Đại học Mỏ địa chất tuyển sinh cao học 2017

Thông tin tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2017 của trường đại học Mỏ địa chất cụ thể như sau:

Tuyển sinh cao học (đào tạo trình độ thạc sĩ)

1. Các ngành, chuyên ngành đào tạo và chỉ tiêu dự kiến

Số TT

Ngành đào tạo

Các ngành, chuyên ngành gần có thể học bổ sung kiến thức để dự thi

Chỉ tiêu dự kiến

1

 

 

 

 

 

 

Kỹ thuật địa chất

- Địa chất khoáng sản và thăm dò

- Địa chất thủy văn

- Địa chất công trình

- Địa chất học

- Khoáng vật học và địa hóa học

- Kỹ thuật địa vật lý (có thể học chuyên ngành Địa chất KS và TD, Địa chất học)

- Địa chất dầu khí

- Tin học địa chất

Các chuyên ngành Xây dựng cầu đường; Xây dựng công trình và công nghiệp,…của một số trường đại học khác có thể học bổ sung kiến thức để học chuyên ngành Địa chất công trình.

 

 

 

 

 

 

50

2

Địa chất học

Kỹ thuật địa chất

Kỹ thuật địa vật lý

- Tin học địa chất

 

10

3

Khoáng vật học và địa hóa học

- Kỹ thuật địa chất

- Địa chất học

- Tin học địa chất

 

10

4

Khai thác mỏ

- Kỹ thuật xây dựng công trình ngầm và mỏ

- Tin học mỏ

 

50

5

Kỹ thuật tuyển khoáng

 

10

6

Kỹ thuật điện

Kỹ thuật điện tử, viễn thông

- Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

15

 

7

Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

Kỹ thuật điện tử

Kỹ thuật điện tử, viễn thông

10

8

Kỹ thuật cơ khí động lực

- Kỹ thuật cơ khí của các trường đại học khác

10

9

Kỹ thuật xây dựng công trình ngầm

- Kỹ thuật xây dựng của các trường đại học khác

20

10

Kỹ thuật trắc địa - bản đồ

- Bản đồ viễn thám và hệ thông tin địa lý

- Quản lý đất đai

- Tin học trắc địa

 

50

11

Bản đồ viễn thám và hệ thông tin địa lý

- Kỹ thuật trắc địa - bản đồ

- Quản lý đất đai

- Tin học trắc địa

 

15

12

Kỹ thuật địa vật lý

- Kỹ thuật địa chất (chuyên ngành ĐCKS&TD, Địa chất dầu khí)

- Địa chất học

 

10

13

Kỹ thuật dầu khí

 

15

14

Kỹ thuật hóa học

- Kỹ thuật hóa học của các trường đại học khác

10

15

Quản lý kinh tế

- Người có bằng đại học ngành khác phải học bổ sung kiến thức và phải có ít nhất 02 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực kinh tế hoặc quản lý trước khi dự thi ngành QLKT

150

2. Hình thức tuyển sinh: Thi tuyển

3. Điều kiện văn bằng để dự thi đào tạo trình độ thạc sĩ

- Đã tốt nghiệp đại học đúng ngành hoặc phù hợp với ngành đăng ký dự thi;  

- Người có bằng tốt nghiệp đại học ngành gần phải học bổ sung kiến thức (kết thúc trước ngày 20 tháng 01 năm 2017);

- Người có bằng tốt nghiệp đại học ngành đúng hoặc phù hợp với ngành đăng ký dự thi đạt loại khá trở lên được dự thi ngay sau khi tốt nghiệp, đạt loại trung bình khá trở xuống phải có ít nhất 01 năm kinh nghiệm làm việc; thí sinh tốt nghiệp đại học ngành khác dự thi ngành Quản lý kinh tế phải có ít nhất 02 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực đăng ký dự thi kể từ ngày có quyết định công nhận tốt nghiệp đại học đến ngày nộp hồ sơ.

4. Thời gian đào tạo: 1,5 - 2 năm.

5. Các môn thi tuyển: Toán cao cấp, Tiếng anh, môn Cơ sở.

Thí sinh có một trong các chứng chỉ hoặc văn bằng sau được miễn thi môn Tiếng anh:

a) Chứng chỉ Tiếng anh tương đương trình độ B1 hoặc bậc 3/6 trở lên theo Khung Châu Âu chung trong thời hạn 2 năm tính đến ngày dự thi, bao gồm:

- Chứng chỉ Tiếng anh IELTS do British Council, IDP Australia và University of Cambridge cấp;

- Chứng chỉ Tiếng Anh TOEFL PBT, TOEFL ITP, TOEFL CBT, TOEFL iBT, chứng chỉ Tiếng anh TOEIC do các trung tâm IIG, IIE hoặc các trung tâm do ETS ủy quyền;

- Các chứng chỉ Tiếng anh khác được quy định trong Bảng tham chiếu chứng chỉ ngoại ngữ tương đương trình độ B1 nêu trong Phụ lục III của Thông tư số 05/2012/TT-BGDĐT;

- Chứng chỉ Tiếng anh tương đương trình độ B1 theo Khung Châu Âu chung về ngoại ngữ do Hiệu trưởng các trường đại học được phép đào tạo trình độ đại học ngành ngoại ngữ tương ứng cấp;

b) Bằng tốt nghiệp đại học được đào tạo ở nước ngoài bằng Tiếng anh; 

c) Bằng tốt nghiệp đại học ngành ngoại ngữ (Tiếng anh).

6. Hồ sơ dự thi: 

Đơn xin dự thi; Sơ yếu lý lịch có xác nhận của cơ quan hoặc chính quyền địa phương; Giấy chứng nhận đủ sức khỏe học tập của bệnh viện đa khoa; Bản sao bằng tốt nghiệp đại học; 3 ảnh cỡ 3x4 và 2 phong bì dán tem ghi rõ họ tên, địa chỉ, điện thoại liên hệ.

Theo thethaohangngay

Viết bình luận: Đại học Mỏ địa chất tuyển sinh cao học 2017

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247