Đại học Luật Hà Nội công bố điểm chuẩn năm 2014

Ngày 12/8, Đại học Luật Hà Nội đã công bố điểm chuẩn năm 2014. Theo đó, điểm chuẩn giữa các ngành không chênh lệch đáng kể.

Điểm chuẩn Đại học Luật Hà Nội năm 2014

Trường Đại học Luật Hà Nội thông báo điểm trúng tuyển nguyện vọng 1 kỳ thi tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2014 như sau:

I. Điểm sàn trúng tuyển vào Trường theo khối thi (không nhân hệ số):

Khối A: 21,0 điểm

Khối C: 21,0 điểm

Khối D1: 20,0 điểm

II. Điểm trúng tuyển các ngành (không nhân hệ số):

2.1 Ngành Luật (D380101)

Khối A: 21,0 điểm

Khối C: 21,0 điểm

Khối D1: 20,0 điểm

2.2. Ngành Luật Kinh tế (D380107)

Khối A: 23,0 điểm

Khối C: 22,5 điểm

Khối D1: 21,5 điểm

2.3. Ngành Luật Thương mại quốc tế (D110101)

Khối D1: 20,0 điểm

2.4. Ngành Ngôn ngữ Anh (D220201)

Khối D1: 20,0 điểm

* Môt số lưu ý:

-         Mức điểm trúng tuyển trên dành cho học sinh phổ thông thuộc khu vực 3. Mức chênh lệch điểm trúng tuyển giữa hai nhóm đối tượng kế tiếp là 1,0 (một điểm), giữa hai khu vực kế tiếp là 0,5 (nửa điểm).

-          Thí sinh đăng ký ngành Luật Kinh tế đủ điểm sàn trúng tuyển vào Trường nhưng không trúng tuyển vào ngành Luật Kinh tế được Trường tuyển vào ngành Luật.

-          Thí sinh thi khối D1 đăng ký ngành Luật Kinh tế đủ điểm sàn trúng tuyển vào Trường nhưng không trúng tuyển vào ngành Luật Kinh tế có thể được chuyển sang học ngành Luật Thương mại quốc tế hoặc ngành Ngôn ngữ Anh nếu thí sinh có nguyện vọng và còn chỉ tiêu.

Nhận ngay Điểm chuẩn Đại học Luật Hà Nội năm 2014 sớm nhất Việt Nam, Soạn tin:

DCL (dấu cách) LPH (dấu cách) Mãngành gửi 8712

Ví dụ: DCL LPH D380101  gửi  8712

Trong đó LPH là Mã trường

D380101 là mã ngành Luật

Nguồn: Đại học Luật Hà Nội

Viết bình luận: Đại học Luật Hà Nội công bố điểm chuẩn năm 2014

  •  
Điểm chuẩn tất cả các trường ĐH