Đại học Kinh Bắc tuyển sinh năm 2022

Trường Đại học Kinh Bắc công bố chỉ tiêu tuyển sinh năm 2022 và phương thức tuyển sinh, theo đó trường dành 30% chỉ tiêu xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT 2022.

1.            Tuyển sinh chính quy trình độ đại học, trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non chính quy (không bao gồm liên thông chính quy từ TC, CĐ lên ĐH, ĐH đối với người có bằng ĐH; từ TC lên CĐ, CĐ ngành Giáo dục Mầm non đối với người có bằng CĐ)

                Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương

                Phạm vi tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước

                Phương thức tuyển sinh

Phương thức 1: Xét tuyển sử dụng kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 (30% chỉ tiêu)

Phương thức 2: Xét tuyển sử dụng kết quả Học bạ THPT

+ Xét điểm TBC của 3 học kỳ (2 học kỳ lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12)

+ Xét điểm TBC năm lớp 12

Phương thức 3: Xét tuyển kết quả Học bạ THPT kết hợp đánh giá năng lực đối với ngành Dược học và Y học cổ truyền

a)    Chỉ tiêu tuyển sinh đối với từng ngành/nhóm ngành/khối ngành tuyển sinh; theo từng phương thức tuyển sinh và trình độ đào tạo. 

 

 

 

Stt

 

 

Trình độ đào tạo

 

 

Mã ngành

 

 

 

Ngành học

Chỉ tiêu

(dự kiến)

Tổ hợp môn

xét tuyển 1

Tổ hợp môn

xét tuyển 2

Tổ hợp môn

xét tuyển 3

Tổ hợp môn

xét tuyển 4

Theo xét kết quả thi THPT

 

Theo phương thức khác

 

Tổ hợp môn

 

 

Môn chính

 

Tổ hợp môn

 

 

Môn chính

 

Tổ hợp môn

 

 

Môn chính

 

Tổ hợp môn

 

 

Môn chính

Khối ngành 3

1

Đại học

7340301

Kế toán

50

150

A00

 

D01

 

A01

 

C04

 

2

Đại học

7340201

Tài chính

ngân hàng

30

70

A00

 

D01

 

A01

 

C04

 

3

Đại học

7340101

Quản trị

kinh doanh

50

200

A00

 

D01

 

A01

 

C04

 

4

Đại học

7380107

Luật kinh

tế

50

200

A00

 

A01

 

D01

 

C00

 

 

Đại học

7380101

Luật

50

150

A00

 

A01

 

D01

 

C00

 

Khối ngành 5

5

Đại học

7480201

Công nghệ

thông tin

50

150

A00

 

D01

 

A01

 

C04

 

 

6

 

Đại học

 

7510302

Công nghệ kỹ thuật điện tử viễn

thông

 

10

 

40

 

A00

 

 

D01

 

 

A01

 

 

C04

 

 

7

Đại học

7580302

Quản lý

xây dựng

10

40

A00

 

A01

 

D01

 

C04

 

8

Đại học

7580101

Kiến trúc

10

40

V00

 

V01

 

V02

 

V03

 

Khối ngành 6

9

Đại học

7720201

Dược học

50

200

A00

 

A01

 

B00

 

D90

 

10

Đại học

7720115

Y học cổ

truyền

50

200

A00

 

A01

 

B00

 

D90

 

Khối ngành 7

 

11

 

Đại học

 

7810103

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ

hành

 

50

 

150

 

A00

 

 

A01

 

 

D01

 

 

C00

 

12

Đại học

7310205

Quản lý

Nhà nước

30

70

A00

 

A01

 

D01

 

C00

 

13

Đại học

7220201

Ngôn ngữ

Anh

50

150

D01

 

A01

 

D14

 

D10

 

Ghi chú:

-       Chỉ tiêu giữa các phương thức xét tuyển và giữa các ngành sẽ được điều chuyển trong tổng chỉ tiêu đã đăng ký đảm bảo năng lực đào tạo của từng ngành

-       Các ngành không đăng ký chỉ tiêu tuyển sinh đợt 1: Tài chính ngân hàng, Công nghệ kỹ thuật điện tử viễn thông, Kiến trúc, Quản lý nhà nước, Thiết kế đồ hoạ, Thiết kế nội thất, Thiết kế thời trang.

        Ngưỡng đảm bảo đầu vào, điều kiện nhận hồ sơ xét tuyển

                Ngưỡng đảm bảo chất lượng

a)   Phương thức 1: Theo điểm kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022:

-    Đối với ngành Dược học và ngành Y học cổ truyền: Theo ngưỡng đảm bảo chất lượng của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

-   Đối với các ngành khác: Tổng điểm các môn theo tổ hợp xét tuyển đạt từ 15,0 điểm trở lên

b)   Phương thức 2: Theo kết quả Học bạ THPT:

-   Đối với các ngành khác:

+ Điểm trung bình chung (TBC) của 3 học kỳ (2 học kỳ lớp 11 và học kỳ 1 lớp

12) đạt từ 6.0 trở lên hoặc tổng điểm các môn theo tổ hợp xét tuyển từ 18 điểm trở lên

+ Điểm TBC lớp 12 đạt từ 6.0 trở lên hoặc tổng điểm các môn theo tổ hợp xét tuyển từ 18 điểm trở lên.

- Đối với ngành Dược học và Y học cổ truyền: Thí sinh tốt nghiệp THPT có học lực lớp 12 xếp loại Giỏi hoặc điểm trung bình cộng các môn theo tổ hợp xét tuyển đạt từ 8.0 trở lên của 3 học kỳ (2 học kỳ lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12) hoặc của năm lớp 12.

c)   Phương thức 3: Kết hợp kết quả Học bạ THPT và đánh giá năng lực đối với ngành Dược học và Y học cổ truyền:

- Thí sinh tốt nghiệp THPT phải có học lực lớp 12 xếp loại khá hoặc điểm trung bình cộng các môn theo tổ hợp xét tuyển đạt từ 6.5 trở lên

-   Tham gia kỳ thi đánh giá năng lực của Trường Đại học Kinh Bắc

-   Ngưỡng đảm bảo đầu vào tùy theo từng đợt cụ thể

        Các thông tin cần thiết khác để thí sinh ĐKXT vào các ngành của trường

Mã ngành, tổ hợp xét tuyển

 

Ngành đào tạo

Mã ngành

 

Tổ hợp môn xét tuyển

Mã tổ hợp môn

 

1.Kế toán

 

7340301

1-   Toán, Vật lí, Hóa

2-   Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh 3- Toán, Vật lí, Tiếng Anh

4- Toán, Ngữ văn, Địa lý

A00 D01 A01

C04

 

2. Tài chính - Ngân hàng

 

7340201

1-   Toán, Vật lí, Hóa

2-   Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh 3- Toán, Vật lí, Tiếng Anh

4- Toán, Ngữ văn, Địa lý

A00 D01 A01

C04

 

3. Quản trị kinh doanh

 

7340101

1-   Toán, Vật lí, Hóa.

2-   Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh 3- Toán, Vật lí, Tiếng Anh

A00 D01

A01


 

 

4- Toán, Ngữ văn, Địa lý.

C04

 

 

1- Toán, Vật lí, Hóa.

A00

4. Quản trị dịch vụ Du lịch và

Lữ hành.

7810103

2-   Toán, Vật lí, Tiếng Anh

3-   Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

A01

D01

 

 

4- Văn, Lịch sử, Địa lý.

C00

 

 

1-

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh.

D01

5. Ngôn ngữ Anh

7220201

2-

3-

Toán, Vật lí, Tiếng Anh.

Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh

A01

D14

 

 

4-

Toán, Địa lý, Tiếng Anh.

D10

 

 

1- Toán, Vật lí, Hóa.

A00

6. Luật Kinh tế

7380107

2-   Toán, Vật lí, Tiếng Anh

3-   Toán, Ngữ văn,Tiếng Anh

A01

D01

 

 

4- Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý.

C00

 

 

1- Toán, Vật lí, Hóa.

A00

7. Quản lý Nhà nước

7310205

2-   Toán, Vật lí, Tiếng Anh

3-   Toán, Ngữ văn,Tiếng Anh

A01

D01

 

 

4- Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý.

C00

 

 

1- Toán, Vật lí, Hóa

A00

8. Công nghệ thông tin

7480201

2-   Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

3-   Toán, Vật lí, Tiếng Anh

D01

A01

 

 

4- Toán, Ngữ văn, Địa lý

C04

 

 

1- Toán, Vật lí, Hóa

A00

9. Công nghệ kỹ thuật điện tử,

truyền thông

7510302

2-   Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

3-   Toán, Vật lí, Tiếng Anh

D01

A01

 

 

4- Toán, Ngữ văn, Địa lý

C04

 

 

1- Toán, Vật lí, Hóa

A00

10. Quản lý xây dựng

7580302

2-   Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

3-   Toán, Vật lí, Tiếng Anh

D01

A01

 

 

4- Toán, Ngữ văn, Địa lý

C04

 

 

1- Toán, Vật lí, Vẽ Mỹ thuật.

V00

11. Kiến trúc

7580101

2-   Toán, Ngữ văn, Vẽ Mĩ thuật.

3-   Toán, Tiếng Anh, Vẽ Mĩ thuật

V01

V02

 

 

4- Toán, Hóa, Vẽ Mĩ thuật.

V03

12.Thiết kế đồ họa

7210403

1- Ngữ văn và các môn Hình họa

 

13. Thiết kế thời trang

7210404

1- Ngữ văn và các môn Hình họa

 

14. Thiết kế nội thất

7580108

1- Ngữ văn và các môn Hình họa

 


 

15. Dược học

 

7720201

1-      Toán, Vật lí, Hóa

2-      Toán, Vật lí, Tiếng Anh 3- Toán, Hóa, Sinh

4- Toán, Tiếng Anh, KHTN

A00 A01 B00 D90

 

16. Y học cổ truyền

 

7720115

1-      Toán, Vật lí, Hóa

2-      Toán, Vật lí, Tiếng Anh 3- Toán, Hóa, Sinh

4- Toán, Tiếng Anh, KHTN

A00 A01 B00 D90

* Các ngành năng khiếu

Riêng đối với các môn năng khiếu thí sinh có thể sử dụng điểm năng khiếu của các trường Đại học khác hoặc tham gia sơ tuyển của trường Đại học Kinh Bắc. 

Yêu cầu bài sơ tuyển môn vẽ: 

+ Về nội dung: Vẽ 1 đến 2 đồ vật có hình khối như bình hoa, cốc, chén, … hoặc chân dung (tượng hoặc người) 

+ Về hình thức: Vẽ chì đen trên giấy A4 có bố cục rõ ràng và gợi ý sáng tối bằng bút chì đen 

+ Hình thức sơ tuyển: Thí sinh gửi sản phẩm về trường theo đường bưu điện theo địa chỉ: Trường Đại học Kinh Bắc, phố Phúc Sơn, phường Vũ Ninh, thành phố Bắc Ninh. 

        Tổ chức tuyển sinh

                      Hồ sơ xét tuyển 

a)   Đối với xét tuyển bằng kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 

Thí sinh điền đầy đủ thông tin vào Phiếu đăng ký xét tuyển và nộp cho Nhà trường bằng các phương thức: trực tiếp tại trường hoặc chuyển qua Bưu điện. 

b)   Đối với xét tuyển bằng kết quả học tập THPT. 

-   Đơn xin xét tuyển theo mẫu của Trường Đại học Kinh Bắc 

-   Học bạ Gốc của 3 năm học THPT 

Thời gian nhận hồ sơ 

a)    Đối với xét tuyển kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022: Theo lịch tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

b)   Đối với xét tuyển kết quả học tập THPT 

-   Đợt 1: Trước ngày 30/05/2022 

-   Đợt 2: Trước ngày 05/08/2022 

-   Đợt 3: Trước ngày 30/09/2022  

-   Đợt 4: Trước ngày 30/10/2022 

-   Đợt 5: Trước ngày 30/12/2022 

-   Kỳ thi đánh giá năng lực dự kiến: Tháng 08, 10,11/2021 (tùy theo tình hình thực tế, Nhà trường sẽ thông báo lịch đánh giá cụ thể, môn thi đánh giá năng lực Toán (90 phút) – Hóa (60 phút) – Sinh (60 phút), nội dung theo chương trình lớp 12 bằng hình thức thi trắc nghiệm)

 Địa điểm nhận hồ sơ xét tuyển 

Trường Đại học Kinh Bắc - phố Phúc Sơn, phường Vũ Ninh, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh               

Hình thức nộp hồ sơ 

+ Nộp trực tiếp tại Trung tâm tuyển sinh – Đại học Kinh Bắc 

+ Đăng ký trên website ukb.edu.vn hoặc gửi qua đường bưu điện về địa chỉ: Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Kinh Bắc - phố Phúc Sơn, phường Vũ Ninh, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh 

- Kết quả thí sinh trúng tuyển thường xuyên cập nhật trên Website của Trường.         

Quy trình xét tuyển

 

-   Bước 1: Thành lập Hội đồng tuyển sinh và các Ban giúp việc. 

-   Bước 2: Tổng hợp hồ sơ của thí sinh đăng ký. 

-   Bước 3: Nhập dữ liệu, thống kê các điều kiện xét tuyển. 

-    Bước 4: Họp Hội đồng tuyển sinh. 

+ Xét theo nguyện vọng của thí sinh đã đủ các điều kiện của Nhà trường. 

+ Ưu tiên thí sinh chọn ngành 1 hay đăng ký chọn ngành 2 (Xếp thứ tự từ trên xuống theo chỉ tiêu được xác định nếu còn chỉ tiêu) 

+ Điểm ưu tiên khu vực, đối tượng (nếu có). 

-   Bước 5: Tổng hợp và công bố kết quả xét tuyển. 

-   Bước 6: Thông báo kết quả xét tuyển và gửi Giấy báo nhập học, cụ thể: 

+ Cập nhật dữ liệu ĐKXT lên hệ thống quản lý dữ liệu tuyển sinh quốc gia theo quy định của Bộ GD & ĐT tới khi kết thúc mỗi đợt xét tuyển. 

+ Công bố trên trang thông tin điện tử, Website của Trường và các phương tiện thông tin đại chúng, điểm trúng tuyển và danh sách thí sinh trúng tuyển, báo cáo về Bộ GDĐT. 

+ Gửi giấy báo nhập học cho những thí sinh trúng tuyển theo địa chỉ của thí sinh đã cung cấp. 

Theo TTHN

Viết bình luận: Đại học Kinh Bắc tuyển sinh năm 2022

  •  
Điểm chuẩn tất cả các trường Đại học