Đại học Hải Dương công bố thông tin tuyển sinh năm 2022

Chi tiết các phương án tuyển sinh đại học của trường đại học Hải Dương năm 2022 như sau:

Dai hoc Hai Duong cong bo thong tin tuyen sinh nam 2022

2.2. Phương thức tuyển sinh

- Phương thức 1: Xét tuyển căn cứ kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 Tổng điểm các môn trong tổ hợp xét tuyển cộng với điểm ưu tiên (khu vực, đối tượng) phải đạt ngưỡng đảm bảo đầu vào theo từng ngành cụ thể.
- Phương thức 2: Xét tuyển căn cứ kết quả học tập THPT (Học bạ) Tổng điểm trung bình cả năm lớp 12 của các môn trong tổ hợp xét tuyển cộng với điểm ưu tiên (khu vực, đối tượng) đạt 15.5 điểm trở lên.
- Phương thức 3: Xét tuyển thẳng
Lưu ý: Xét trúng tuyển theo thứ tự tru tiên điểm từ cao xuống thấp đến khi đảm bảo chỉ tiêu tuyển sinh theo từng phương thức.
2.3. Tổ chức tuyển sinh
2.3.1. Xét tuyển căn cứ kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 Thời gian; hồ sơ; hình thức nhận ĐKXT; các điều kiện xét tuyển theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo,
2.3.2. Xét tuyển căn cứ kết quả học tập THPT (Học bạ)
Thí sinh đăng ký xét tuyển và nộp hồ sơ trực tiếp tại Trường hoặc đăng ký xét tuyển trực tuyến tại trang website http://tuyensinh.uhd.edu.vn hoặc trên Cổng thông tin của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Cổng dịch vụ công quốc gia.
- Lịch tuyển sinh:
+ Đợt 1: từ 15.3.2022 - 31.7.2022
+ Đợt 2: từ 01.8.2022 - 31.8.2022
+ Đợt 3: từ 01.9.2022 - 30.9.2022
+ Đợt 4: từ 01.10.2022 - 31.10.2022
+ Đợt 5: từ 01.11.2022 - 15.12.2022
- Hồ sơ xét tuyển gồm:
+ Phiếu đăng ký xét tuyển đại học chính quy (theo mẫu của Trường).
+ Học bạ THPT (Bản photo chứng thực).
+ Bằng tốt nghiệp THPT (Bản photo chứng thực) hoặc Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời đối với thí sinh tốt nghiệp năm 2022.
+ Giấy tờ tru tiên (Bản photo chứng thực - nếu có).
+ 01 phong bì có dán tem, ghi sẵn địa chỉ, số điện thoại của thí sinh.
2.3.3. Xét tuyển thẳng: Thời gian; hồ sơ; hình thức nhận ĐKXT; các điều kiện xét tuyển theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
2.4. Lệ phí xét tuyển theo quy định hiện hành: 25.000 đồng/nguyện vọng.

3. TUYỂN SINH LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC CHÍNH QUY (TỪ TRUNG CẤP, CAO ĐẲNG LÊN ĐẠI HỌC)
3.1. Ngành đào tạo, tổ hợp xét tuyển và đối tượng tuyển sinh

Dai hoc Hai Duong cong bo thong tin tuyen sinh nam 2022
 Dai hoc Hai Duong cong bo thong tin tuyen sinh nam 2022

3.2. Phương thức tuyển sinh

- Phương thức 1: Xét tuyển căn cứ kết quả học tập THPT (Học bạ) Tổng điểm trung bình cả năm lớp 12 của các môn trong tổ hợp xét tuyển cộng với điểm ưu tiên (khu vực, đối tượng) đạt 15.5 điểm trở lên.
- Phương thức 2: Xét tuyển căn cứ kết quả học tập toàn khóa giai đoạn học Trung cấp Cao đẳng của thí sinh.
Điểm trung bình chung tích lũy toàn (điểm trung bình chung học tập toàn khóa) khóa lớn hơn hoặc bằng 5.0 (năm) đối với thang điểm 10 hoặc lớn hơn hoặc bằng 2.0 (hai) với thang điểm 4,
Lưu ý: Xét trúng tuyển theo thứ tự ưu tiên điểm từ cao xuống thấp đến khi đảm bảo chỉ tiêu tuyển sinh theo từng phương thức.
3.3. Tổ chức tuyển sinh
- Lịch tuyển sinh:
+ Đợt 1: từ 15.3.2022 - 15.5.2022
+ Đợt 2: từ 16.5.2022 - 31.72022
+ Đợt 3: từ 01.8.2022 - 31.8.2022
+ Đợt 4: từ 01.9.2022 - 30.9.2022
+ Đợt 5: từ 01.10.2022 - 31.10.2022
+ Đợt 6: từ 01.11.2022 - 15.12.2022
- Hồ sơ xét tuyển gồm:
+ Phiếu đăng ký xét tuyển đại học liên thông (theo mẫu của Trường)
+ Học bạ THPT (Bản photo chứng thực - áp dụng với phương thức xét tuyển kết quả học tập THPT).
+ Bằng tốt nghiệp THPT (Bản photo chứng thực - áp dụng với phương thức xét tuyến kết quả học tập THPT).
+ Bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng (Bản photo chứng thực)
+ Bảng điểm trung cấp, cao đẳng (Bản photo chứng thực)
+ Chứng chỉ Giáo dục thể chất (Bản photo chứng thực - nếu có)
+ Chứng chỉ Giáo dục quốc phòng - An ninh (Bản photo chíng thực - nếu có)
+ Các giấy tờ tru tiên (Bản photo chứng thực - nếu có)
+ 01 phong bì có dán tem, ghi sẵn địa chỉ, số điện thoại của thí sinh.
3.4. Lệ phí
- Lệ phí xét tuyển theo quy định hiện hành: 25.000 đồng/nguyện vọng.
- Lệ phí xét miễn và công nhận giá trị chuyển đổi kết quả học tập đại học chính quy:
4. TUYỂN SINH TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY ĐỐI VỚI NGƯỜI CÓ BẰNG ĐẠI HỌC

Dai hoc Hai Duong cong bo thong tin tuyen sinh nam 2022
4.2. Phương thức tuyển sinh:

- Phương thức 1: Xét tuyển căn cứ kết quả học tập THPT (Học bạ) Tổng điểm trung bình cả năm lớp 12 của các môn trong tổ hợp xét tuyển cộng với điểm ưu tiên (khu vực, đối tượng) đạt 15.5 điểm trở lên.
- Phương thức 2: Xét tuyển căn cứ kết quả học tập toàn khóa giai đoạn học Đại học của thí sinh. Điểm trung bình chung tích lũy toàn (điểm trung bình chung học tập toàn khóa) khóa lớn hơn hoặc bằng 5.0 (năm) đối với thang điểm 10 hoặc lớn hơn hoặc bằng 2.0 (hai) với thang điểm 4.
Lưu ý: Xét trúng tuyển theo thứ tự ưu tiên điểm từ cao xuống thấp đến khi đảm bảo chỉ tiêu tuyển sinh theo từng phương thức.

4.3. Tổ chức tuyển sinh
- Lịch tuyển sinh:
+ Đợt 1: từ 15.3 2022 - 15.5.2022
+ Đợt 2: từ 16.5.2022 - 31.7.2022
+ Đợt 3: từ 01.8.2022 - 31.8.2022
+ Đợt 4: từ 01.9.2022 - 30.9.2022
+ Đợt 5: từ 01.10.2022 - 31.10.2022
+ Đợt 6: từ 01.11.2022 - 15.12.2022
- Hồ sơ xét tuyển gồm:
+ Phiếu đăng ký xét tuyển đại học chính quy đối với người có bằng đại học (theo mẫu của Trường).
+ Học bạ THPT (Bản photo chíng thực - áp dụng với phương thức xét tuyển kết quả học tập THPT).
+ Bằng tốt nghiệp THPT (Bản photo chứng thực - áp dụng với phương thức xét tuyển kết quả học tập THPT).
+ Bằng tốt nghiệp đại học (Bản photo chứng thực).
+ Bảng điểm đại học (Bản photo chứng thực).
+ Bằng tốt nghiệp và bảng điểm trung cấp cao đẳng (Bản photo chứng thực - nếu có).
+ Chứng chỉ Giáo dục thể chất (Bản photo chứng thực - nếu có).
+ Chứng chỉ Giáo dục quốc phòng - An ninh (Bản photo chứng thực - nếu có).
+ Các giấy tờ tru tiên (Bản photo chứng thực - nếu có).
+ 01 phong bì có dán tem, ghi sẵn địa chỉ, số điện thoại của thí sinh.

 >>> XEM THÊM: ĐIỂM CHUẨN CÁC NĂM GẦN ĐÂY ĐẠI HỌC HẢI DƯƠNG

 Theo TTHN

Viết bình luận: Đại học Hải Dương công bố thông tin tuyển sinh năm 2022

  •  
Lộ Trình Học Sớm 12 - Luyện Thi ĐH