Đại học Luật TPHCM tuyển 1900 chỉ tiêu năm 2018

Trường đại học Luật TPHCM tuyển sinh năm 2018 với tổng chỉ tiêu là 1900 chỉ tiêu, trong đó ngành luật có 1300 chỉ tiêu.

1. Đối tượng tuyển sinh: thực hiện theo Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng, tuyển sinh trung cấp nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy, ban hành kèm theo Thông tư số 05/2017/TT-BGDĐT ngày 25/01/2017; được sửa đổi, bổ sung theo Thông tư số 07/2018/TT-BGDĐT ngày 01/3/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

2. Phạm vi tuyển sinh: tuyển sinh trong cả nước.

3. Phương thức tuyển sinh (thi tuyển, xét tuyển hoặc kết hợp thi tuyển và xét tuyển):

a) Phương thức tuyển sinh: xét tuyển kết hợp với kiểm tra đánh giá năng lực, dựa vào 3 tiêu chí: điểm học bạ (chiếm tỷ trọng 10% điểm trúng tuyển), điểm trong kỳ thi THPT quốc gia năm 2018 (chiếm tỷ trọng 60% điểm trúng tuyển) và điểm của bài kiểm tra đánh giá năng lực (chiếm tỷ trọng 30% điểm trúng tuyển);

b) Quy trình tuyển sinh, gồm 2 bước:

 Bước 1: xét tuyển sơ bộ

- Căn cứ số lượng thí sinh đăng ký xét tuyển, Hội đồng tuyển sinh Trường sẽ xét điểm trung bình ở 6 học kỳ THPT của 3 môn thuộc tổ hợp xét tuyển, gọi tắt là điểm học bạ (tiêu chí 1: chiếm tỷ trọng 10% điểm trúng tuyển) và điểm thi THPT quốc gia năm 2018 (tiêu chí 2: chiếm tỷ trọng 60% điểm trúng tuyển) từ cao xuống thấp để xác định những thí sinh đạt yêu cầu xét tuyển sơ bộ;

- Số lượng thí sinh được xét đạt yêu cầu xét tuyển sơ bộ không quá 300% so với chỉ tiêu dự kiến được phân bổ theo ngành và tổ hợp xét tuyển được quy định tại mục 2.4 và 2.6;

- Ngoài các tổ hợp xét tuyển truyền thống, từ năm 2017, Nhà trường có bổ sung 3 tổ hợp môn mới, đó là:

+ Văn, Sử và Ngoại ngữ (D14: tiếng Anh): xét tuyển ngành Ngôn ngữ Anh;

+ Văn, Giáo dục công dân và Ngoại ngữ (D66: tiếng Anh, D69: tiếng Nhật, D70: tiếng Pháp): xét tuyển ngành Luật Thương mại quốc tế và ngành Ngôn ngữ Anh (chỉ xét tuyển D66);

+ Toán, Giáo dục công dân và Ngoại ngữ (D84: tiếng Anh, D87: tiếng Pháp, D88: tiếng Nhật): xét tuyển ngành Luật Thương mại quốc tế, ngành Quản trị - Luật, ngành Quản trị kinh doanh và ngành Ngôn ngữ Anh (chỉ xét tuyển D84).

 Bước 2: xét trúng tuyển

- Chỉ những thí sinh đạt yêu cầu xét tuyển sơ bộ mới được Trường thông báo tham gia làm bài kiểm tra đánh giá năng lực (tiêu chí 3). Bài kiểm tra này chiếm tỷ trọng 30% điểm trúng tuyển vào Trường;

- Trường xác định điểm trúng tuyển theo từng ngành và theo từng Tổ hợp môn xét tuyển được quy định tại mục 2.4 và 2.6;

- Diện trúng tuyển: thí sinh có đầy đủ các điều kiện sau đây thì thuộc diện trúng tuyển:

+ Có đủ điểm của 3 tiêu chí xét tuyển nêu trên;

+ Có kết quả điểm của 3 tiêu chí này nằm trong chỉ tiêu được quy định tại mục 2.6;

+ Có điểm của từng môn của 3 tiêu chí không bị điểm liệt theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Điểm trúng tuyển được xét từ cao xuống thấp cho đến khi đủ chỉ tiêu, căn cứ vào 3 tiêu chí:

+ Điểm học bạ (xét 6 học kỳ THPT của 3 môn thuộc tổ hợp đăng ký xét tuyển);

+ Điểm thi THPT quốc gia năm 2018 của 3 môn thuộc tổ hợp đã đăng ký ở tiêu chí 1;

+ Điểm của bài kiểm tra đánh giá năng lực năm 2018, do Nhà trường tổ chức.

 Một số lưu ý:

- Mức điểm xét tuyển sơ bộ và điểm trúng tuyển khi công bố là dành cho học sinh phổ thông thuộc KV3;

- Mức chênh lệch điểm giữa hai nhóm đối tượng là 1,0 (một) điểm, giữa hai khu vực kế tiếp là 0,25 (không phẩy năm) điểm;

- Kết quả thí sinh đạt yêu cầu xét tuyển sơ bộ và kết quả thí sinh trúng tuyển sẽ được công bố công khai trên trang thông tin điện tử của Trường (mục 1.1.) và của các phương tiện truyền thông đại chúng; Và được Trường cập nhật lên Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo danh sách thí sinh đã xác nhận nhập học.

c) Cấu trúc đề kiểm tra đánh giá năng lực

- Đề kiểm tra năng lực bao gồm 4 nhóm kiến thức:

+ Kỹ năng sử dụng ngôn ngữ tiếng Việt;

+ Kiến thức xã hội tổng hợp (gồm kiến thức phổ quát về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, gia đình, giới tính, lịch sử, địa lý, nông thôn; quan niệm của thí sinh về công bằng xã hội, quyền con người; đạo đức công dân);

+ Kiến thức về pháp luật;

+ Tư duy lôgic và khả năng lập luận.

- Thang điểm của bài kiểm tra đánh giá năng lực: theo thang điểm 30.

- Để làm bài kiểm tra năng lực, thí sinh không cần phải học thêm bất cứ môn học nào. Những kiến thức được sử dụng khi làm bài được thí sinh tích lũy trong quá trình trưởng thành của mình.

d) Cách thức đăng ký xét tuyển

 Hình thức: Trực tuyến (online);

 Các bước đăng ký:

● Đăng ký tài khoản (để nhận Tên đăng nhập và Mật khẩu):

* Địa chỉ kê khai: thí sinh vào địa chỉ: www.ts.hcmulaw.edu.vn, chọn khai thông tin, sau đó chọn Đăng nhập;

* Thông tin bắt buộc phải kê khai (cung cấp): họ tên, số điện thoại di động của một trong các nhà mạng đang hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và địa chỉ email;

* Lưu ý:

○ Mỗi số điện thoại di động chỉ được dùng để đăng ký duy nhất cho một tài khoản đăng nhập;

○ Trường hợp thí sinh chưa có địa chỉ email sẽ được Nhà trường tạo tài khoản với tên đăng nhập là “số chứng minh nhân dân” hoặc “số căn cước công dân” của thí sinh và tên miền là “hcmulaw.edu.vn”. Ví dụ: 123456789@hcmulaw.edu.vn.

● Đăng ký xét tuyển:

* Chỉ có một hình thức duy nhất, đó là đăng ký trực tuyến (online);

* Thông qua số điện thoại di động đã khai báo (cung cấp), thí sinh sẽ nhận được tài khoản gồm: <Tên đăng nhập> và <Mật khẩu> qua tin nhắn SMS.

* Cách thức đăng ký trực tuyến (online):

- Tại địa chỉ: ts.hcmulaw.edu.vn thí sinh chọn Đăng ký xét tuyển sơ bộ, sau đó chọn Đăng nhập;

- Nhập tên đăng nhập mật khẩu đã nhận được qua tin nhắn SMS, nhập mã xác thực và cuối cùng bấm vào nút đăng nhập;

- Sau khi đăng nhập thành công, Hệ thống sẽ mở ra cho thí sinh một biểu mẫu (form) để đăng ký xét tuyển;

- Thí sinh phải điền đầy đủ thông tin ở các ô có đánh dấu *. Nếu thiếu thông tin ở bất kỳ ô nào có đánh dấu * thì việc đăng ký xét tuyển được xác định là chưa hoàn tất;

- Sau khi điền đầy đủ thông tin cần thiết vào Phiếu đăng ký xét tuyển, thí sinh bấm vào ô “Tôi xin chịu mọi trách nhiệm và hậu quả do việc điền thông tin sai theo Quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Quy định tuyển sinh của Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh”, sau đó bấm vào nút “Lưu”.

Để hoàn tất quá trình đăng ký xét tuyển, sau khi có kết quả thi THPT quốc gia năm 2018, từ ngày 11/7/2018 đến ngày 13/7/2018 thí sinh dùng <Tên đăng nhập> và <Mật khẩu> đã được Nhà trường cung cấp để điền kết quả thi THPT quốc gia của 3 môn thuộc Tổ hợp đã đăng ký xét tuyển.

e) Trách nhiệm của thí sinh: Thí sinh phải chịu trách nhiệm về tính xác thực của các thông tin đăng ký xét tuyển. Nhà trường sẽ từ chối tiếp nhận nhập học hoặc buộc thôi học (khi thí sinh đã nhập học) nếu thí sinh không đảm bảo các điều kiện trúng tuyển khi đối chiếu thông tin đăng ký xét tuyển với hồ sơ gốc.

4. Chỉ tiêu tuyển sinh: Chỉ tiêu theo ngành/nhóm ngành/khối ngành, theo từng phương thức tuyển sinh và trình độ đào tạo 

Mã Trường: LPS

Stt

Ngành/ nhóm ngành/

khối ngành

Khối ngành

Chỉ tiêu

(dự kiến)

Trình độ

Phương thức tuyển sinh

1.

Luật

III

1.300

Đại học

Xét tuyển + kiểm tra năng lực

2.

Luật Thương mại quốc tế

III

100

Đại học

Xét tuyển + kiểm tra năng lực

3.

Quản trị - Luật

III

300

Đại học

Xét tuyển + kiểm tra năng lực

4.

Quản trị kinh doanh

III

100

Đại học

Xét tuyển + kiểm tra năng lực

5.

Ngôn ngữ Anh

VII

100

Đại học

Xét tuyển + kiểm tra năng lực

 

Tổng chỉ tiêu:

 

1.900

 

 

5. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận đăng ký xét tuyển: thực hiện theo quy chế tuyển sinh, các văn bản hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Đề án tuyển sinh năm 2018 của Nhà trường.

6. Các thông tin cần thiết khác để thí sinh đăng ký xét tuyển vào các ngành của trường:

a) Mã số trường (ký hiệu trường): LPS

b) Mã số ngành, tổ hợp xét tuyển 

Stt

Ngành đào tạo

trình độ đại học

ngành

Tổ hợp xét tuyển/ Mã tổ hợp

Chỉ tiêu

(dự kiến)

Tỷ lệ

(dự kiến)

1.

Luật

7380101

Toán, Lý, Hoá: A00

1.300

24,0%

Toán, Lý, tiếng Anh: A01

23,0%

Văn, Sử, Địa: C00

20,0%

Văn, Toán, Ngoại ngữ (D01: tiếng Anh, D03: tiếng Pháp, D06: tiếng Nhật)

33,0%

2.

Luật Thương mại quốc tế

7380109

Toán, Lý, tiếng Anh: A01

100

20,0%

Văn, Toán, Ngoại ngữ (D01: tiếng Anh, D03: tiếng Pháp, D06: tiếng Nhật)

40,0%

Văn, Giáo dục công dân, Ngoại ngữ (D66: tiếng Anh, D69: tiếng Nhật, D70: tiếng Pháp)

20,0%

Toán, Giáo dục công dân, Ngoại ngữ (D84: tiếng Anh, D87: tiếng Pháp, D88: tiếng Nhật)

20,0%

3.

Quản trị - Luật

7340102

Toán, Lý, Hoá: A00

300

20,0%

Toán, Lý, tiếng Anh: A01

20,0%

Văn, Toán, Ngoại ngữ (D01: tiếng Anh, D03: tiếng Pháp, D06: tiếng Nhật)

40,0%

Toán, Giáo dục công dân, Ngoại ngữ (D84: tiếng Anh, D87: tiếng Pháp, D88: tiếng Nhật)

20,0%

4.

Quản trị kinh doanh

7340101

Toán, Lý, Hoá: A00

100

20,0%

Toán, Lý, tiếng Anh: A01

20,0%

Văn, Toán, Ngoại ngữ (D01: tiếng Anh, D03: tiếng Pháp, D06: tiếng Nhật)

40,0%

Toán, Giáo dục công dân, Ngoại ngữ (D84: tiếng Anh, D87: tiếng Pháp, D88: tiếng Nhật)

20,0%

5.

Ngôn ngữ Anh

7220201

Văn, Toán, tiếng Anh: D01

100

70,0%

Văn, Lịch sử , tiếng Anh: D14

10,0%

Văn, Giáo dục công dân, tiếng Anh: D66

10,0%

Toán, Giáo dục công dân, tiếng Anh: D84

10,0%

Lưu ý: Trường không sử dụng kết quả miễn thi bài thi môn ngoại ngữ; không sử dụng điểm thi năm 2017 được bảo lưu theo quy định tại Quy chế thi THPT quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp THPT để xét tuyển.

c) Quy định chênh lệch điểm xét tuyển giữa các tổ hợp: không;

d) Các điều kiện phụ sử dụng trong xét tuyển: không.

7. Tổ chức tuyển sinh: Thời gian; hình thức nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển/thi tuyển; các điều kiện xét tuyển/thi tuyển, tổ hợp môn thi/bài thi đối với từng ngành đào tạo...

a) Lịch tuyển sinh:

- Đăng ký xét tuyển (theo hệ thống của Sở Giáo dục và Đào tạo và trên trang thông tin điện tử của Nhà trường): từ ngày 01/4/2018 đến ngày 13/7/2018:

+ Kê khai thông tin: từ ngày 01/4/2018 đến ngày 20/4/2018;

+ Cập nhật điểm học bạ: từ ngày 15/5/2018 đến ngày 30/6/2018;

+ Cập nhật điểm thi THPT quốc gia năm 2018: từ ngày 11/7/2018 đến ngày 13/7/2018.

- Công bố kết quả xét tuyển sơ bộ và số báo danh của những thí sinh đủ điều kiện tham gia làm bài kiểm tra năng lực: ngày 15/7/2018 (trên website của Trường và thông qua tin nhắn SMS hoặc tài khoản đăng nhập đã cấp cho thí sinh);

- Tổ chức kiểm tra năng lực:

+ Ngày kiểm tra: buổi sáng ngày 19/7/2018 (Thứ Năm);

+ Hình thức kiểm tra: trắc nghiệm trên giấy;

+ Thời gian làm bài kiểm tra: 75 phút;

+ Số lượng câu hỏi kiểm tra: 100 câu.

- Công bố kết quả kiểm tra đánh giá năng lực, điểm xét tuyển (chính thức) và danh sách thí sinh dự kiến trúng tuyển: dự kiến ngày 22/7/2018.

- Một số lưu ý sau khi Nhà trường công bố điểm xét tuyển (chính thức) và danh sách thí sinh dự kiến trúng tuyển:

+ Theo kế hoạch tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo, thí sinh được điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển một lần theo phương thức trực tuyến (từ ngày 19/7/2018 đến 17g00' ngày 26/7/2018) hoặc bằng Phiếu điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển (từ ngày 19/7/2018 đến 17g00' ngày 28/7/2018). Như vậy, sau khi Nhà trường công bố điểm xét tuyển (chính thức) và danh sách thí sinh dự kiến trúng tuyển, những thí sinh không trúng tuyển hoặc thí sinh có tên trong danh sách dự kiến trúng tuyển nhưng không còn nguyện vọng học tại Trường thì vẫn còn thời gian (còn 4,0 ngày theo phương thức trực tuyến và 6,0 ngày theo phương thức ghi Phiếu) để điều chỉnh nguyện vọng theo kế hoạch chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

+ Điểm xét tuyển vào Trường bao gồm 3 tiêu chí được quy định tại mục 2.3 nêu trên. Do đó, những thí sinh không tham dự kiểm tra đánh giá năng lực thì trong thời gian cho phép điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, thí sinh không được chọn một trong các ngành của Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh để đăng ký xét tuyển.

- Xác nhận nhập học: từ ngày 22/7/2018 đến ngày 26/7/2018, thí sinh trúng tuyển phải nộp bản chính Giấy chứng nhận kết quả thi THPT quốc gia năm 2018 (có chữ ký của Chủ tịch Hội đồng thi và đóng dấu đỏ của Sở Giáo dục và Đào tạo) cho Nhà trường thông qua đường bưu điện (theo hình thức chuyển phát nhanh, dịch vụ chuyển phát ưu tiên) hoặc trực tiếp tại Trường. Quá thời hạn này, thí sinh không nộp bản chính Giấy chứng nhận kết quả thi để xác nhận nhập học được xem như từ chối nhập học.

b) Hình thức nhận đăng ký xét tuyển/ thi tuyển: chỉ có một hình thức duy nhất, đó là đăng ký trực tuyến (online).

c) Các điều kiện xét tuyển/ thi tuyển:

- Thực hiện theo đúng Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

- Thí sinh thực hiện việc đăng ký xét tuyển tại địa chỉ: “ts.hcmulaw.edu.vn” theo đúng thời hạn do Nhà trường quy định (chậm nhất là 17g00' ngày 13/7/2018 thí sinh phải kê khai đầy đủ thông tin đăng ký xét tuyển trên hệ thống dữ liệu của Nhà trường thì mới có tên trong danh sách xét tuyển sơ bộ).

8. Chính sách ưu tiên: xét tuyển thẳng; ưu tiên xét tuyển;...: Chính sách ưu tiên trong tuyển sinh (tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển, ưu tiên theo khu vực, ưu tiên theo đối tượng) được thực hiện theo Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

9. Lệ phí xét tuyển/thi tuyển: thực hiện theo đúng quy định của Bộ Tài chính và Bộ Giáo dục và Đào tạo.

10. Học phí dự kiến với sinh viên chính quy; lộ trình tăng học phí tối đa cho từng năm (nếu có): mức học phí đối với sinh viên đại học hệ chính quy được thu theo quy định tại Quyết định số 521/QĐ-TTg ngày 18/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt Đề án thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động của Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh. Theo đó, học phí năm học 2018-2019 và những năm tiếp theo dự kiến được thu như sau:

- Năm học 2018-2019: 17.000.000đ/ sinh viên/ năm học;

- Năm học 2019-2020: 17.500.000đ/ sinh viên/ năm học;

- Năm học 2020-2021: 18.000.000đ/ sinh viên/ năm học.

11. Các nội dung khác: không.

12. Thời gian dự kiến tuyển sinh các đợt bổ sung trong năm

- Trong trường hợp tuyển chưa đủ chỉ tiêu ở đợt xét tuyển đầu tiên, Trường sẽ quyết định tuyển các đợt bổ sung theo phương án: hạ điểm của bài kiểm tra đánh giá năng lực hoặc hạ điểm thi THPT quốc gia hoặc kết hợp cả 02 tiêu chí vừa nêu, cho đến khi tuyển đủ chỉ tiêu.

- Kế hoạch xét tuyển cụ thể sẽ theo thông báo tại thời điểm xét tuyển của từng đợt xét tuyển bổ sung.

Theo TTHN

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Viết bình luận: Đại học Luật TPHCM tuyển 1900 chỉ tiêu năm 2018

  •  
Điểm chuẩn tất cả các trường ĐH