Đại học Kinh tế công nghiệp Long An tuyển sinh thạc sĩ năm 2014

Thông báo tuyển sinh cao học ngành kỹ thuật xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp trường Đại học Kinh tế công nghiệp Long An năm 2014 cụ thể như sau:

I. TUYỂN SINH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ:

Chuyên ngành đào tạo : Kỹ thuật xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp.

Mă ngành: 60580208.

II. HÌNH THỨC VÀ THỜI GIAN ĐÀO TẠO:

Hình thức đào tạo: chính quy Thời gian đào tạo: 2 năm

III. HÌNH THÚC TUYỂN SINH:

Hình thức tuvển sinh: Thi tuyển

Các môn thi:

-   Môn Cơ bản: Toán cao cấp.

-   Môn Cơ sờ ngành: Sức bền vật liệu.

-   Môn ngoai ngữ: Tiếng Anh

Thí sinh cỏ năng lực Tiếng Anh thuộc một trong các trướng hợp sau được miễn thi môn ngoại ngữ:

a)    Có bằng tốt nghiệp đại học, thạc sĩ, tiến sĩ được đào tạo bằng tiếng Anh toàn thời gian ở nước ngoài, được cơ quan có thẩm quyền công nhận văn bằng theo quy định hiện hành;

b)    Có bằng tốt nghiệp đại học chương trình tiên tiến theo Đề án của Bộ Giáo dục và Đào tạo về đào tạo chương trình tiên tiến ờ một số trường đại học của Việt Nam (giảng dạy bằng tiếng Anh) hoặc bằng kỹ sư chất lượng cao (PFIEV) được ủy ban bằne cấp kỹ sư (CTI, Pháp) công nhận, có đổi tác nước nsoài cùng cấp bàng;

c)   Có băne tốt nghiệp đại học naành tiếns Anh;

d)   Có chứrm chi trình độ tiếnẹ Anh tươns đươnc cấp độ 3 6 khung năng lực neoại nạừ 6 bậc được quy dịnh theo thông tư sô 15/2014'TT-BGDĐT trone thời hạn 2 năm từ ngày cấp chứng chì đến ngày đănạ ký dự thi. dược cấp bời một cơ sơ được Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép hoặc cô nu nhận.

IV. Đối tượng và điều kiện dự tuyển

Đối tượng dự thi đào tạo trình độ thạc sĩ là công dân nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam đáp ứna được điều kiện sau:

1. Về văn bằng

-   Có bằng tốt nghiệp đại học đúng ngành hoặc phù hợp với ngành, chuyên ngành đăng ký dự thi

- Tốt nghiệp đại học neành gần với chuyển ngành đăng ký dự thi phải hoàn thành các học phần bổ sung kiến thức.

1.1  Ngành đúng, ngành phù hợp:không cần học bể sung kiến thức

Ngành Kỹ thuật xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp: Ngành Công nghệ kỹ thuật xây dựng.

1.2 Ngành gần: học bố sung kiến thức 3 học phần:

Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông; Xây dựng công trình thúy; Xây dựng Cầu đường; Vật liệu và cấu kiện xây dựng; Quản lý xây dựng: Kinh tế xây dựng; Tin học xây dựng; Kỹ thuật cơ sở hạ tầng, Địa cơ nền móng.

Thí sinh phái học bổ sung kiến thức 3 học phần sau:

+ Kết cấu bê tông cốt thép 2 (3 tín chỉ)

+ Thiết kế công trình (3 tín chỉ)

+ Công trình trên đất yếu (3 tín chỉ)

2. Về thâm niên công tác

-  Người có bằng tốt nghiệp đại học loại khá trở lên thuộc ngành đúng hoặc phù hợp với ngành. chuyên ngành đăng ký dự thi dược dự thi ngay sau khi tốt nghiệp đại học.

-  Những trường hợp còn lại phải có ít nhất một năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực chuyên môn phù hợp với ngành, chuyên ngành đăng ký dự thi, kế từ ngày có quyết định công nhận tốt nghiệp đại học đến ngày nộp hồ sơ dự thi.

Điều kiện về súc khỏe: có đủ súc khoe để học tập

Điều kiện về hồ sơ: Nộp hồ sơ đầy đú, đúne thời hạn theo quỵ định cua Trường Đại học Kinh tế Còng nghiệp Lona An (website: www.daihoclongan.cdu.vn )

V. ĐỐI TƯỢNG VÀ CHÍNH SÁCH ƯU TIÊN:

1 Đối tượng uu tiên:

a)  Người có thời gian công tác liên tục từ 2 năm trở lên (tính đến rt2ày hết hạn nộp hô sơ đăne kv dự thi) tại các địa phươns được quy định là Khu vực 1 trong Quy chê tuyển sinh đại học, cao dăna hệ chính quy hiện hành. Tron2 trường họp này. Ihí sinh phải có quyêt định tiêp nhận công tác hoặc điêu độns. biệt phái công tác cùa cơ quan, tô chức có thâm quyền;

b)   Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh;

c)  Con liệt sĩ;

d)  Anh hùng lực lượng vũ trane. anh hùng lao dộng;

d)  Neười dân tộc thiêu số có hộ khẩu thường irú từ 2 năm trở lèn ớ dịa phương thuộc khu vực 1;

c)   Con đẽ của nẹười hoạt độns khána chiến bị nhiễm chất dộc hoá học. được ủy ban nhân dân cấp tinh côn2 nhận bị dị dans', dị tật. suy siảm kha năng tự lực trong sinh hoạt, học tập do hậu quả cùa ohất độc hoá học.

2. Mức ưu tiên:

Người dự thi thuộc đổi tượng ưu tiên quy định tại mục trên (bao Rồm thuộc nhiêu đối tượngưu tiên) được cộne vào kết quả thi mười điếm cho môn ngoại ngừ (thang điểm 100) nếu không thuộc diện dược miễn thi ne oại ngữ và cộ ne một điểm (thang diểm 10) cho môn Toán cao cấp.

VI. KẾ HOẠCH TUYỂN SINH:

1. Nhận hồ sơ

-  Từ ngày ra thông báo tuyển sinh đến hết ngày 07/12/2014.

2. Bổ sung kiến thức:

-    Thời gian đăng ký học bổ sune kiến thức: từ ngày ra thông báo đến ngày 05/11/2014.

-  Thời gian học bổ sung kiến thức: từ ngày 05/11/2014 đến ngày 05/12/2014.

3. Ôn thi:

-   Thời gian đãng ký học ôn thi: từ ngày 27/10/2014 đến ngày 20/11/2014.

-  Thời gian học ôn thi: từ ngày 21/11/2014 đến ngày 07/12/2014.

4. Thời gian và địa điểm thi:

Ngày 13-14 tháng 12 năm 2014; tại trường Đại học Kinh tê Công nghiệp Long An.

Mọi thông tin chi tiết vui lòng liên hệ

-    Trường Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An, số 938, Quốc lộ 1. Phường Khánh Hậu, Thành phố Tân An. Tỉnh Long An.

-   Điện thoại: 0919.718.817 (Cô Giác) - 0988816202 - 0723513668.

Theo Thethaohangngay

Viết bình luận: Đại học Kinh tế công nghiệp Long An tuyển sinh thạc sĩ năm 2014

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247