Đại học Hoa Lư thông báo xét bổ sung đợt 1 năm 2018

Căn cứ vào kết quả tuyển sinh đợt 1, trường Đại học Hoa Lư thông báo xét bổ sung đợt 1 năm 2018, các em cùng xem chi tiết tại đây:

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HOA LƯ

 

 

Các ngành đào tạo đại học:

 

 

Sư phạm Ngữ Văn

7140209

C00; D15; D14; D66

Giáo dục Chính trị

7140205

C00; D66; C19; C20

Giáo dục Tiểu học

7140202

D01; C00; A00; A01

Giáo dục Mầm non

7140201

M00

Kế toán

7340301

A00; A01; D01; D07

Quản trị kinh doanh

7340101

A00; A01; D01; D07

Việt Nam học
(Chuyên ngành văn hóa du lịch)

7310630

C00; D15; D14; D66

Các ngành đào tạo cao đẳng:

 

 

Giáo dục tiểu học

 

51140202

D01; C00; A00; A01

Viết bình luận: Đại học Hoa Lư thông báo xét bổ sung đợt 1 năm 2018

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!