Đại học kỹ thuật công nghiệp - ĐH Thái Nguyên xét tuyển bổ sung lần 2

Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp - Đại học Thái Nguyên thông báo xét tuyển bổ sung (lần 2) đại học chính quy năm 2017 cụ thể như sau:

1. Phương thức tuyến sinh: Dựa vào kết quả kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017

2. Chỉ tiêu và điểm xét tuyển bổ sung

TT

Ngành học

Mă ngành

Tổ hợp xét tuyển

Điểm xét tuyển

Chỉ tiêu xét tuyển lần 2

I. Chương trình tiên tiến

1

Kỹ thuât Cơ khí

52905218

A00; A01; D01; D07

15,5

30

2

Kỹ thuật Điên

52905228

A00; A01; D01; D07

15,5

30

II. Đào tao kỹ sư kỹ thuât

3

Kỹ thuật Cơ khí

52520103

A00; A01; D01; D07

15,5

30

4

Kỹ thuật vật liệu

52520309

A00; A01; D01; D07

15,5

15

5

Kỹ thuât Điên, điên từ

52520201

A00; A01; D01;D07

15,5

20

6

Kỹ thuât Điên tử, truyên thông

52520207

A00; A01; DOI; D07

15,5

20

7

Kỹ thuật máy tính

52520214

A00; AO 1; DOI; D07

15,5

20

8

Kỹ thuât công trình xây dựng

52580201

A00; A01; DOI; D07

15,5

15

9

Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông

52580205

AOO; A01; DOI; D07

15,5

15

10

Kỹ thuât môi trường

52520320

AOO; BOO; A01;D07;

15,5

15

III. Đào tạo kỹ sư công nghệ

11

Công nghệ chê tao máy

52510202

AOO; AO 1; DOI; D07

15,5

20

12

Công nghê kỹ thuât điên, điên tử

52510301

AOO; AO 1; DOI; D07

15,5

20

13

Công nghê kỹ thuât ô tô

52510205

AOO; AO 1; DOI; D07

15,5

50

IV. Đào tao cử nhân

14

Kinh tê công nghiệp

52510604

AOO; AO 1; D01; D07

15,5

20

15

Quản lý công nghiêp

52510601

AOO; AO 1; D01; D07

15,5

15

16

Ngôn ngữ Anh

52220201

AOO; A01; DOI; D07

15,5

15

 Cử nhân sư phạm kỹ thuật

17

Sư phạm Kỹ thuật Công nghiệp

52140214

A00; A01; D01; D07

15,5

20

3. Thời gian xét tuyển: từ ngày 25/8/2017 đến ngày 08/9/2017

4. Hồ sơ xét tuyển

- Hồ sơ xét tuyển cần phải có: phiếu đăng ký xét tuyển nguyện vọng bổ sung theo mẫu của nhà trường và bản chính giấy chứng nhận kết quả thi THPT Quốc gia năm 2017. Phương thức nôp hồ sơ: Cách 1: Nộp trực tiếp Hồ sơ xét tuyển bổ sung tại Showroom tuyển sinh - trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp. Cách 2: Chuyển phát nhanh theo đường bưu điện về địa chỉ: Tổ tuyển sinh trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp, số 666, đường 3/2, phường Tích Lương, Thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. Điện thoại: 0208.3847359

Theo TTHN

Viết bình luận: Đại học kỹ thuật công nghiệp - ĐH Thái Nguyên xét tuyển bổ sung lần 2

  •  
Điểm chuẩn tất cả các trường Đại học