Đại học Hoa Lư tuyển sinh năm học 2017

Phương thức 1: Xét tuyển kết quả từ kỳ thi THPT quốc gia. Riêng ngành Giáo dục Mầm non xét kết quả 2 môn văn và toán của kỳ thi THPT Quốc gia kết hợp với kết quả thi môn năng khiếu.

1. Thông tin chung về trường

Tên trường, mã trường, sứ mệnh, địa chỉ trụ sở và địa chỉ trang web

Tên trường: Trường Đại học Hoa Lư.  

Mã trường: DNB                    

Sứ mệnh: Trường Đại học Hoa Lư thành trường Đại học công lập đa ngành, đa cấp, đa lĩnh vực; là trung tâm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, trung tâm nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Ninh Bình và các địa phương khác.

Địa chỉ: Xã Ninh Nhất, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình.

  Điện thoại hỗ trợ, tư vấn tuyển sinh

: 0303.892.701; 01299.397.877 

Địa chỉ trang web: hluv.edu.vn

2. Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước

3. Phương thức tuyển sinh

        - Phương thức 1: Xét tuyển kết quả từ kỳ thi THPT quốc gia. Riêng ngành Giáo dục Mầm non xét kết quả 2 môn văn và toán của kỳ thi THPT Quốc gia kết hợp với kết quả thi môn năng khiếu.

        - Phương thức 2: Xét tuyển kết quả học tập ở lớp 12 trường THPT (xét học bạ). Riêng ngành Giáo dục Mầm non lấy kết quả học tập 2 môn văn và toán kết hợp với kết quả thi môn năng khiếu.

        * Môn năng khiếu thí sinh phải đăng ký dự thi tại trường Đại học Hoa Lư hoặc các trường Đại học khác để lấy kết quả xét tuyển. Đối với hệ cao đẳng Giáo dục Mầm non thí sinh có thể sử dụng kết quả thi năng khiếu ở các trường cao đẳng khác để xét tuyển.

4. Thông tin về ngành, mã ngành, tổ hợp môn xét tuyển năm 2017

STT Trình độ đào tạo Mã ngành Ngành học Chỉ tiêu (dự kiến) Tổ hợp môn xét tuyển 1 Tổ hợp môn xét tuyển 2 Tổ hợp môn xét tuyển 3 Tổ hợp môn xét tuyển 4
Theo xét KQ thi THPT QG Theo phương thức khác Tổ hợp môn Tổ hợp môn Tổ hợp môn Tổ hợp môn
1 Trình độ cao đẳng 51140201 Giáo dục Mầm non. 15 15 Ngữ văn, Toán, Đọc diễn cảm - Hát      
2 Trình độ cao đẳng 51140202 Giáo dục Tiểu học. 20 20 Toán, Vật Lý, Hóa học Toán, Vật lý, Tiếng Anh Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí   Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh
3 Trình độ cao đẳng 51140231 Sư phạm Tiếng Anh. 15 15 Toán, Vật lý, Tiếng Anh Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Anh
4 Trình độ đại học 52140201 Giáo dục Mầm non 40 40 Ngữ văn, Toán, Đọc diễn cảm - Hát      
5 Trình độ đại học 52140202 Giáo dục Tiểu học 45 45 Toán, Vật Lý, Hóa học Toán, Vật lý, Tiếng Anh Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí   Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh
6 Trình độ đại học 52140205 Giáo dục Chính trị 10 10 Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí   Ngữ văn, Lịch sử, Giáo dục công dân Ngữ văn, Địa lí, Giáo dục công dân Ngữ văn, Giáo dục công dân, Tiếng Anh
7 Trình độ đại học 52140209 Sư phạm Toán học 10 10 Toán, Vật Lý, Hóa học Toán, Vật lý, Tiếng Anh Toán, Hóa học, Tiếng Anh Toán, Sinh học, Tiếng Anh
8 Trình độ đại học 52140211 Sư phạm Vật lý 10 10 Toán, Vật Lý, Hóa học Toán, Vật lý, Tiếng Anh Toán, Vật lí, Sinh học  
9 Trình độ đại học 52140212 Sư phạm Hóa học 10 10 Toán, Vật Lý, Hóa học Toán, Hóa học, Sinh học  Toán, Hóa học, Tiếng Anh  
10 Trình độ đại học 52140213 Sư phạm Sinh học 10 10 Toán, Vật lí, Sinh học Toán, Hóa học, Sinh học  Toán, Sinh học, Tiếng Anh  
11 Trình độ đại học 52140217 Sư phạm Ngữ văn 10 10 Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí   Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Anh Ngữ văn, Giáo dục công dân, Tiếng Anh
12 Trình độ đại học 52220113 Việt Nam học 25 25 Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí   Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Anh Ngữ văn, Giáo dục công dân, Tiếng Anh
13 Trình độ đại học 52340101 Quản trị kinh doanh 15 15 Toán, Vật Lý, Hóa học Toán, Vật lý, Tiếng Anh Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh Toán, Hóa học, Tiếng Anh
14 Trình độ đại học 52340301 Kế toán 35 35 Toán, Vật Lý, Hóa học Toán, Vật lý, Tiếng Anh Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh Toán, Hóa học, Tiếng Anh

5. Thời gian xét tuyển và thi tuyển môn năng khiếu:

- Đối với các ngành sử dụng kết quả kỳ thi THPT quốc gia để xét tuyển: các đợt xét tuyển thực hiện theo quy định về thời gian xét tuyển của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Đối với các ngành sử dụng kết quả học tập ở THPT để xét tuyển, thời gian dự kiến như sau:

            + Đợt 1: xét tuyển vào ngày 13 tháng 7 năm 2017. Thời gian nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển từ ngày 01/7/2017 đến ngày 12/7/2017.

            + Đợt 2, 3, 4: cùng thời gian với lịch xét tuyển của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Môn năng khiếu (ngành Giáo dục Mầm non) được tổ chức thi tại trường Đại học Hoa Lư, thời gian dự kiến như sau:

+ Đợt 1: thi tuyển vào ngày 08 và 09 tháng 7 năm 2017. Thời gian nhận hồ sơ thi tuyển môn năng khiếu từ ngày 02/5/2017 đến ngày 02/7/2017.

+ Đợt 2: thi tuyển vào ngày 26, 27 tháng 8 năm 2017. Thời gian nhận hồ sơ từ 10/7/2017 đến ngày 22/8/2017.

6. Quy định về hồ sơ, hình thức nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển và thi tuyển môn năng khiếu :

* Quy định về hồ sơ

- Đối với thí sinh sử dụng kết quả kỳ thi THPT quốc gia để xét tuyển hồ sơ gồm:       

+ Giấy chứng nhận kết quả kỳ thi THPT quốc gia (bản chính hoặc bản phô tô).

+ Phiếu đăng ký xét tuyển (theo mẫu)

+ Giấy chứng nhận kết quả thi năng khiếu-bản chính (đối với thí sinh đăng ký xét tuyển vào ngành Giáo dục Mầm non).

+ 01 phong bì thư có dán tem, ghi rõ địa chỉ, số điện thoại người nhận

Riêng các thí sinh đăng ký xét tuyển trực tuyến qua phần mềm của Bộ Giáo dục và Đào tạo nộp hồ sơ sau khi có kết quả xét tuyển.

- Đối với thí sinh sử dụng kết quả học tập ở THPT để xét tuyển (xét học bạ), hồ sơ gồm:

+ Bản sao học bạ phổ thông trung học (có công chứng): 01 bản.

+ Bản sao bằng tốt nghiệp hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT tạm thời.

+ Phiếu đăng ký xét tuyển theo quy định (theo mẫu).

+ Giấy chứng nhận ưu tiên (nếu có).

+ 01 phong bì thư có dán tem và ghi rõ địa chỉ, số điện thoại người nhận.

Các biểu mẫu hồ sơ đăng ký xét tuyển thí sinh có thể lấy tại website của trường Đại học Hoa Lư hoặc lấy trực tiếp trại phòng Đào tạo-QLKH. Riêng hồ sơ dự thi môn năng khiếu (đọc, kể diễn cảm và hát) được phát hành tại Phòng Đào tạo-QLKH, trường Đại học Hoa Lư.

* Hình thức nhận hồ sơ:

            - Nộp trực tiếp tại Phòng Đào tạo - QLKH, trường Đại học Hoa Lư (xã Ninh Nhất, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình);

            - Gửi phát nhanh qua bưu điện về Phòng Đào tạo - QLKH, trường Đại học Hoa Lư (xã Ninh Nhất, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình).

            - Đăng ký xét tuyển qua phần mềm xét tuyển của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

            * Lệ phí đăng ký xét tuyển và thi tuyển môn năng khiếu: theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

7. Chính sách ưu tiên và các tiêu chí phụ trong xét tuyển:

Các thí sinh thuộc diện tuyển thẳng và ưu tiên trong xét tuyển được thực hiện theo quy chế tuyển sinh năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Đối với các thí sinh có điểm xét tuyển bằng nhau nhà trường ưu tiên các thí sinh có điểm trung bình của 3 năm học ở trường THPT của các môn đăng ký xét tuyển cao hơn. Riêng ngành Giáo dục Mầm non, nhà trường ưu tiên thí sinh có điểm môn năng khiếu cao hơn.

8. Các thông tin khác.

* Các lần tuyển sinh trong năm.

Năm 2017 và các năm tiếp theo, trường tổ chức tuyển sinh đại học, cao đẳng chính quy 2 lần trong năm. Lần tuyển sinh thứ nhất được thực hiện vào tháng 7 và tháng 8 theo lịch tuyển sinh đại học, cao đẳng chính quy của Bộ Giáo dục và Đào tạo; lần tuyển sinh thứ hai được tổ chức vào tháng 12 hàng năm.

Dự kiến thời gian nhận hộ sơ đăng ký xét tuyển trong lần tuyển sinh thứ hai năm 2017 vào trường Đại học Hoa Lư từ ngày 15/11/2017 đến ngày 10/12/2017; thời gian xét tuyển vào ngày 11, 12/12/2017. Chỉ tiêu, các ngành tuyển sinh và các thông tin khác nhà trường sẽ báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo; được đăng công khai trên website của trường.

            * Lợi ích của người học khi học tập tại Trường Đại học Hoa Lư:

Được đảm bảo đầy đủ các quyền lợi theo quy định pháp luật (học bổng khuyến khích học tập, trợ cấp xã hội, miễn giảm học phí và các ưu đãi khác đối với sinh viên các gia đình khó khăn); được tham gia sinh hoạt tại các câu lạc bộ sinh viên (Câu lạc bộ học thuật, Câu lạc bộ nghề nghiệp, Câu lạc bộ nghiên cứu khoa học…); được tham gia các phong trào thanh niên, sinh viên do Đoàn thanh niên và Hội sinh viên của Nhà trường tổ chức; được tham gia lớp học cảm tình Đảng để xét kết nạp Đảng trong trường trên cơ sở thành tích học tập, tu dưỡng, rèn luyện đạo đức và phấn đấu.

            * Cơ hội việc làm:

Đối với các ngành đào tạo sư phạm: Sinh viên sau khi tốt nghiệp sẽ là giáo viên dạy học ở các cấp học tương ứng với trình độ đã được đào tạo, đáp ứng yêu cầu của giáo dục trong những thập kỷ tới. Có thể tiếp tục học lên các trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ tương ứng với các chuyên ngành, trình độ đã được đào tạo hoặc tham gia quản lí giáo dục, quản lý chuyên môn ở các trường, phòng, Sở giáo dục cũng như các lĩnh vực có liên quan khác.

Đối với các ngành đào tạo ngoài sư phạm: Sinh viên sau khi tốt nghiệp sẽ đảm nhận các công việc tương ứng với các ngành nghề trình độ được đào tạo, đáp ứng yêu cầu của các lĩnh vực có liên quan; có thể tiếp tục học lên các trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ tương ứng với các chuyên ngành, trình độ đã được đào tạo.

Riêng đối với ngành Việt Nam học với chương trình Văn hóa – Du lịch, sinh viên sau khi tốt nghiệp có thể được tuyển dụng làm chuyên viên, cán bộ quản lý văn hóa, du lịch tại các xã, phường, huyện, thị, thành phố, các trung tâm văn hóa, du lịch; hướng dẫn viên du lịch; cán bộ nghiên cứu văn hóa hoặc làm giảng viên trong các cơ sở đào tạo ngành Việt Nam học, trình độ từ cao đẳng đến đại học.

Theo thethaohangngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K7 luyện thi Tn THPT - ĐGNL - ĐGTD

>> Lộ Trình Sun 2025 - 3IN1 - 1 lộ trình ôn 3 kì thi (Luyện thi TN THPT & ĐGNL; ĐGTD) tại Tuyensinh247.com. Đầy đủ theo 3 đầu sách, Thầy Cô giáo giỏi, 3 bước chi tiết: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng đáp ứng mọi kì thi.

Viết bình luận: Đại học Hoa Lư tuyển sinh năm học 2017

  •  
Điểm chuẩn tất cả các trường ĐH