Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng công bố đề án tuyển sinh 2022

Năm 2022, Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng dự kiến tuyển sinh 917 sinh viên. Trong đó, ngành Điều dưỡng có chỉ tiêu cao nhất - 304 sinh viên.

Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng công bố đề án tuyển sinh 2022

Dai hoc Ky thuat Y – Duoc Da Nang cong bo de an tuyen sinh 2022

Dai hoc Ky thuat Y – Duoc Da Nang cong bo de an tuyen sinh 2022

Dai hoc Ky thuat Y – Duoc Da Nang cong bo de an tuyen sinh 2022

Dai hoc Ky thuat Y – Duoc Da Nang cong bo de an tuyen sinh 2022

>>> XEM THÊM: ĐIỂM CHUẨN ĐH KỸ THUẬT Y DƯỢC ĐÀ NẴNG CÁC NĂM GẦN ĐÂY

Theo TTHN

Viết bình luận: Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng công bố đề án tuyển sinh 2022

  •  
Điểm chuẩn tất cả các trường Đại học