Đại học Khoa học - ĐH Thái Nguyên xét tuyển bổ sung đợt 1- 2019

Trường Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên nhận hồ sơ xét tuyển đại học hệ chính quy năm 2019 (xét tuyển bổ sung đợt 1) theo kết quả thi THPT quốc gia và theo học bạ THPT như sau:

 Đại học Khoa học - ĐH Thái Nguyên xét tuyển bổ sung đợt 1- 2019

Hội đồng tuyển sinh đại học hệ chính quy Trường Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên thông báo xét tuyển bổ sung đại học năm 2019 (xét tuyển bổ sung đợt 1) theo kết quả thi THPT quốc gia và theo học bạ THPT (Điểm trúng tuyển đã bao gồm điểm ưu tiên khu vực và đối tượng). Cụ thể như sau:

TT

Ngành

(mã ngành)

Chương trình đào tạo

Mã tổ hợp xét tuyển

Chỉ tiêu xét tuyển bổ sung

Ngưỡng điểm xét tuyển bổ sung đợt 1

Theo điểm thi THPT quốc gia 2019

Theo

học bạ THPT

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC

(MÃ TRƯỜNG: DTZ)

1

Luật

(7380101)

Luật

C00,

C14,

D01,

D84

80

14

18

Luật tài chính ngân hàng

Luật thương mại quốc tế

2

Khoa học quản lý

(7340401)

Quản lý hành chính công

C00,

C14,

D01,

D84

30

13,5

18

Quản lý nhân lực

Quản lý doanh nghiệp 

Quản lý Văn hóa – Thể thao

3

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

(7810103)

Quản trị lữ hành

C00,

C04,

C14,

D01

50

14

18

Quản trị Nhà hàng - Khách sạn

4

Du lịch

(7810101)

Hướng dẫn du lịch

C00,

C04,

C14,

D01

50

14

18

Nhà hàng - Khách sạn

6

Công nghệ sinh học

(7420201)

Kỹ thuật xét nghiệm Y - Sinh

B00,

B04,

C18,

D08,

30

15

18

7

Ngôn ngữ Anh

(7220201)

Ngôn ngữ Anh

D01,

D14,

D15,

D66

50

13,5

18

Tiếng Anh du lịch

8

Hoá dược

(7720203)

Hóa dược liệu

A11,

B00,

C17,

D01

25

13,5

18

Phân tích kiểm nghiệm và tiêu chuẩn hoá dược phẩm

9

Công nghệ kỹ thuật Hoá học

(7510401)

Công nghệ hóa phân tích

A11,

B00,

C17,

D01

25

13,5

18

Công nghệ hóa thực phẩm

10

Quản lý Tài nguyên và Môi trường

(7850101)

Quản lý đất đai

và Kinh doanh bất động sản

A00,

B00,

C14,

D01

30

13,5

18

Quản lý Tài nguyên

và Môi trường

11

Khoa học môi trường

(7440301)

Công nghệ xử lý ô nhiễm môi trường

A00,

B00,

C14,

D01

30

13,5

18

An toàn, sức khỏe

và môi trường 

1        12

Địa lý tự nhiên

(7440217)

Hệ thống thông tin địa lý

C00, C04

C20,

D01

30

13,5

18

13

Toán ứng dụng

(7460112)

Toán kinh tế

A00,

C14,

D01,

D84

20

13,5

18

14

Công tác xã hội

(7760101)

Công tác xã hội

C00,

C14,

D01,

D84

50

13,5

18

15

Văn học

(7229030)

Văn học ứng dụng

C00, C14,

D01, D84

30

13,5

18

16

Lịch sử

(7229010)

Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam

C00,

C14,

D01,

D84

30

13,5

18

Xây dựng Đảng và Quản lý nhà nước

17

Báo chí

(7320101)

Báo chí

C00, C14,

D01, D84

30

13,5

18

18

Thông tin - Thư viện

(7320201)

Thư viện - Thiết bị trường học

C00,

C14,

D01,

D84

30

13,5

18

Thư viện - Quản lý văn thư

Ghi chú:

- Thời hạn nhận hồ sơ: Trước 17h00 ngày 30/8/2019.

- Hình thức đăng ký xét tuyển:

         + Đăng ký trực tuyến tại website: http://tuyensinh.tnus.edu.vn/;

                                                  Facebook: https://www.facebook.com/DHKHDHTN

    + Gọi vào số điện thoại hỗ trợ: 0989821199;

+ Đăng ký trực tiếp tại (hoặc gửi qua đường bưu điện về) Văn phòng tuyển sinh, Trường Đại học Khoa học, Phường Tân Thịnh, TP. Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên.Hồ sơ ĐKXT gồm:Phiếu ĐKXT (thí sinh tải mẫu tại website: http://tuyensinh.tnus.edu.vn/article/mau-don-to-khai); Phiếu điểm (Xét tuyển theo điểm thi); Học bạ (Xét tuyển theo học bạ); Giấy chứng nhận kết quả thi THPT.

      - Tổ hợp môn theo mã: Toán, Vật lí, Hóa học (A00); Toán, Hoá học, GDCD (A11); Toán, Hóa học, Sinh học (B00); Toán, Sinh học, GDCD (B04); Toán, Sinh học, Tiếng Anh (D08); Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí (C00); Ngữ văn, Toán, Địa lí (C04); Ngữ văn, Toán, GDCD (C14); Ngữ văn, Hóa học, GDCD (C17); Ngữ văn, Sinh học, GDCD (C18); Ngữ văn, Địa lí, GDCD (C20); Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh (D01); Toán, Sinh học, Tiếng Anh (D08); Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh (D14); Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Anh (D15); Ngữ văn, GDCD, Tiếng Anh (D66); Toán, GDCD, Tiếng Anh  (D84).

 

 Theo TTHN

 

 

Hội đồng tuyển sinh đại học hệ chính quy Trường Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên thông báo xét tuyển bổ sung đại học năm 2019 (xét tuyển bổ sung đợt 1) theo kết quả thi THPT quốc gia và theo học bạ THPT (Điểm trúng tuyển đã bao gồm điểm ưu tiên khu vực và đối tượng). Cụ thể như sau:

TT

Ngành

(mã ngành)

Chương trình đào tạo

Mã tổ hợp xét tuyển

Chỉ tiêu xét tuyển bổ sung

Ngưỡng điểm xét tuyển bổ sung đợt 1

Theo điểm thi THPT quốc gia 2019

Theo

học bạ THPT

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC

(MÃ TRƯỜNG: DTZ)

1

Luật

(7380101)

Luật

C00,

C14,

D01,

D84

80

14

18

Luật tài chính ngân hàng

Luật thương mại quốc tế

2

Khoa học quản lý

(7340401)

Quản lý hành chính công

C00,

C14,

D01,

D84

30

13,5

18

Quản lý nhân lực

Quản lý doanh nghiệp 

Quản lý Văn hóa – Thể thao

3

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

(7810103)

Quản trị lữ hành

C00,

C04,

C14,

D01

50

14

18

Quản trị Nhà hàng - Khách sạn

4

Du lịch

(7810101)

Hướng dẫn du lịch

C00,

C04,

C14,

D01

50

14

18

Nhà hàng - Khách sạn

6

Công nghệ sinh học

(7420201)

Kỹ thuật xét nghiệm Y - Sinh

B00,

B04,

C18,

D08,

30

15

18

7

Ngôn ngữ Anh

(7220201)

Ngôn ngữ Anh

D01,

D14,

D15,

D66

50

13,5

18

Tiếng Anh du lịch

8

Hoá dược

(7720203)

Hóa dược liệu

A11,

B00,

C17,

D01

25

13,5

18

Phân tích kiểm nghiệm và tiêu chuẩn hoá dược phẩm

9

Công nghệ kỹ thuật Hoá học

(7510401)

Công nghệ hóa phân tích

A11,

B00,

C17,

D01

25

13,5

18

Công nghệ hóa thực phẩm

10

Quản lý Tài nguyên và Môi trường

(7850101)

Quản lý đất đai

và Kinh doanh bất động sản

A00,

B00,

C14,

D01

30

13,5

18

Quản lý Tài nguyên

và Môi trường

11

Khoa học môi trường

(7440301)

Công nghệ xử lý ô nhiễm môi trường

A00,

B00,

C14,

D01

30

13,5

18

An toàn, sức khỏe

và môi trường 

1        12

Địa lý tự nhiên

(7440217)

Hệ thống thông tin địa lý

C00, C04

C20,

D01

30

13,5

18

13

Toán ứng dụng

(7460112)

Toán kinh tế

A00,

C14,

D01,

D84

20

13,5

18

14

Công tác xã hội

(7760101)

Công tác xã hội

C00,

C14,

D01,

D84

50

13,5

18

15

Văn học

(7229030)

Văn học ứng dụng

C00, C14,

D01, D84

30

13,5

18

16

Lịch sử

(7229010)

Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam

C00,

C14,

D01,

D84

30

13,5

18

Xây dựng Đảng và Quản lý nhà nước

17

Báo chí

(7320101)

Báo chí

C00, C14,

D01, D84

30

13,5

18

18

Thông tin - Thư viện

(7320201)

Thư viện - Thiết bị trường học

C00,

C14,

D01,

D84

30

13,5

18

Thư viện - Quản lý văn thư

Ghi chú:

- Thời hạn nhận hồ sơ: Trước 17h00 ngày 30/8/2019.

- Hình thức đăng ký xét tuyển:

         + Đăng ký trực tuyến tại website: http://tuyensinh.tnus.edu.vn/;

                                                  Facebook: https://www.facebook.com/DHKHDHTN

    + Gọi vào số điện thoại hỗ trợ: 0989821199;

+ Đăng ký trực tiếp tại (hoặc gửi qua đường bưu điện về) Văn phòng tuyển sinh, Trường Đại học Khoa học, Phường Tân Thịnh, TP. Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên.Hồ sơ ĐKXT gồm:Phiếu ĐKXT (thí sinh tải mẫu tại website: http://tuyensinh.tnus.edu.vn/article/mau-don-to-khai); Phiếu điểm (Xét tuyển theo điểm thi); Học bạ (Xét tuyển theo học bạ); Giấy chứng nhận kết quả thi THPT.

      - Tổ hợp môn theo mã: Toán, Vật lí, Hóa học (A00); Toán, Hoá học, GDCD (A11); Toán, Hóa học, Sinh học (B00); Toán, Sinh học, GDCD (B04); Toán, Sinh học, Tiếng Anh (D08); Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí (C00); Ngữ văn, Toán, Địa lí (C04); Ngữ văn, Toán, GDCD (C14); Ngữ văn, Hóa học, GDCD (C17); Ngữ văn, Sinh học, GDCD (C18); Ngữ văn, Địa lí, GDCD (C20); Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh (D01); Toán, Sinh học, Tiếng Anh (D08); Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh (D14); Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Anh (D15); Ngữ văn, GDCD, Tiếng Anh (D66); Toán, GDCD, Tiếng Anh  (D84).

 

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Viết bình luận: Đại học Khoa học - ĐH Thái Nguyên xét tuyển bổ sung đợt 1- 2019

  •  
Điểm chuẩn tất cả các trường ĐH