen 2022

Dai hoc Ha Tinh cong bo danh sach trung tuyen 2022

Theo TTHN

Viết bình luận: Đại học Hà Tĩnh công bố danh sách trúng tuyển 2022

  •  
Điểm chuẩn tất cả các trường Đại học