Đại học Kinh tế Nghệ An công bố thông tin tuyển sinh 2023

Theo đề án tuyển sinh năm 2023 của trường đại học Kinh tế Nghệ An, Trường tuyển sinh theo 5 phương thức: xét kết quả thi tốt nghiệp THPT; Xét kết quả thi ĐGNL ĐHQG-HCM; kết quả thi ĐGNL ĐHQG Hà Nội; kết quả bài thi đánh giá tư duy ĐH Bách khoa Hà Nội;...

1.1. Đối tượng tuyển sinh

Thí sinh là người đã được công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) của Việt Nam hoặc có bằng tốt nghiệp của nước ngoài được công nhận trình độ tương đương.

1.2. Phạm vi tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước và nước ngoài.

1.3. Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển theo 5 phương thức sau đây:

1.3.1 Phương thức 1: Xét tuyển thẳng

- Tuyển thẳng và ưu tiên tuyển thẳng theo qui chế tuyển sinh. 

- Ưu tiên tuyển thẳng: Thí sinh đạt học sinh giỏi cấp tỉnh trở lên các môn văn hóa hoặc đạt giải các môn thể dục, thể thao, nghệ thuật năm 2022, năm 2023.

1.3.2. Phương thức 2: Xét tuyển sử dụng kết quả học tập ở cấp THPT. Mã phương thức xét tuyển: 200

- Xét tuyển theo kết quả học tập 3 học kỳ THPT (học kỳ 1 lớp 11, học kỳ 2 lớp 11, học kỳ 1 lớp 12).

1.3.3. Phương thức 3: Xét tuyển sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023. Mã phương thức xét tuyển: 100

- Sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023

- Thí sinh đăng ký xét tuyển thực hiện theo hướng dẫn của trường THPT, Sở Giáo dục và Đào tạo, Bộ Giáo dục và Đào tạo và hướng dẫn trên trang thông tin điện tử của Trường.

1.3.4. Phương thức 4: Xét tuyển theo kết quả bài thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh; kết quả bài thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội; kết quả bài thi đánh giá tư duy của Trường Đại học Bách khoa Hà Nội. Mã phương thức xét tuyển: 402

1.3.5. Phương thức 5: Xét tuyển kết hợp. Mã phương thức xét tuyển: 407

Xét tuyển kết hợp dựa trên kết quả học tập lớp 12 và kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023.

>>> XEM THÊM: ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC KINH TẾ NGHỆ AN CÁC NĂM QUA

1.4. Chỉ tiêu tuyển sinh.

Dai hoc Kinh te Nghe An cong bo thong tin tuyen sinh 2023

1.5. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển

1.5.1. Điều kiện nhận hồ sơ: Thí sinh đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương

1.5.2. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào

a. Tiêu chí xét tuyển theo phương thức : Xét tuyển thẳng

- Tuyển thẳng và ưu tiên tuyển thẳng theo qui chế tuyển sinh.

- Ưu tiên tuyển thẳng: Thí sinh đạt học sinh giỏi các môn văn hóa hoặc đạt giải các môn thể dục, thể thao, nghệ thuật cấp tỉnh trở lên.

b. Tiêu chí xét tuyển theo phương thức : Căn cứ vào kết quả học tập trung học phổ thông.

Thí sinh có điểm xét tuyển là tổng điểm trung bình 3 học kỳ của các môn theo tổ hợp xét tuyển cộng điểm ưu tiên khu vực, điểm đối tượng ưu tiên (nếu có).

Điểm XT = Điểm XT môn 1 + Điểm XT môn 2 + Điểm XT môn 3 + điểm ƯT

Trong đó:

Dai hoc Kinh te Nghe An cong bo thong tin tuyen sinh 2023

Thí sinh có điểm xét tuyển đạt từ 15 điểm trở lên mới đủ điều kiện xét tuyển.

c. Tiêu chí xét tuyển căn cứ vào kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT của 03 môn thi thuộc tổ hợp xét tuyển.

Điểm XT = Điểm thi môn 1 + Điểm thi môn 2 + Điểm thi môn 3 + điểm ƯT

- Thí sinh đã tốt nghiệp THPT và có tổng điểm 3 môn thi theo tổ hợp xét tuyển đạt ngưỡng điểm vào đại học theo quy định của Trường Đại học Kinh tế Nghệ An.

Lưu ý: Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào được công khai sau khi Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố điểm thi tốt nghiệp THPT.

(chi tiết tại website www.dhktna.edu.vn; www.naue.edu.vn)

- Điểm xét tuyển là tổng điểm các môn thi theo thang điểm 10 đối với từng môn thi của tổ hợp xét tuyển, cộng với điểm ưu tiên đối tượng, khu vực theo quy định tại Quy chế tuyển sinh hiện hành và được làm tròn đến hai chữ số thập phân.

d. Tiêu chí xét tuyển theo kết quả bài thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh; kết quả bài thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội; kết quả bài thi đánh giá tư duy của Trường Đại học Bách khoa Hà Nội.

- Thí sinh đã tốt nghiệp THPT và có kết quả bài thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, kết quả bài thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội, kết quả bài thi đánh giá tư duy của Trường Đại học Bách khoa Hà Nội.

- Điểm xét tuyển (ĐXT) quy về thang 30 được xác định như sau:

+ Với điểm thi ĐGLN của ĐHQG Hà Nội:

ĐXT = Điểm ĐGNL * 30/150 + điểm ưu tiên (nếu có)

+ Với điểm thi ĐGNL của ĐHQG TP Hồ Chí Minh:

ĐXT = Điểm ĐGNL * 30/1200 + điểm ưu tiên ( nếu có);

Ghi chú: Điểm bài thi đánh giá tư duy của Đại học Bách khoa Hà Nội đã tính theo thang điểm 30.

- Thí sinh có điểm xét tuyển đạt từ 13 điểm trở lên mới đủ điều kiện xét tuyển.

e. Theo phương thức kết hợp

- Xét tuyển kết hợp dựa trên kết quả học tập lớp 12 và kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023.

- Điểm xét tuyển = (Tổng điểm năm lớp 12 của 03 môn thuộc tổ hợp đăng ký xét tuyển + Tổng điểm thi THPT 2023 của 03 môn trong tổ hợp đăng ký xét tuyển)/2 + Điểm ưu tiên (nếu có)

- Thí sinh có điểm xét tuyển đạt từ 14 điểm trở lên mới đủ điều kiện xét tuyển.

1.6. Các thông tin cần thiết khác để thí sinh đăng ký xét tuyển vào trường

(1) Tên trường: Trường Đại học kinh tế Nghệ An

(2) Mã trường: CEA

(3) Tên ngành, mã ngành, mã tổ hợp xét tuyển

Dai hoc Kinh te Nghe An cong bo thong tin tuyen sinh 2023

(4) Điểm chênh lệch giữa các tổ hợp xét tuyển: 0 điểm

(5) Tiêu chí phụ dùng để xét tuyển: Trong trường hợp có nhiều thí sinh trúng tuyển hơn chỉ tiêu hiện có của ngành học nhà trường sử dụng tiêu chí phụ để xét tuyển như sau:

- Tiêu chí phụ: Xét tuyển các thí sinh trúng tuyển theo thứ tự ưu tiên điểm môn Toán từ cao xuống thấp cho đến khi hết chỉ tiêu.

1.7. Tổ chức tuyển sinh

1.7.1 Phương thức 1: Xét tuyển thẳng

Chi tiết về thời gian và cách thức nạp hồ sơ xét tuyển thẳng xem thông báo website: https://naue.edu.vn/dangkyxettuyen2023

1.7.2. Phương thức 2: Xét tuyển căn cứ vào kết quả học tập THPT

a. Thời gian dự kiến.

Thời gian: Từ 15/02/2023 đến 31/12/2023, chia thành nhiều đợt xét tuyển dự kiến :

- Xét tuyển sớm đợt 1: Từ 15/02/2023 đến 25/06/2023;

- Xét tuyển sớm đợt 2: Từ 10/07/2023 đến 30/07/2023;

- Đợt 1 : Từ 01/08/2023 đến 30/09/2023;

- Đợt 2: Từ 01/10/2023 đến 20/10/2023;

- Đợt 3: Từ 21/10/2023 đến 10/11/2023;

- Đợt 4: Từ 11/11/2023 đến 30/11/2023;

- Đợt 5: 01/12/2023 đến 21/12/2023.

b. Hình thức nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển

Đợt 1: Thí sinh đăng ký xét tuyển trên cổng thông tin của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Các đợt xét tuyển khác: Nạp hồ sơ trực tuyển và làm theo hướng dẫn tại link Website: https://naue.edu.vn/dangkyxettuyen2023

1.7.3. Phương thức 3: Xét tuyển căn cứ vào kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT của 03 môn thi thuộc tổ hợp xét tuyển của Trường.

a. Thời gian

Thời gian xét tuyển đợt 1: theo lịch của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Thời gian xét tuyển các bổ sung sẽ được công bố trến Website

b. Hình thức nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển

Đợt 1: Thí sinh đăng ký xét tuyển trên cổng thông tin của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Các đợt xét tuyển bổ sung: Nạp hồ sơ trực tuyển và làm theo hướng dẫn tại link Website: https://naue.edu.vn/dangkyxettuyen2023

1.7.4. Phương thức 4: Xét tuyển theo kết quả bài thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, kết quả bài thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội, kết quả bài thi đánh giá tư duy của Trường Đại học Bách khoa Hà Nội.

a. Thời gian.

Thời gian: Từ 01/04/2023 đến 31/12/2023, chia thành nhiều đợt xét tuyển dự kiến :

- Xét tuyển sớm đợt 1: Từ 01/03/2023 đến 30/06/2023;

- Xét tuyển sớm đợt 2: Từ 10/07/2023 đến 30/07/2023;

- Đợt 1 : Từ 01/08/2023 đến 30/09/2023

- Đợt 2: Từ 01/10/2023 đến 20/10/2023;

- Đợt 3: Từ 21/10/2023 đến 10/11/2023;

- Đợt 4: Từ 11/11/2023 đến 30/11/2023;

- Đợt 5: 01/12/2023 đến 21/12/2023.

b. Hình thức nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển

Đợt 1: Thí sinh đăng ký xét tuyển trên cổng thông tin của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Các đợt xét tuyển khác: Nạp hồ sơ trực tuyến và làm theo hướng dẫn tại link Website: https://naue.edu.vn/dangkyxettuyen2023

1.7.5. Phương thức 5: Xét tuyển kết hợp

Xét tuyển kết hợp dựa trên kết quả học tập lớp 12 và kết quả thi tốt nghiệp THPTnăm 2023.

Thời gian xét tuyển đợt 1: theo lịch của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Thời gian xét tuyển các bổ sung sẽ được công bố trến Webside

b. Hình thức nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển

Đợt 1: Thí sinh đăng ký xét tuyển trên cổng thông tin của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Các đợt xét tuyển khác: Nạp hồ sơ trực tuyển và làm theo hướng dẫn tại link Website: https://naue.edu.vn/dangkyxettuyen2023

Theo TTHN

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Viết bình luận: Đại học Kinh tế Nghệ An công bố thông tin tuyển sinh 2023

  •  
Điểm chuẩn tất cả các trường ĐH