Đại học Hải Phòng công bố phương án tuyển sinh năm 2017

Năm 2017, trường có tổng chỉ tiêu xét tuyển là 2.975 trong đó có 2.900 chỉ tiêu Đại học và 75 chỉ tiêu Cao đẳng

THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY NĂM 2017

Ký hiệu trường: THP

Địa chỉ:             Số 171 Phan Đăng Lưu - Kiến An - Hải Phòng.

Điện thoại: (031)3.591.574 nhánh 101;                         Fax: (031)3.876.893;

Hotline:            01698.171.171 hoặc 01223.171.171; Email: pktdbcl@dhhp.edu.vn;

Website:            dhhp.edu.vn hoặc tuyensinh.dhhp.edu.vn

1. Đối tượng tuyển sinh:

Thí sinh đủ điều kiện tốt nghiệp THPT hoặc tương đương và đạt ngưỡng chất lượng đầu vào do Bộ GD&ĐT quy định.

2. Phạm vi tuyển sinh:

Tuyển sinh trong cả nước, riêng đối với ngành Sư phạm chỉ tuyển thí sinh có hộ khẩu thường trú tại Hải Phòng. Hộ khẩu thường trú phải được đăng ký trước ngày dự thi THPT quốc gia.

3. Phương thức tuyển sinh:

Kết hợp thi tuyển và xét tuyển; Ghi chú: Thi tuyển sinh chỉ áp dụng cho Môn thi Năng khiếu của các ngành: Giáo dục Mầm non, Giáo dục Thể chất, Kiến trúc.

4. Chỉ tiêu tuyển sinh:

STT Trình độ đào tạo Mã ngành Ngành học Chỉ tiêu (dự kiến) Tổ hợp môn xét tuyển 1 Tổ hợp môn xét tuyển 2 Tổ hợp môn xét tuyển 3 Tổ hợp môn xét tuyển 4
Theo xét KQ thi THPT QG Theo phương thức khác Tổ hợp môn Môn chính Tổ hợp môn Môn chính Tổ hợp môn Môn chính Tổ hợp môn Môn chính
1 Trình độ cao đẳng 51140201 Giáo dục Mầm non.
Chỉ xét tuyển thí sinh có hộ khẩu tại Hải Phòng. Môn Năng khiếu gồm 03 phần thi: Hát, Kể chuyện, Đọc diễn cảm. Thời gian nhận ĐK từ 01/5/2017 đến 21/7/2017. Chi tiết xem tại dhhp.edu.vn
35 0 Ngữ văn, Toán, Đọc diễn cảm - Hát   Ngữ văn, Đọc - kể, Hát   Toán, KHXH, Năng khiếu      
2 Trình độ cao đẳng 51140202 Giáo dục Tiểu học.
Chỉ xét tuyển thí sinh có hộ khẩu tại Hải Phòng.
40 0 Toán, Vật Lý, Hóa học   Ngữ văn, Toán, Vật lí   Ngữ văn, Toán, Hóa học   Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh  
3 Trình độ đại học 52140201 Giáo dục Mầm non
Chỉ xét tuyển thí sinh có hộ khẩu tại Hải Phòng. Môn Năng khiếu gồm 03 phần thi: Hát, Kể chuyện, Đọc diễn cảm. Thời gian nhận ĐK từ 01/5/2017 đến 21/7/2017. Chi tiết xem tại dhhp.edu.vn
80 0 Ngữ văn, Toán, Đọc diễn cảm - Hát   Ngữ văn, Đọc - kể, Hát   Toán, KHXH, Năng khiếu      
4 Trình độ đại học 52140202 Giáo dục Tiểu học
Chỉ xét tuyển thí sinh có hộ khẩu tại Hải Phòng.
135 0 Toán, Vật Lý, Hóa học   Ngữ văn, Toán, Vật lí   Ngữ văn, Toán, Hóa học   Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh  
5 Trình độ đại học 52140205 Giáo dục Chính trị
Chỉ xét tuyển thí sinh có hộ khẩu tại Hải Phòng.
25 0 Toán, Vật Lý, Hóa học   Toán, Hóa học, Sinh học    Ngữ văn, Toán, Giáo dục công dân   Ngữ văn, Toán, Khoa học xã hội  
6 Trình độ đại học 52140206 Giáo dục Thể chất
Chỉ xét tuyển thí sinh có hộ khẩu tại Hải Phòng. Môn Năng khiếu nhân hệ số 2.  Môn NK gồm 02 phần thi: Bật cao tại chỗ; Chạy 100m. Thời gian nhận ĐK từ 01/5/2017 đến 21/7/2017. Xem tại dhhp.edu.vn
13 12 Toán, Sinh học, Năng khiếu TDTT  Năng khiếu 2 Toán, NK TDTT1, NK TDTT2 Năng khiếu 2        
7 Trình độ đại học 52140209 Sư phạm Toán học
Chỉ xét tuyển thí sinh có hộ khẩu tại Hải Phòng.
35 0 Toán, Vật Lý, Hóa học   Toán, Vật lý, Tiếng Anh   Ngữ văn, Toán, Vật lí   Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh  
8 Trình độ đại học 52140211 Sư phạm Vật lý
Chỉ xét tuyển thí sinh có hộ khẩu tại Hải Phòng.
25 0 Toán, Vật Lý, Hóa học   Toán, Vật lý, Tiếng Anh   Ngữ văn, Toán, Vật lí   Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh  
9 Trình độ đại học 52140212 Sư phạm Hóa học
Chỉ xét tuyển thí sinh có hộ khẩu tại Hải Phòng.
30 0 Toán, Vật Lý, Hóa học   Toán, Hóa học, Sinh học    Ngữ văn, Toán, Hóa học   Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh  
10 Trình độ đại học 52140217 Sư phạm Ngữ văn
Chỉ xét tuyển thí sinh có hộ khẩu tại Hải Phòng.
35 0 Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí     Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh   Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh   Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Anh  
11 Trình độ đại học 52140219 Sư phạm Địa lý
Chỉ xét tuyển thí sinh có hộ khẩu tại Hải Phòng.
30 0 Toán, Vật Lý, Hóa học   Toán, Hóa học, Sinh học    Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí     Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh  
12 Trình độ đại học 52140231 Sư phạm Tiếng Anh
Chỉ xét tuyển thí sinh có hộ khẩu tại Hải Phòng. Môn Tiếng Anh nhân hệ số 2
70 0 Toán, Vật lý, Tiếng Anh Tiếng Anh Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh Tiếng Anh Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh Tiếng Anh Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Anh Tiếng Anh
13 Trình độ đại học 52220113 Việt Nam học
Tuyển sinh toàn quốc. Các chuyên ngành: Văn hóa Du lịch, Quản trị Du lịch, Hướng dẫn Du lịch
100 100 Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí     Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh   Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh   Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Anh  
14 Trình độ đại học 52220201 Ngôn ngữ Anh
Tuyển sinh toàn quốc. Môn Tiếng Anh nhân hệ số 2
75 75 Toán, Vật lý, Tiếng Anh Tiếng Anh Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh Tiếng Anh Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh Tiếng Anh Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Anh Tiếng Anh
15 Trình độ đại học 52220204 Ngôn ngữ Trung Quốc
Tuyển sinh toàn quốc. Môn Tiếng Anh, Tiếng Nga, Tiếng Pháp, Tiếng Trung nhân hệ số 2
55 55 Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh Tiếng Anh Ngữ văn, Toán, Tiếng Nga Tiếng Nga Ngữ văn, Toán, Tiếng Pháp Tiếng Pháp Ngữ văn, Toán, Tiếng Trung Tiếng Trung
16 Trình độ đại học 52220330 Văn học
Tuyển sinh toàn quốc.
20 20 Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí     Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh   Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh   Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Anh  
17 Trình độ đại học 52310101 Kinh tế
Tuyển sinh toàn quốc. Các chuyên ngành: Kinh tế Vận tải và dịch vụ; Kinh tế ngoại thương; Kinh tế Xây dựng; Quản lý Kinh tế
125 125 Toán, Vật Lý, Hóa học   Toán, Vật lý, Tiếng Anh   Ngữ văn, Toán, Vật lí   Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh  
18 Trình độ đại học 52340101 Quản trị kinh doanh
Tuyển sinh toàn quốc. Các chuyên ngành: Quản trị Kinh doanh; Quản trị Tài chính Kế toán; Quản trị Marketing
125 125 Toán, Vật Lý, Hóa học   Toán, Vật lý, Tiếng Anh   Ngữ văn, Toán, Vật lí   Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh  
19 Trình độ đại học 52340201 Tài chính – Ngân hàng
Tuyển sinh toàn quốc. Các chuyên ngành: Tài chính doanh nghiệp, Ngân hàng; Tài chính – Bảo hiểm; Thẩm định giá
75 75 Toán, Vật Lý, Hóa học   Toán, Vật lý, Tiếng Anh   Ngữ văn, Toán, Vật lí   Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh  
20 Trình độ đại học 52340301 Kế toán
Tuyển sinh toàn quốc. Các chuyên ngành: Kế toán doanh nghiệp; Kế toán kiểm toán
125 125 Toán, Vật Lý, Hóa học   Toán, Vật lý, Tiếng Anh   Ngữ văn, Toán, Vật lí   Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh  
21 Trình độ đại học 52420101 Sinh học
Tuyển sinh toàn quốc. Các chuyên ngành: Đa dạng sinh học và phát triển bền vững; Sinh học biển
15 15 Toán, Vật Lý, Hóa học   Toán, Hóa học, Sinh học    Ngữ văn, Toán, Hóa học   Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh  
22 Trình độ đại học 52420201 Công nghệ sinh học
Tuyển sinh toàn quốc.
25 25 Toán, Vật Lý, Hóa học   Toán, Hóa học, Sinh học    Ngữ văn, Toán, Hóa học   Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh  
23 Trình độ đại học 52460101 Toán học
Tuyển sinh toàn quốc. Các chuyên ngành: Toán học; Toán – Tin ứng dụng
30 30 Toán, Vật Lý, Hóa học   Toán, Vật lý, Tiếng Anh   Ngữ văn, Toán, Vật lí   Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh  
24 Trình độ đại học 52480201 Công nghệ thông tin
Tuyển sinh toàn quốc. Các chuyên ngành: Công nghệ thông tin; Truyền thông và mạng máy tính; Hệ thống thông tin
90 90 Toán, Vật Lý, Hóa học   Toán, Vật lý, Tiếng Anh   Ngữ văn, Toán, Vật lí   Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh  
25 Trình độ đại học 52510103 Công nghệ kỹ thuật xây dựng
Tuyển sinh toàn quốc. Chuyên ngành: Kỹ sư Xây dựng dân dụng và công nghiệp
50 50 Toán, Vật Lý, Hóa học   Toán, Vật lý, Tiếng Anh   Ngữ văn, Toán, Vật lí   Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh  
26 Trình độ đại học 52510202 Công nghệ chế tạo máy
Tuyển sinh toàn quốc. Chuyên ngành: Kỹ sư Cơ khí chế tạo
30 30 Toán, Vật Lý, Hóa học   Toán, Vật lý, Tiếng Anh   Ngữ văn, Toán, Vật lí   Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh  
27 Trình độ đại học 52510203 Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử
Tuyển sinh toàn quốc.
30 30 Toán, Vật Lý, Hóa học   Toán, Vật lý, Tiếng Anh   Ngữ văn, Toán, Vật lí   Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh  
28 Trình độ đại học 52510301 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử
Tuyển sinh toàn quốc. Chuyên ngành: Kỹ sư Điện công nghiệp và dân dụng
45 45 Toán, Vật Lý, Hóa học   Toán, Vật lý, Tiếng Anh   Ngữ văn, Toán, Vật lí   Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh  
29 Trình độ đại học 52510303 Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa
Tuyển sinh toàn quốc. Chuyên ngành: Kỹ sư Điện Tự động Công nghiệp, Kỹ sư Tự động Hệ thống điện
45 45 Toán, Vật Lý, Hóa học   Toán, Vật lý, Tiếng Anh   Ngữ văn, Toán, Vật lí   Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh  
30 Trình độ đại học 52510401 Công nghệ kỹ thuật hóa học
Tuyển sinh toàn quốc. Các chuyên ngành: Công nghệ kỹ thuật môi trường; Công nghệ Silicat
15 15 Toán, Vật Lý, Hóa học   Toán, Hóa học, Sinh học    Ngữ văn, Toán, Hóa học   Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh  
31 Trình độ đại học 52580102 Kiến trúc
Tuyển sinh toàn quốc. Môn Năng khiếu nhân hệ số 2. Môn Năng khiếu có 01 phần thi: Vẽ mỹ thuật. Thời gian nhận đăng ký từ 01/5/2017 đến 21/7/2017. Chi tiết xem tại dhhp.edu.vn
20 20 Toán, Vật lí, Vẽ Mỹ thuật Năng khiếu 3 Toán, Ngữ văn, Vẽ Mỹ thuật Năng khiếu 3        
32 Trình độ đại học 52620105 Chăn nuôi
Tuyển sinh toàn quốc. Chuyên ngành: Kỹ sư Chăn nuôi
20 20 Toán, Vật Lý, Hóa học   Toán, Hóa học, Sinh học    Ngữ văn, Toán, Hóa học   Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh  
33 Trình độ đại học 52620110 Khoa học cây trồng
Tuyển sinh toàn quốc. Chuyên ngành: Kỹ sư Nông học
20 20 Toán, Vật Lý, Hóa học   Toán, Hóa học, Sinh học    Ngữ văn, Toán, Hóa học   Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh  
34 Trình độ đại học 52620301 Nuôi trồng thủy sản
Tuyển sinh toàn quốc. Chuyên ngành: Kỹ sư Nuôi trồng thủy sản
20 20 Toán, Vật Lý, Hóa học   Toán, Hóa học, Sinh học    Ngữ văn, Toán, Hóa học   Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh  
35 Trình độ đại học 52760101 Công tác xã hội
Tuyển sinh toàn quốc.
50 50 Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí     Ngữ văn, Toán, Vật lí   Ngữ văn, Toán, Hóa học   Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh  


Theo thethaohangngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K7 luyện thi Tn THPT - ĐGNL - ĐGTD

>> Lộ Trình Sun 2025 - 3IN1 - 1 lộ trình ôn 3 kì thi (Luyện thi TN THPT & ĐGNL; ĐGTD) tại Tuyensinh247.com. Đầy đủ theo 3 đầu sách, Thầy Cô giáo giỏi, 3 bước chi tiết: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng đáp ứng mọi kì thi.

Viết bình luận: Đại học Hải Phòng công bố phương án tuyển sinh năm 2017

  •  
Điểm chuẩn tất cả các trường ĐH